Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prvky digitálnej transformácie prenikajú čoraz hlbšie do biznisu. Výnimkou nie je ani oblasť manažovania externej komunikácie a vzťahov s médiami.

Rastúce odvetvie je závislé od rýchlych a presných reakcií, čo otvára dvere novým technológiám. Príležitosti sa chopila spoločnosť Monitora. Prináša komplexnú all-in-one media intelligence službu s názvom Mediaboard. Spája v nej monitoring médií s hĺbkovou analýzou dát a publikačnou platformou na komunikáciu s novinármi, pričom sa netají svetovými ambíciami. „Pre moderných komunikátorov je dnes kľúčové skracovať reakčný čas a zároveň vyhodnocovať kvalitné dáta, na základe ktorých môžu optimalizovať svoje stratégie,“ tvrdí CEO spoločnosti Monitora na Slovensku Ľubomír Šimášek. 

Od začiatkov moderného PR už ubehlo viac ako sto rokov a aj keď jadro práce ostáva podobné, jej forma a nástroje prechádzajú výrazným prerodom. Sledujeme rastúcu dynamiku trhových zmien, rozširujúce sa spektrum klasických aj nových médií a zrýchľujúce tempo šírenia informácií. Jedným z technologických hráčov, ktorí na tieto zmeny reagujú, je služba Mediaboard, ktorá ponúka rozšírené portfólio – od monitoringu médií a sociálnych sietí sa posúva ku all-in-one media intelligence službám.

„Posun do media intelligence znamená, že nové výzvy a potreby komunikačných špecialistov môžeme plnohodnotne pokryť prostredníctvom súboru sofistikovaných nástrojov. Na jednej strane je rozsiahly monitoring médií s pokročilou analytikou, ktoré umožňujú zvýšiť kvalitu výstupov a angažovanosť cieľovej skupiny. Na druhej strane zase nová publikačná platforma, ktorá šetrí čas a rozširuje sieť kontaktov. Všetko z jedného miesta a jedného rozhrania,“ hovorí Šimášek.

Mediaboard dnes využíva viac ako tisíc firiem, medzi ktoré patria značky ako Hyundai, Samsung, Ernst & Young alebo mBank. Spoločnosti Coca-Cola priniesla spolupráca s Monitorou 1,5-násobné zrýchlenie reakčného času pri riešení krízových situácií.

Komplexná platforma pre komplexné PR

Na ceste k digitálnej transformácii PR odvetvia prichádza Mediaboard s novou publikačnou platformou. Jeho základom je Newsroom, virtuálny priestor na tvorbu tlačových správ a spravovanie obsahu. Integrovanými súčasťami sú aj novinársky CRM systém a e-mailingové nástroje.

„Už máme technologické možnosti, aby sme z celého procesu eliminovali opakujúcu sa administratívu a kroky, ktorými strácame čas. Preto sú všetky relevantné informácie centralizované na jednom mieste a celý workflow na seba plynulo nadväzuje. V Newsroome vytvoríte tlačovú správu. V CRM nájdete kontakty na novinárov, pri ktorých uvidíte, či sa zaoberajú vašimi témami alebo konkurenciou. Následne správu odošlete vybraným medialistom a môžete sledovať, akú mala kampaň doručiteľnosť, open rate a odozvu,“ približuje Šimášek.

Rozhodovanie na základe dát

Druhým pilierom media intelligence služieb ostáva monitoring médií vrátane sociálnych sietí a pokročilá analytika týchto dát. Špecifickou črtou týchto služieb je, že popri automatizovaných reportoch ponúkajú aj možnosť vizualizovať dáta a vývoj trendov v reálnom čase.

„S dátami ideme do hĺbky. Nejde nám len o to, kde a kedy boli správy uverejnené. Integrovali sme metriky ako AVE alebo GRP, ktoré pomáhajú objektívne vyhodnotiť úspešnosť kampaní, aby mali zadávatelia skutočne komplexný obraz a neboli odkázaní na pocity a domnienky. Podobne pristupujeme aj k monitoringu médií, kde sledujeme napríklad aj sentiment textov. Vo výsledku môžu firmy manažovať svoj mediálny obraz a porovnávať ho s konkurenciou alebo v reálnom čase sledovať vývoj trendov či zmeny v reguláciách a legislatíve. To sú všetko vstupy, ktoré umožňujú optimalizovať komunikačné stratégie, minimalizovať riziká alebo identifikovať nové príležitosti,“ zdôrazňuje Šimášek. 

Expanzia, svetová top 5 do 5 rokov

Oblasť manažovania vzťahov s verejnosťou sa vyznačuje dlhodobým rastom. Odhaduje sa, že v minulom roku už globálna hodnota odvetvia presiahla hranicu 100 miliárd dolárov. Spoločnosť Monitora sa tento rok stala jednotkou na českom trhu. Neplánuje spomaľovať, naopak, má ambíciu odkrojiť si aj z celosvetového koláča.

„Už dnes pokrývame monitoring médií vo viac ako 100 krajinách a naše služby medzinárodne využívajú značky ako IKEA, Rohlík alebo BMW. V tomto roku chceme naďalej posilňovať aktivity na zahraničných trhoch a v horizonte piatich rokov máme cieľ dostať sa do svetovej päťky spoločností poskytujúcich media intelligence služby,“ dopĺňa Šimášek.

Značky: