Takáto dohoda medzi slovenskými operátormi ešte nebola.

Slovak Telekom a O2 uzavreli dohodu o zdieľaní technológie mobilných sietí. Ide o prvú dohodu svojho druhu na Slovensku, pretože Telekom aj O2 budú spoločne využívať mobilnú sieť, ktorá bude s výnimkou Bratislavy a Košíc rozdelená do dvoch oblastí – jednu oblasť bude mať na starosti Telekom, druhú oblasť O2.

Takéto zdieľanie mobilnej siete je slovenským unikátom, nakoľko v minulosti u nás fungovalo zdieľanie iba na úrovni národného roamingu. Znamená to, že jeden operátor (napr. Orange) prenajal určitú časť svojej siete druhému operátorovi (4ke). V prípade dohody Telekom + O2 ide o zdieľanie typu, že operátori si rozdelia Slovensko do dvoch častí a spoločne ho pokryjú.

Čo to znamená v praxi?

Zákazníci oboch operátorov pocítia prínos tejto dohody v mnohých ohľadoch. Okrem iného sa prejaví rýchlejším rozširovaním 5G siete a nasadzovaním sieťových inovácií a tiež aj vyššou kvalitou signálu. Tento krok má takisto pozitívny vplyv na šetrenie nákladov spojených so spotrebou elektrickej energie, čo bude mať pozitívny dopad aj v oblasti životného prostredia.   

Zdieľanie siete prinesie aj zlepšenie zákazníckej skúsenosti, keďže sa vďaka nárastu spoločného počtu základňových staníc zvýši kapacita siete a zároveň sa zlepší pokrytie.

  • Proces zdieľania sietí bude prebiehať postupne po jednotlivých lokalitách, pričom jeho zavŕšenie očakávajú operátori v horizonte dvoch až troch rokov, zohľadňujúc objektívne dôvody náročnosti celého projektu.
  • Bratislavy a Košíc sa táto dohoda o zdieľaní sietí nedotkne a operátori budú v týchto mestách spravovať svoje siete samostatne.
  • Zvyšok Slovenska bude rozdelený na dve oblasti, s približne rovnakým počtom základňových staníc, o ktorých servis a prevádzku sa budú operátori starať v zmysle podpísanej dohody.
  • Zdieľanie sietí sa v zmysle dohody nijako nedotkne komerčnej nezávislosti operátorov a teda zachová vysokú konkurencieschopnosť na mobilnom trhu. Každý operátor bude mať naďalej svoju ponuku mobilných služieb, či ide o paušály, predplatené karty alebo iné riešenia.

Zdroj: Telekom, O2

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit