Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slováci budú na odvod daní pracovať 153 dní

Daňovníci budú tento rok pracovať na odvod daní pre štát dlhšie ako minulý rok. Deň daňovej slobody sa posunul o 3 dni. Podľa výpočtov spoločnosti Deloitte tak daňovníci v SR budú tento rok pracovať na odvod daní 153 dní a deň daňovej slobody pripadne na 2. júna 2019.

 Približne rovnako ako Slováci na tom budú aj Poliaci, Španieli a Íri. Najviac dní budú dane pre štát odvádzať daňovníci vo Francúzsku a v Belgicku, najmenej v Rumunsku a Bulharsku.

„Slovensko je v celkovom rebríčku na 11. mieste, a teda patrí ku krajinám s nižšou celkovou daňovou záťažou, avšak medziročný posun dňa daňovej slobody nám hovorí, že daňové zaťaženie stúpa. Deň daňovej slobody ako objektívny a merateľný parameter tak potvrdzuje subjektívne pocity daňovníkov, ktorí toto zvyšujúce sa daňové zaťaženie reálne pociťujú na poklese svojich čistých príjmov,“ skonštatovala Ľubica Dumitrescu, partnerka na oddelení daňového poradenstva spoločnosti Deloitte.

Daňová agenda predstavuje významnú záťaž pre podnikateľské subjekty. Množstvo novelizácií daňových predpisov na ročnej báze spôsobuje, že je takmer nemožné sa v reálnom čase vysporiadať so všetkými nutnými zmenami. Nejde vždy len o naštudovanie si správneho daňového predpisu, ale o jeho zavedenie do praxe, čo častokrát vyžaduje zmenu informačných a účtovných systémov, a to vo veľmi krátkom čase. Množstvo zmien daňových predpisov, aj keď s dobrým úmyslom zákonodarcu, sa v praxi javí ako nesystémové a zaťažujúce. Navyše často dobre neodrážajú skutočnú biznis realitu.

„Ak chce mať daňovník istotu, že spĺňa všetky zákonom dané požiadavky, musí zabezpečiť obrovské množstvo povinností, pričom mnohé z nich majú negatívny dopad na jeho vlastné podnikanie v podobe vysokých nákladov, a to často aj neočakávaných, keďže zmeny prichádzajú doslova na poslednú chvíľu,“ uzavrela Dumitrescu.

Deň daňovej slobody

Deň daňovej slobody predstavuje jednoduchú, laicky zrozumiteľnú reprezentáciu daňového zaťaženia v ekonomike. Používaná metóda výpočtu rozdeľuje rok na dve časti v pomere zodpovedajúcom podielu celkových daňových príjmov a čistého národného dôchodku.

 Počet dní, ktoré budú daňoví poplatníci vo vybraných krajinách EÚ pracovať na odvod daní pre štát a deň daňovej slobody:

KrajinaPočet dníDeň daňovej slobody
Rumunsko11424.4.
Bulharsko1211.5.
Litva1299.5.
Lotyšsko14424.5.
Estónsko14525.5.
Cyprus14525.5.
Veľká Británia14828.5.
Malta15030.5.
Poľsko15131.5.
Španielsko1521.6.
Slovensko1532.6.
Írsko1543.6.
Nórsko16413.6.
Portugalsko16615.6.
Holandsko16817.6.
Slovinsko17019.6.
Nemecko17322.6.
Česká republika17423.6.
Maďarsko1821.7.
Grécko1832.7.
Taliansko1854.7.
Rakúsko1887.7.
Fínsko1909.7.
Švédsko19211.7.
Dánsko20120.7.
Belgicko20625.7.
Francúzsko20928.7.

 

Značky: