VIDEO TOUCHIT: Telekom chce rúcať predsudky, začal školiť zamestnancov v inkluzívnej starostlivosti (doplnené)

0

Telekom sa k tomuto kroku odhodlal ako prvá firma na Slovensku.

Celkovo 21 zamestnancov Telekomu prešlo v uplynulých mesiacoch unikátnou certifikáciou, ktorú akreditovalo Ministerstvo školstva SR. Súčasťou skvalitňovania zákazníckej starostlivosti sú odbornosť a emocionálna vyzretosť, kľúčové parametre pre komunikáciu so zákazníkom v 21. storočí.

Aj preto sa Telekom rozhodol zapracovať do komunikačných štandardov prvky inkluzívnej starostlivosti, ktoré majú odstrániť bariéry a predsudky v medziľudskej komunikácii so zákazníkom. Tie totiž v určitých a špecifických prípadoch (rasové rozdiely, zdravotné postihnutie…) výrazne limitujú pozitívnu skúsenosť takého zákazníka s vybavením jeho požiadavky.

Neživím predsudky nie je iba názov projektu, ktorý v spolupráci s neziskovou organizáciou Od emócií k poznaniu preškolil 21 zamestnancov Telekomu na rôznych pozíciách zabezpečujúcich zákaznícku obsluhu. Rovnaký názov nesie aj interná kampaň firmy naprieč celým Slovenskom, do ktorej sa zapojilo takmer 3 000 zamestnancov. Zamestnanci boli v kampani konfrontovaní s nečakanou situáciou, keď ich napríklad pri príchode do práce oslovil „figurant“ v prestrojení za bezdomovca, Rómka alebo zdravotne postihnutý spoluobčan. Skrytá kamera sledovala reakcie ako človek reaguje spontánne v takej situácii.

Niektoré situácie, s ktorými sa stretávajú zamestnanci Telekomu počas svojej práce, sme si vyskúšali aj my

Prví preškolení zamestnanci majú za sebou rok vzdelávania v témach stereotypy a predsudky, prekážky v spoločnosti, spoločenská zodpovednosť a inkluzívny prístup v biznis sektore. Počas posledných dní školenia obhajovali svoje práce, medzi ktorými boli zaujímavé prieskumy, blogy, ankety, e-booky ako byť vnímavá firma, ako pristupovať inak k zákazníkovi alebo ako inšpirovať kolegov k vnímavosti a za každým človekom vidieť viac.

Na podporu boja s predsudkami a stereotypmi Telekom realizoval v lete na Magio pláži podujatie pod názvom Labyrint zážitkov, kde sa počas popoludnia mohla verejnosť rozprávať zoči voči s ľuďmi s telesným postihnutím, predstaviteľmi menšín a ďalšími.

Kto by chcel do témy nazrieť najskôr v pohodlí a komforte, môže si vyskúšať online hru na danú tému, ktorá je na webe www.nezivimpredsudky.sk.

Ako reagujete na predsudky? Vyskúšajte si to vo webovej hre na stránke nezivimpredsudky.sk

Zdroj: Telekom

Prečítajte si aj:

Telekom: Online tlmočník a 15 GB dát za 0,99 eur pre nepočujúcich

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)

Pridaj komentár