Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Testovanie sa zameriava na bezpečnosť, výkon a dĺžku životnosti vozidla
  • Zber odpadu je ideálny prípad použitia: dojazd 27-tonového vozidla pokrýva drvivú väčšinu trás na zber odpadu typických pre vozidlo bez potreby dodatočného nabíjania
  • eEconic profituje z globálnej stratégie platforiem divízie Daimler Trucks – architektúra vozidla na základe modelu eActros
  • Ďalší krok: praktické testovanie v reálnej prevádzke u zákazníkov
  • Spustenie sériovej výroby vo výrobnom závode Mercedes-Benz Wörth je naplánované na rok 2022

Stuttgart – spoločnosť Mercedes-Benz Trucks dôsledne napreduje s vývojom akumulátorového elektrického modelu eEconic na použitie v rámci komunálnych služieb vďaka intenzívnym testovaniam. Skúšobní inžinieri sa zameriavajú na testy v oblasti bezpečnosti, výkonu a dĺžky životnosti vozidla. Model eEconic sa musí osvedčiť aj pri testovaniach akumulátorov a elektrického hnacieho ústrojenstva v lete a zime. Okrem toho sa vozidlo podrobí ďalším testovacím koncepciám, ako napríklad meranie hluku, elektromagnetická kompatibilita (EMK) a testovacie jazdy na nekvalitných cestách. Po absolvovaní testov sa model eEconic dostane v ďalšej fáze do praktického testovania u zákazníkov. Spustenie sériovej výroby modelu eEconic vo výrobnom závode Mercedes-Benz Wörth je naplánované na druhú polovicu roku 2022.

Model eEconic ťaží v oblasti architektúry vozidla z globálnej stratégie platforiem divízie Daimler Trucks: nízkopodlažné nákladné motorové vozidlo je založené na modeli eActros, ktorý je určený na ťažkú distribučnú prepravu a ktorý oslávil svoju digitálnu svetovú premiéru koncom júna. Hlavné technické špecifikácie modelu eEconic sú tým pádom do značnej miery totožné s modelom eActros. Model eEconic by mal v budúcnosti v konfigurácii ako vozidlo na zber odpadu pokryť drvivú väčšinu trás na zber odpadu typických pre model Econic bez potreby dodatočného nabíjania – lokálne CO2-neutrálne a v tichosti.

Dr. Ralf Forcher, vedúci divízie Mercedes-Benz Special Trucks: „Model eEconic podrobujeme najrôznejším testom a doterajšie výsledky dokazujú, že s našou koncepciou sme na správnej ceste: model eEconic je mimoriadne vhodný na plánované použite ako vozidla na zber odpadu. Vysoký podiel premávky s častým zastavovaním a rozjazdom, dobre plánovateľné denné trasy s priemernou dĺžkou 100 km a nabíjanie akumulátorov vo vozovniach zákazníkov tvoria ideálny rámec profilu využitia akumulátorového elektrického nízkopodlažného nákladného motorového vozidla.“

Rovnaká architektúra, rozdielny profil použitia: model eEconic založený na modeli eActros

Model eEconic s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou na úrovni 27 ton príde na trh najskôr s usporiadaním kolies 6×2/VNA v konfigurácii ako vozidlo na zber odpadu. Rovnako ako v prípade modelu eActros je technologickým srdcom modelu eEconic pohonná jednotka: e-náprava s dvoma integrovanými elektromotormi a prevodovkou s dvoma stupňami. Sériový model eEconic je vybavený troma balíkmi akumulátorov, z ktorých každý disponuje energiou na úrovni približne 105 kWh[1]. Oba kvapalinou chladené motory generujú trvalý výkon 330 kW a špičkový výkon na úrovni 400 kW. Zároveň možno pri predvídavom spôsobe jazdenia navyše spätne získať rekuperáciou elektrickú energiu – to predstavuje veľkú výhodu predovšetkým pri zbieraní odpadu s častým zastavovaním a rozjazdom. Po dokončení denných trás možno akumulátory elektrického nákladného motorového vozidla nabíjať vo vozovniach zákazníkov výkonom až 160 kW.

Vyvinutý na použitie v rámci komunálnych služieb: bezpečný, efektívny, ergonomický, ekologický

Osvedčené vlastnosti konvenčného modelu Econic, ktoré si zákazníci mimoriadne cenia, sa nachádzajú aj v modeli eEconic. Nízko potiahnuté panoramatické okno kabíny vodiča DirectVision s nízkou polohou sedenia ponúka vodičovi priamy vizuálny kontakt s ostatnými účastníkmi cestnej premávky a poskytuje vynikajúci prehľad o cestnej premávke. Ďalšou ergonomickou výhodou je nízke vystupovanie a nastupovanie do priestrannej kabíny vodiča, ktorá ponúka priestor až pre štyri osoby. Predovšetkým pri použití v meste boduje model eEconic nielen svojím lokálne CO2-neutrálnym pohonom, ale aj nízkymi emisiami hluku – najmä počas skorých ranných hodín. 

Komplexný ekosystém s ponukami poradenstva

Aby sme zákazníkov podporili na každom kroku pri prechode na e-mobilitu, spoločnosť Mercedes-Benz Trucks vkladá eEconic – podobne ako eActros –- do ekosystému, ktorý zahŕňa aj ponuky poradenstva a servisné ponuky, ako aj digitálne riešenia na využívanie vozidla vo vysokej miere a optimalizáciu celkových nákladov. Napríklad realistický profil používania elektrických nákladných motorových vozidiel s výpovednou hodnotou pre príslušného zákazníka by mal byť určený na základe existujúcich trás. Súčasťou takzvaného eConsultingu je aj elektrifikácia vozovne a v závislosti od želania zákazníka všetky otázky plánovania, aplikácie a implementácie súvisiace s nabíjacou infraštruktúrou a sieťovým pripojením – spoločnosť Mercedes-Benz Trucks na tento účel uzatvorila strategické partnerstvo so spoločnosťami Siemens Smart Infrastructure, ENGIE a EVBox Group. Spoločnosť Mercedes-Benz Trucks môže na požiadanie poskytnúť podporu aj pri identifikácii prípadných verejných dotácií na infraštruktúru a vozidlá.

Elektrifikácia portfólia akumulátormi a palivovými článkami

Divízia Daimler Truck AG sa snaží, aby do roku 2039 ponúkala na európskom, severoamerickom a japonskom trhu iba také nové vozidlá, ktoré budú počas jazdnej prevádzky (od nádrže po kolesá (tank-to-wheel)) CO2 neutrálne. Už do roku 2022 by malo portfólio vozidiel spoločnosti Daimler Truck AG zahŕňať v regiónoch s najväčším odbytom, teda v Európe, USA a Japonsku, sériové vozidlá s elektrickým pohonom s akumulátorom. Od roku 2027 chce spoločnosť rozšíriť svoju ponuku vozidiel o sériové vozidlá s pohonom vodíkovými palivovými článkami. Konečným cieľom je dosiahnuť do roku 2050 prepravu na cestách, ktorá je z hľadiska emisií CO2 neutrálna.

[1] To približne zodpovedá kapacite energie nového zväzku akumulátorov vrátane bezpečnostných a výkonnostných obmedzení na udržanie prevádzky systému.

Značky: