Spoločnosť TCL Electronics získala logo TÜV Rheinland /Privacy By Design, ktoré potvrdzuje splnenie štandardu kybernetickej bezpečnosti ETSI EN 303 645. Ide o celosvetovo platný štandard určený na podporu základnej úrovne zabezpečenia spotrebiteľských zariadení internetu vecí. Spoločnosť TÜV Rheinland so sídlom v Nemecku je medzinárodná skúšobná a certifikačná organizácia.

Spoločnosť TCL je prvou skupinou značiek televízorov, ktoré prešli testom TÜV Rheinland na základe normy ETSI EN 303 645 a získali logo TÜV Rheinland /Privacy By Design.

„Mnoho spotrebiteľských zariadení internetu vecí a s nimi spojených služieb spracúva a ukladá osobné údaje, norma EN 303 645 môže pomôcť zabezpečiť, aby bola v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, a to už od návrhu. Vydanie tohto loga potvrdzuje, že spoločnosť TCL splnila požiadavky normy ETSI EN 303 645, pokiaľ ide o bezpečnosť siete a ochranu súkromia a dosahuje základnú úroveň kybernetickej bezpečnosti stanovenej normou, čo je dôležitý princíp, ktorý tento dokument potvrdzuje,“ uviedol zástupca spoločnosti TÜV Rheinland.

ETSI EN 303 645 špecifikuje 13 ustanovení na bezpečnosť spotrebiteľských zariadení pripojených k internetu. Podľa technického výboru ETSI pre kybernetickú bezpečnosť je norma EN navrhnutá tak, aby zabránila rozsiahlym a rozšíreným hrozbám pre inteligentné zariadenia, s ktorými sa odborníci na kybernetickú bezpečnosť stretávajú každý deň. Norma popisuje zabudovanie zabezpečenia do produktov pripojených k internetu už vo fáze návrhu a poskytuje taktiež základ pre budúce systémy internetu vecí.

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.