Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Väčšina Slovákov aktívnych na internete pozná pojem zdieľaná ekonomika, len 15 % však vie, čo znamená. Skúsenosti so službami zdieľanej ekonomiky má necelá tretina, dve pätiny by radi nejakú z takýchto služieb vyskúšali. Najvyužívanejšími službami sú zdieľanie dopravných prostriedkov, alternatívne taxi služby typu Uber či Bolt a zdieľané ubytovanie. Medzi Slovákmi prevláda pozitívna skúsenosť so službami zdieľanej ekonomiky.

Výskum realizovala spoločnosť Nielsen Admosphere Slovakia metódou online zberu na vzorke päťsto respondentov z internetovej populácie Slovenského národného panela starších ako 15 rokov.

Zo Slovákov aktívnych na internete pozná pojem zdieľaná  ekonomika 58 %. Iba 15 % ale vie, čo znamená, pričom viac tak odpovedali muži (19 %) než ženy (11 %). Ostatné dve pätiny internetových Slovákov potom tento pojem vôbec nepoznajú. Oproti roku 2019, kedy sme v rámci výskumu kládli rovnakú otázku, sa výsledné odpovede nijak výrazne nelíšia.

Medzi najužitočnejšie služby zdieľanej ekonomiky Slováci radia na prvé miesto (30 %) požičiavanie vecí (napr. náradia, techniky, nástrojov alebo pomôcok na turistiku), na druhom mieste (27 %) systémy zdieľania dopravných prostriedkov (napr. bikesharingové služby ako Slovnaftbajk, Antik nebo Smartbike) a na treťom mieste (26 %) služby v domácnosti, ako sú remeselnícke práce alebo upratovanie. Za užitočné ďalej považujú zdieľanej služby prepravy zásielok a nábytku (25 %), ubytovanie (25 %) či spolujazdu (23 %). Viac než jedna pätina oceňuje aj alternatívne taxi služby typu Uber či Bolt a rovnako tak aj zdieľanie samotných dopravných prostriedkov medzi ľuďmi.

Za aktívnych užívateľov služieb zdieľanej ekonomiky sa označilo 13 % internetových Slovákov. 16 % potom odpovedalo, že tieto služby využilo/využívalo v minulosti, ale teraz už nie. Medzi tými, ktorí už niekedy služby zdieľanej ekonomiky využili, je zďaleka najväčší podiel ľudí s vysokoškolským či vyšším odborným vzdelaním (44 % oproti 26 % ľudí so stredoškolským vzdelaním s maturitou a 21 % ľudí so základným či stredoškolským vzdelaním bez maturity). Dve pätiny tieto služby síce zatiaľ nikdy nevyužili, ale do budúcna sa tomu nebránia. 30 % žiadnu takúto službu využiť neplánuje.

Takmer 6 z 10 Slovákov, ktorí aktívne využívajú služieb zdieľanej ekonomiky, alebo ich využili v minulosti, už niekedy využilo službu zdieľania dopravných prostriedkov, ako je napr. Slovnaftbike. Rovnako bežná je aj služba alternatívneho taxi (58 %). Viac než polovica týchto Slovákov taktiež už aspoň raz využila zdieľanú službu ubytovania.

Najviac pravidelných užívateľov majú alternatívne taxi služby typu Uber, Taxify, Bolt apod., ktoré opakovane využíva 18 %. Veľmi podobne sú na tom služby zdieľania dopravných prostriedkov a ubytovania, ktoré (v oboch prípadoch) pravidelne využíva 17 %. Naopak najmenej využívané je požičiavanie peňazí prostredníctvom služieb ako Žltý melón alebo Zonky – túto službu nevyužilo a do budúcna to ani neplánuje 78 % Slovákov, ktorí služby zdieľanej ekonomiky už niekedy využili.

Väčšina Slovákov (86 %) má so službami zdieľanej ekonomiky pozitívne skúsenosti – jedna pätina dokonca veľmi pozitívne. 13 % svoju skúsenosť hodnotilo ako „ani pozitívne, ani negatívne“. Iba 1 % sa vyjadrilo, že majú skúsenosť skôr negatívnu, a stupňom „veľmi negatívnu“ nehodnotil nikto.

Najviac Slovákov (21 %) sa stotožňuje s výrokom, že služby zdieľanej ekonomiky vnímajú pozitívne – sú pohodlné a vyťaženým ľuďom šetria čas. Podobne frekventovaný je však i názor, že sú služby, pri ktorých zdieľanie oceňujú, ale aj služby, u ktorých zdieľanie považujú za negatívne (súhlasí s tým 19 % Slovákov). 17 % nemá názor – buď nevie, alebo je im to jedno. Zhodne 17 % tieto služby vníma pozitívne z finančných dôvodov. 15 % tieto služby vníma pozitívne, pretože vďaka nim môže byť naša spoločnosť menej materialistická.

Značky: