13. ročník populárnej súťaže a prehliadky robotov, TRD, sa konal v polovici februára a nechýbala pritom ani naša redakcia

Trenčiansky robotický deň je podujatie, ktoré sa snaží popularizovať vedu a techniku mladým ľudom z Trenčianskeho regiónu. Ako uviedli organizátori – „Nosnou témou 13. ročníka Trenčianskeho robotického dňa bola Robotika a šport. Nejde iba o náhodné spojenie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, ale toto spojenie symbolizuje prepojenie sveta budúcnosti so zdravým zápolením v oblasti športu. Ani v 21. storočí slová fair-play ešte nestratili svoj význam.“ 

Trenčianskeho robotického dňa (14 a 15.2 2018) sa zúčastnilo 47 základných a stredných škôl, z toho 6 zahraničných – Česká republika, Nemecko, Poľsko, Ukrajina a 2 x Maďarsko. Tieto školy spoločne predstavili až 158 robotov. Počet zúčastnených škôl je nadmieru uspokojivý, nakoľko pominulé roky ich bolo o niečo menej (rok 2016 – 25 tímov a 94 robotov / rok 2017 – 41 tímov a 131 robotov).

Čo je Trenčiansky robotický deň?

Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka robotov (robotická súťaž), ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín, pod osobnými záštitami predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín. Spoluvyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Hlavným zámerom je ukázať žiakov základných a stredných škôl, ako technicky nadaných tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami a dať im priestor prezentovať svoje myšlienky pred očami budúcich potenciálnych zamestnávateľov, zameraných na strojárstvo a automatizáciu, a tiež pred pedagógmi technických vysokých škôl na Slovensku.

Tohoto podujatia sme sa zúčastnili v prvý deň jeho konania, kedy sme si ešte v pomernom kľude prezreli jednotlivé stanovištia. Hlavný program a všetky súťaže sa konali nasledujúci deň, ktorého sme sa z dôvodu vyťaženia nemohli zúčastniť. V prvý, teda prípravný, deň sme pozorovali študentov, ako pracujú na svojich robotoch a snažia sa ich doladiť do posledného detailu, aby boli v súťaži čo najúspešnejší.

Pozorovať mladých ľudí, aj zo základných škôl, ako s nadšením a záujmom programujú a nastavujú svoje zariadenia je fascinujúce a veríme, že týchto šikovných žiakov čaká zaujímavá a úspešná budúcnosť. Práve táto generácia musí ísť týmto smerom, nakoľko vývoj a programovanie má v budúcnosti obrovský potenciál (prečítajte si aj: Trendustry 2018: Ako efektívne zvládnuť 4. priemyselnú revolúciu? Nahradia ľudí roboty a automatizované linky?).  

Súťaže robotov boli rozdelené do viacerých podkategórií podľa veku súťažiacich

V kategórii Follower (Follower Easy/Hard) prechádza robot danú dráhu v čo najkratšom čase. V kategórii DoIt! robot sleduje čiaru a prechádza farebne značené bludisko v čo najkratšom čase. V Kategórii Free style predvádzajú študenti svoje riešenia v akejkoľvek oblasti automatizácie. V týchto kategóriách sa zúčastnilo súťaže celkom 158 robotov. Follower Easy – 67 robotov / Follower Hard – 45 robotov / DoIt! – 15 robotov / Free style – 31 robotov.

Výsledková listina TRD 2018

Kategória Follower Easy <16

1. miesto – ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná, Andrej Svatík 2. miesto – Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen, Marek Pivka, Michal Výboh, Benjamín Androvič 3. miesto – Základná škola s materskou školou Chlebnice, Martin Šimko

Kategória Follower Easy >16

1. miesto – Spojená škola Tvrdošín, Anton Janík 2. miesto – SOŠP Kňažia, Dolný Kubín, Mário Šútovec 3. miesto – Spojená škola Tvrdošín, Jakub Kuhajda

Kategória Follower Hard <16

1. miesto – ZŠ s MŠ Chlebnice, Peter Ďuroň 2. miesto – ZŠ s MŠ Chlebnice, Martin Šimko 3. miesto – ZŠ s MŠ S. Timona, Trenčianska Turná, Andrej Svatík 

Kategória Follower Hard >16

1. miesto – SOŠ elektrotechnická, Žilina, Martin Hegeduš, Marek Žiaček 2. miesto – SOŠP Kňažia, Dolný Kubín, Samuel Furiel, Pavol Furiel 3. miesto – Gymnázium vo Vranove nad Topľou, Jaroslav Tkáč, Samuel Titko

Kategória DoIt! <16

1. miesto – ZŠ Dudova, Bratislava, Lucianna Fojtíková 2. miesto – Gymnázium Bilíková, Bratislava, Timotej Fojtík 3. miesto – Miskolci SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma, Vincenze Mark, Vincenze Mate

Kategória DoIt! >16

1. miesto – SOŠ elektrotechnická, Žilina, Michal Mikulovský, Ján Ďuraňa 2. miesto – Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom, Adam Kučera, Martin Čamaj 3. miesto – Miskolci SZC Kandó Kálman Szakgimnázima, Boganics Petra, Kertesz Richard

Kategória Free style <16

1. miesto – ZŠ Kubranská, Trenčín, Martin Šamaj, Zuzana Mareková, Juraj Marek 2. miesto – Základná škola, Mariánska ul., Prievidza, Matej Mazúr 3. miesto – Základná škola sv. Vojtecha, Vráble, Ján Brieška, Bruno Dvorský

Kategória Free style >16

1. miesto – SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín, Matúš Ušiak 2. miesto – Amavet klub 808 VTM Partizánske, Martin Hošek, Lukáš Hošek, Ondrej Škorňák 3. miesto – SOŠ Stará Turá, Juraj Frolo

Okrem robotov sme si pozreli aj iné zariadenia, ktoré vytvorili študenti, ako napr. rôzne automatizované frézy alebo skladané 3D tlačiarne, na ktorých študenti tlačia svojpomocne vytvorené návrhy a pod. Všetky priestory školy sa niesli v duchu robotov a automatizácie, čo bolo nadmieru zaujímavé.

Podujatia TRD 2018 sa zúčastnili aj rôzne firmy a spoločnosti, ktoré so školami spolupracujú v programe duálneho vzdelávania alebo sú jej sponzormi. MSM Group – spoločnosť zastrešujúca dcérske divízie s portfóliom služieb v segmente obranného a civilného strojárskeho priemyslu. Táto spoločnosť vyrába (okrem iného) stroje značky TATRA, rôzne vojenské mechanizmy, ale aj malé ručné zbrane. Medzi ďalšie zúčastnené spoločnosti patrí aj Konštrukta TIRETECH – Slovenská, exportne orientovaná strojárska spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou komplexných zariadení pre pneumatikársky priemysel.

Napokon nechýbala ani spoločnosť LEONI Slovakia, ktorej činnosť pozostáva z dvoch divízií, a to výroba elektrických káblov a vývoj a výroba káblových zostáv a komponentov pre automobilový priemysel, zdravotníctvo, IT a ďalšie odvetvia priemyslu. Okrem týchto spoločností tu mali svoje zastúpenie aj rôzne univerzity zo Slovenska, ale aj Českej Republiky, ktoré sa žiakom prezentovali, aby sa po ukončení strednej školy vedeli ľahšie rozhodnúť, akým smerom v štúdiu pokračovať.

Na záver sme sa opýtali pána, Ing. Ľuboša Chochlíka, riaditeľa strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín, ako vznikla myšlienka Trenčianskeho robotického dňa.

„Hľadali sme cestu, ako zatraktívniť technicky zamerané odbory a zároveň aj našu školu. Okrem toho má TRD vplyv aj na iné školy po celom Slovensku. Prvých ročníkov sa zúčastnilo iba pár súťažných tímov, pričom v aktuálnom ročníku súťažilo až 47 tímov z celého Slovenska, ale aj zahraničia. Podobné súťaže organizujú aj iné školy, ale mi to robíme komplexne, nakoľko sa do tohoto projektu zapájajú, resp. sa prezentujú, aj vysoké školy a rôzne spoločnosti. Niektoré zúčastnené spoločnosti sú zároveň aj sponzormi tohoto podujatia, ako aj našej školy. Technické odbory sú náročné, ale ak odchytíme deti v útlom veku, tak sa s nimi dá veľmi dobre pracovať. Samozrejme ich to musí aj nejakým spôsobom zaujímať.“

Zdroj: Vlastné / Tlačová správa

TOUCHIT je mediálnym partnerom TRD 2018 

Prečítajte si aj:

Trendustry 2018: Ako efektívne zvládnuť 4. priemyselnú revolúciu? Nahradia ľudí roboty a automatizované linky?