Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Strojové učení a umělá inteligence

V roce 2018 očekáváme nárůst technologií, které umožňují počítačovému systému se na základě svého užívání sám vzdělávat. Jedná se o oblast umělé inteligence, která aktuálně zažívá rozmach. Organizace se budou snažit získat ze svých dat co největší hodnotu i konkurenční výhodu a prudký nárůst technologie strojového učení tak bude i nadále pokračovat,“ říká Kim Palko, hlavní produktová manažerka pro Red Hat JBoss Middleware, Red Hat, a dodává, že „strojové učení je stále běžnější součástí našich životů a můžeme proto očekávat rozšiřující se škálu datových základen – a to i jako důsledek toho, jak budou různé týmy získaná data interpretovat a generovat nová ze svých vlastních perspektiv.“

„Svět umělé inteligence a strojového učení bude v příštím roce ve znamení vzestupu inteligentních aplikací“, doplňuje Matthew Farrallee, specialista na rozvíjející se technologie a strategie v oddělení technického ředitele společnosti Red Hat. „Překvapením roku 2017 bylo zjištění, že takové aplikace již vlastně existují a že budou stále více ovlivňovat naše pracovní postupy. Během následujícího roku dojde k širokému přijetí standardních postupů pro tvorbu těchto aplikací ze strany velkých firem a podniků, což umožní ještě rozsáhlejší všeobecné uplatnění umělé inteligence.“

Mezi významné události letošního roku patří i začátek konsolidace frameworků pro strojové učení. Jejich sbližování na již položených základech bude pokračovat i v roce 2018.

Databáze a cloudy

Růst objemu ukládaných a zpracovávaných s sebou přináší i rostoucí potřebu firem využívat cloudová řešení, přičemž pozornost se bude upínat i jejich sofistikovanějšímu zabezpečení.

V následujícím roce bude opět pozornost směřovat k problematice ochrany dat, zejména pak těch, která jsou uložená ve veřejných cloudech. Hlavní příčinou tohoto zájmu bude nové nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDRP, General Data Protection Regulation)“, upozorňuje Kim Palko, hlavní produktová manažerka pro Red Hat JBoss Middleware v Red Hatu. „Vzhledem k tomu, že objem ukládaných a zpracovávaných dat neustále roste – a to i díky datům, která jsou generována zařízeními ze světa internetu věcí – budou firmy pokračovat v jejich přesouvání do cloudu s cílem využít výhod škálovatelnosti, flexibility, možností obnovy v případě selhání apod. A právě tento přesun zvýší poptávku po širších bezpečnostních zárukách.“

„V oblasti hybridních cloudů pak budou během roku 2018 probíhat sofistikované diskuse ohledně přenositelnosti zátěže,“ upozorňuje Gordon Haff, technologický evangelista Red Hatu. „K dispozici máme pro řešení této oblasti mnoho užitečných nástrojů a technologií: softwarově definované ukládání dat, správu hybridních cloudů, standardizované kontejnery díky projektu Open Container Initiative, rozsáhlou podporu systému Kubernetes a samozřejmě také Linux. Nicméně musíme si také uvědomit, že velmi rozsáhlé soubory dat vytvářené a používané internetem věcí, strojovým učením a dalšími novými typy systémů mohou mít negativní vliv na „bezproblémovou“ přenositelnost. Porozumění nejlepším architekturám a osvědčeným postupům vhodným pro nové druhy aplikací by tak mělo být prioritou.“ 

Přístup DevOps

„Po letech všeobecné propagace a pozitivního informování o DevOps se příští rok mediální pozornost obrátí i na problematiku selhávání tohoto přístupu,“ upozorňuje Stephanos Bacon, ředitel pro oblast portfoliové strategie v Red Hatu. „V důsledku toho dojde v některých organizacích k ochlazení zájmu o DevOps a přehodnocení počátečního vzrušení. Nicméně společnosti více orientované na budoucnost budou tyto problémy a nedostatky považovat ze cenné zkušenosti – a zodpovědněji přistoupí jak ke změnám ve své kultuře a procesech, tak i k přehodnocení požadavků na platformy a softwarové architektury. V obou případech je cílem získat maximum z výhod, které DevOps nabízí. Úspěchu se dočkají dodavatelé, kteří mohou se svými zákazníky spolupracovat napříč celým spektrem jejich požadavků.“ 

Virtualizace

Rok 2018 přinese nový postoj zákazníků k virtualizaci, která se stává samozřejmostí, a více uslyšíme i o technologii kontejnerů.

V roce 2018 očekáváme, že dojde k narušení trhu s virtualizačními řešeními,“ říká Rob Young, manažer pro oblast virtualizace v Red Hatu. „Příčinou bude změna postoje zákazníků, kteří začnou virtualizaci považovat za samozřejmou součást stávající nebo plánované infrastruktury a nebudou již ochotni za ni připlácet. Pro podniky bude navíc stále důležitější podpora automatizace, správy a orchestrace tradičních on-premise, vzdálených a cloudových aplikací. V nadcházejícím období se budeme setkávat jak s uživateli tradičních aplikací usilujících o přechod stávajících systémů, tak i s firmami investujícími do vývoje nové generace (označované také jako Mode 2) aplikací, které jsou provozovány v kontejnerech v rámci hybridních cloudů.“

„Rok 2018 bude rokem kontejnerů,“ potvrzuje Gunnar Hellekson, ředitel zodpovědný za produktový management v oblasti Linuxu a virtualizace v Red Hatu. „Další rozvoj systému Kubernetes povede ke stále rozšířenějšímu provozu virtuálních strojů právě v kontejnerech. V této souvislosti je důležité pochopit, že virtualizace a kontejnery nejsou soupeřící, ale naopak vzájemně se doplňující technologie. Drtivá většina kontejnerizovaných infrastruktur bude i nadále provozovaná na hypervizorech, přičemž první firmy již fází sbližování se systémem Kubernetes prochází.“

Mobilní technologie a IoT

„V roce 2018 bychom měli být svědky podstatně většího sbližování umělé inteligence, mobilních technologií a IoT,“ říká Clare Grant, ředitelka pro oblast mobilních technologií v Red Hatu. „Mobilní technologie jsou dnes mnohem vyspělejší a řada organizací brzy zjistí, že při vývoji aplikací pro svět internetu věcí a umělou inteligenci čelí obdobným výzvám, jako tomu bylo v oblasti mobilních technologií – včetně integrace a bezpečnosti. Z tohoto důvodu mnoho dříve získaných ponaučení a zkušeností nabydou na hodnotě a firmám pomohou s rychlejším rozpoznáním i vyřešením nových výzev.“

„Největší událostí roku 2017 ve spojitosti s IoT bylo jistě dosažení vrcholu mediálního humbuku a to, že internet věcí postoupil „zájem“ strojovému učení a umělé inteligenci,“ říká James Kirkland, hlavní architekt pro oblast internetu věcí v Red Hatu. „Strojové učení je vlastně odnoží internetu věcí a umělá inteligence je jednou z technologií, pro která jsou data z IoT zařízení důležitým vstupem pro úspěšné fungování. Viděli jsme, jak několik společností investovalo do internetu věcí opravdu velké prostředky, zatímco jiné firmy od této oblasti ustupují nebo své IoT tým reorganizují. Tato kombinace investic a ústupu znamená, že se nacházíme v bodu zvratu a IoT projekty musí začít přinášet prokazatelné výsledky. Dodavatelé, kteří se zaměřují na svět internetu věcí, investovali do této oblasti ještě před reálnou poptávkou a díky převisu nabídky budeme u mnoha z nich v příštím roce svědky vyklízení pozic nebo změny podnikatelského zaměření.“

Co lze tedy z pohledu internetu věcí v roce 2018 očekávat?

  1. Hmatatelné výsledky. Od organizací, které již do internetu věcí investovaly, uslyšíme v příštím roce o reálných projektech a prokazatelné návratnosti investic. Tyto firmy zveřejní informace o úspěšných podnikatelských výsledcích a vylepšených procesech. Až dosud byla většina zisků teoretických a založených spíše na požadovaných výsledcích než na měřitelných úspěších.
  2. Proměna ve skutečný ekosystém. Uživatelé stále více vnímají fakt, že internet věcí není samotná technologie, ale komplexní řešení složené z více částí, které nelze zajistit prostřednictvím jednoho jediného dodavatele. Firmy nabízející IoT řešení, které působí jako sóloví hráči a nespolupracují s dalšími partnery, mají závažné problémy. Lze očekávat, že uživatelé s projekty spoléhající se na jednoho dodavatele budou i nadále narážet na negativa spojená se závislostí na jediné firmě.
  3. Přechod od dat ke znalostem. Data již máme, nyní potřebujeme znalosti. Řada organizací realizujících IoT projekty zjistí, že vlastně neví, jak z nasbíraných dat získat skutečnou hodnotu. Tyto organizace vybudovaly infrastrukturu a shromažďují data, ale nemají ty správné technologie, dovednosti (například specialisty na datové analýzy) ani znalosti k dokončení celého životního cyklu informací.
  4. Následování potřeb podnikatelského světa. Zájem o internet věcí i nadále poroste, obzvláště pak v odvětvích, která vyžadují přesné řízení nákladů. Například nižší ceny energií zvyšují poptávku po IoT řešeních ze strany ropného a plynárenského průmyslu. Cesty ke zvýšení efektivity a vyhodnocování zákaznické zkušenosti budou i nadále hledat také firmy, které působí v oblastech s tradičně nízkými maržemi – jako je například maloobchodní prodej – a to s cílem zvýšit poptávku po svých produktech a službách. A podniky s velkým kapitálovým majetkem vyžadujícím pokročilou správu (tedy například výrobní firmy) budou prostřednictvím IoT řešení pro prediktivní údržbu a strojové učení usilovat o další vylepšování svých procesů.
  5. Přesun lidských znalostí do strojového učení. Stále více se budeme setkávat s vytvářením prediktivních modelů na základě lidských znalostí. Například znalosti a zvukové vzory mechanika, který byl po mnoho let zodpovědný za identifikaci jedinečného zvuku generovaného každou částí kontrolovaného stroje, bude možné přidat do prediktivních modelů a využívat je k automatickému varování v případě výskytu zvuků, které by mohly indikovat blížící se selhání stroje.
  6. Nové ekonomické modely. Internet věcí a stále větší počet připojených IoT zařízení umožní zcela nové pojetí v přístupu ke sledování, fakturaci, placení a účtování transakcí.
  7. Bezpečnost a ochrana soukromí. S každým novým připojeným IoT zařízením se rozšiřuje spektrum vektorů útoků. Je nutné přestat s hledáním kouzelné hůlky schopné zajistit naši bezpečnost – jedno řešení pokrývající všechna rizika zkrátka neexistuje. V boji s moderními hrozbami pomůže jen ucelená a dostatečně propracovaná vrstvená bezpečnost. Následující období bude i ve znamení stále častějších diskusí o dopadech využívání moderních technologií na ochranu soukromí, jako například u rozpoznávání obličeje pro personalizaci nabídek v maloobchodech.

Java jako dominantní technologie pro podnikové prostředí

Rok 2017 to byl zajímavým rokem i pro Javu. Ve vývoji této technologie došlo hned k několika důležitým událostem,“ upozorňuje Mark Little, viceprezident pro oblast technologií v Red Hatu. „Za vyzdvihnutí stojí zejména rozhodnutí společnosti Oracle o převodu Java EE na Open Source Foudation, díky kterému je nyní tato platforma ještě otevřenější. Pozornost si určitě zaslouží i následné oznámení Oracle o tom, že nadace Eclipse Foundation bude mít na starosti projekt Eclipse Enterprise for Java (EE4J). V září 2017 došlo k další významné události ve světě technologie Javy v podobě uvolnění Java EE 8 s tím, že pokračování dalšího rozvoje této platformy se očekává právě již pod EE4J. Navíc jsme byli svědky rozvoje projektu MicroProfile (v roce 2017 vyšly verze 1.1 a 1.2), který vylepšuje využitelnost podnikové platformy Java pro vývoj mikroslužeb.

Úsilí okolo s EE4J představuje monumentální krok, jehož absolvování zabere určitý čas. Stále ještě existuje řada detailů, které je nutné vyřešit, nicméně rychlost pokroku ve vývoji této platformy je oproti minulosti nesrovnatelně větší. Změny daly komunitě novou energii a celého procesu se aktivně účastní i klíčoví hráči. Jde o velmi povzbudivý fakt a očekávám, že tato energie bude hnací silou i v roce 2018. Red Hat je dlouhodobě zastáncem otevřenějšího podnikání a spolu s kolegy z IBM jsme stáli i na počátku rozhovorů se společností Oracle. Všichni společně s komunitou okolo Java EE věříme, že Java bude i v následujících letech pro podnikové prostředí dominantní technologií.“

Značky: