Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Test poukázal na dôležitosť dodržiavania správneho technologického postupu pri 3D tlači

Spoločnosť Elvira, popredný dodávateľ 3D technológií a prevádzkovateľ portálu Abc3D, otestovala v spolupráci s pražskou Strednou priemyselnou školou a Gymnáziom Na Třebešíne technológiu 3D tlače za rôznych podmienok. Výsledkom je potvrdenie, že pri 3D tlači v aktívne vyhrievanej komore dochádza k zlepšeniu pevnosti oproti tlači v otvorenej komore pri všetkých použitých materiáloch, pričom u niektorých až o takmer 60 %. 

Testovanie prebiehalo pomocou tlače trhacích vzoriek. Boli využité tlačiarne BCN3D Sigma D25 s vyhrievanou podložkou a otvorenou komorou, BCN3D Epsilon W27 s vyhrievanou podložkou a zatvorenou komorou, a nakoniec Omni3D Factory 2.0 NET, priemyselná tlačiareň s aktívne vyhrievanou komorou do 70 °C. Po vytlačení boli všetky vzorky z nižšie uvedených materiálov podrobené trhacím testom. Priemerné hodnoty, ktoré boli na pretrhnutie potrebné, boli zaznamenané do porovnávacej tabuľky.

Hlavné zistenia testu:

  • Všetky materiály vydržali väčšie namáhanie v prípade, že boli tlačené vo vyhrievanej komore.
  • Zatiaľ čo pri najbežnejších materiáloch ABS sú rozdiely v pevnosti iba niekoľko percent, pri materiáli PA12 je pevnostný rozdiel takmer 30 % a pri CF-PA 12 dokonca takmer 60 %.
  • Tlačené objekty boli rozmerovo nízke v osi Z a teda mali počas tlače veľmi podobné podmienky.  Dá sa teda predpokladať, že pri tlači rozmernejších dielov by boli namerané rozdiely hodnôt ešte vyššie.

 „Z testov je zrejmé, že je naozaj možné na rôznych tlačiarňach tlačiť široké spektrum materiálov, ale výsledné vlastnosti môžu byť zásadne rozdielne,“ povedal Pavel Sequens, produktový špecialista 3D v Elvira|Abc3D. „Ak potrebujeme využiť maximálny potenciál materiálu, je potrebné pri tlači a chladnutí zaistiť 100-percentne vhodné podmienky. Dodržať správny technologický postup sa vždy vypláca, pretože iba vtedy dosiahneme najlepšiu kvalitu 3D výtlačkov.“

Značky: