V blízkej budúcnosti nebudú veľké ryby požierať malé ryby, ale rýchle ryby zožerú pomalé ryby (Klaus Schwab, zakladateľ a výkonný predseda svetového ekonomického fóra)

V polovici februára sme sa zúčastnili konferencie Trendustry 2018, ktorá bola svojim spôsobom jedinečná a prvá na Slovensku. Hlavnou témou konferencie bola štvrtá priemyselná revolúcia – Industry 4.0. V tomto prípade ale nešlo o bezduchú prezentáciu firiem a nasadenia technológií bez podrobného vysvetlenia problematiky. Konferencia prebiehala 2 dni (13/14 február) a usporiadatelia vybrali krásne prostredie v srdci Nízkych Tatier (hotel Partizán), čo náš dobrý dojem ešte viac umocnilo.

Prečo vznikla konferencia TRENDUSTRY?

Súčasné trendy v priemysle prekračujú všetko, čo sme doposiaľ v oblasti technického pokroku poznali. Industry 4.0 prináša nové prístupy v zlepšovaní podnikových procesov. Nevníma ich ako jednotlivé uzavreté bloky, ale ako prepojený a vzájomne komunikujúci celok. Preto je potrebné k digitalizácii výrobného podniku pristupovať v celom rozsahu jeho činností.

Trendustry sa tematicky dotýka jedine digitalizácie priemyselného podniku a súvisiacich aktivít. Problematiku chápe komplexne, všetky procesy vo firme a okolo nej musia byť integrované. Témy prednášok musia na seba nadväzovať a vzájomne sa dopĺňať. A to čo zostane nevyslovené, na vyjasnenie majú účastníci vytvorený veľký diskusný priestor. Povedal, Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital, odborného garanta a organizátora smart konferencie.

Prvý deň sme sa zúčastnili komplexnej prednášky, na ktorej rečnili viacerí inšpiratívni ľudia z brandže. Veľmi efektne a podrobne bola vysvetlená problematika digitalizácie podnikov a následne možnosti jej nasadenia v celom rozsahu. Všetky podniky, malé i veľké, by si mali byť vedomé toho, že základom je nerobiť unáhlené a neuvážené kroky a liať obrovské investície do digitalizácie bez dôkladného zváženia náročnosti a návratnosti takejto investície. Základom úspechu je postupná a dôkladne premyslená digitalizácia a premena jednotlivých sektorov.

„Je potrebné začať systémom postupných krokov, mať výsledky a potvrdenú návratnosť. To vytvára dôveru, zvyšuje motiváciu a akceleruje rozvoj firiem.“ Uviedol, p. Martin Morháč.

Zľava: p. Peter Boleruch, p. Martin Morháč, p. Kristián Zastko

Konferencia venovala veľkú pozornosť pracovníkovi nachádzajúcemu sa uprostred množstva technológií a aplikácií. Technológie, procesy, metódy – to všetko je veľmi dôležité, ale rozhodujúcim faktorom je stále človek. „Kým pred siedmymi rokmi sme hovorili o optimalizácii a zefektívnení, šetrení a technológiách, ako o najdôležitejších oblastiach, ktoré firmy potrebujú v najbližších rokoch riešiť. Dnes sa situácia zmenila, už hovoríme o ľuďoch a inováciách.“ Uviedol, Ján Uriga, PwC Slovakia.

Dôležitým faktorom je stále človek – od výrobného pracovníka, až po ľudí z najvyššieho manažmentu. Každý človek v tomto procese musí vedieť, čo jemu, ale aj podniku digitalizácia prináša a mal by sa snažiť pracovať na tom, aby bol pre tento proces prínosom.

Veľmi zaujímavú prednášku viedol, p. Martin Morháč, ktorý hovoril o tom, ako sa za posledné roky zmenili výrobné procesy, produkty, ale aj prístup k zákazníkom, ktorým je potrebné ponúknuť viac, ako len dobrý produkt. Úspech podnikov záleží od toho, čo svojim zákazníkom ponúknu. Či to bude iba dobrý produkt/služba alebo ten istý produkt/služba, ale s pridanou hodnotou.

„Podniky musia ísť na rámec spokojných zákazníkov, musia ich potešiť jedinečným spôsobom, ktorý je kombináciou atraktivity, dôvery a výrobkov“ (Guy Kawasaki).

Proces digitalizácie podniku je náročný projekt, ktorý vychádza z nasadenia nových technológií (IoT), technologických procesov, analýz, spracovania dát a prepojenia všetkých súvisiacich pracovísk tak, aby boli všetky dáta z dlhodobého hľadiska prístupné a efektívne spracovávané. 4 priemyselnej revolúcii v blízkej dobe veľmi pomôžu aj 5G siete, vďaka ktorým budú procesy prenosu dát, komunikácie a riadenia technológií efektívnejšie a rýchlejšie.

O ne/efektívnej práci s dátami hovoril, Peter Boleruch, zo spoločnosti Teesys. „Už dnes uvažujte čo s dátami, ktoré máte zaznamenané a ako ich ďalej využiť, ako s nimi pracovať. Úplne všetky firmy majú problémy s dátami. Dajte si dáta čím skôr do poriadku, ak chcete začať fungovať inovatívne.“ 

„Každá firma je plná nespolupracujúcich softvérových aplikácií, množstva „dátových ostrovov“, vzájomne neprepojených, množstva situácií, kedy je ten istý údaj nezávisle aktualizovaný vo viacerých systémoch. Excel sa dnes v každej firme používa ako doplnok k informačným systémom, pričom dáta sa zatvoria do súboru a pre ostatných pracovníkov sa stávajú nedostupným.“ Uviedol Kristián Zastko, výkonný riaditeľ SOVA Digital.

p. Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital, odborného garanta a organizátora smart konferencie.

„Čokoľvek, čo je rutinné alebo opakované, bude automatizované“ (Minouche Shafik, riaditeľ London School of Economics).

Ako zmení Industry 4.0 výrobné procesy a koľko ľudí príde o zamestnanie?

Na tému náhrady ľudskej pracovnej sily automatizovanými procesmi a neustálym napredovaním umelej inteligencie bol prezentovaný prieskum agentúry – McKinsey. „Stratené pracovné miesta, získané pracovné miesta do roku 2030“. Prieskum sa však netýkal priamo našej krajiny – z európskych krajín bolo do prieskumu zaradené Nemecko, ktoré je nám pomerne blízko (geograficky). Každopádne môže mať Industry 4.0 podobný priebeh aj u nás.

Zvýšený dopyt – navyšovanie pracovných miest: technologickí profesionáli (nárast  59 %), manažéri a riadiaci pracovníci (nárast 21 %), poskytovatelia starostlivosti (nárast 25 %).

Znížený dopyt znižovanie pracovných miest: opakovaná fyzická práca (pokles 21 %), neopakovaná fyzická práca (pokles 6 %).

Ako bolo ďalej uvedené – zamestnanosť je udržateľná, roboty by mali celosvetovo nahradiť 400 až 800 mil. pracovných miest. Zaujímavý výrok uviedol, Joe Kaeser, CEO Siemens AG – „Pretože štvrtá priemyselná revolúcia vychádza z poznatkov, potrebujeme súbežnú revolúciu v oblasti vzdelávania.“ To znamená, že vedomosti z oblasti technológií, softvéru, vývoja a riadenia jednotlivých tímov budú kľúčové.

Nová generácia by sa mala zamerať práve na túto oblasť, po ktorej bude v budúcnosti najväčší dopyt. Z dlhodobého hľadiska je jasné, že bežné pracovné pozície, napr. pásová výroba v podnikoch, skladanie zariadení z rôznych komponentov a pod., ktoré vykonávajú ľudia, budú nahradené automatizovanými a digitalizovanými linkami, ktoré môžu pracovať nepretržito. Jednoduchým, ale veľmi trefným príkladom tohoto procesu je český film, Jana Svěráka – Vratné láhve.

Najskloňovanejšími výrazmi konferencie boli inovácie, digitalizácia, ekosystém a človek – aktívny optimista prinášajúci zmeny vo firme, ale aj zákazník, definujúci ďalší vývoj výrobkov a služieb podniku. 

Okrem prednášok sme si pozreli aj niektoré produkty zúčastnených spoločností

Spoločnosť NOTUS POWERSONIC prezentovala svoje moderné ultrazvukové čističky (vane) pre rôzne odvetvia priemyslu. Tieto zariadenia patria medzi špičku na trhu a to nie len tým, čo dokážu, ale aj tým, ako vyzerajú.

Zaujali nás aj produkty spoločnosti 3D Connexion (Logitech) – špeciálne ovládače pre CAD aplikácie. Tieto zariadenia prácu v daných aplikáciách zefektívňujú a uľahčujú. Špeciálny ovládač má viacero programovateľných a funkčných tlačidiel, samostatný displej a veľmi jemný ovládací joystick. Ovládače sme si vyskúšali v jednoduchej praxi. Oproti klasickej práci (v CAD aplikáciách) s myšou je práca s týmto zariadením maximálne efektívna, presná a jednoduchšia.

Spoločnosť iQ services nám ukázala, ako funguje laserové skenovanie budov, objektov a pod. za pomoci 3D laserového skenera. Laserové skenovanie je najmodernejšia technológia na vysoko presné zameranie reálnych objektov. Výsledkom skenovania je obrovské množstvo bodov (point cloud), ktoré predstavujú trojrozmerný obraz zosnímaných objektov a zložitých tvarov. Táto technológia má široké uplatnenie a dajú sa ňou merať rôzne objekty, ako sú napríklad budovy, výrobné haly, stroje, zariadenia, inžinierske siete, ale i kultúrne pamiatky či sochy.

Špeciálne 3D skenery majú vysokú presnosť a efektivitu merania (s odchýlkou 1 mm). Výsledné skeny objektov môžu byť dodané v rôznych formátoch a zobraziť sa dajú aj v špeciálnej aplikácii pre virtuálnu realitu, čo sme si vyskúšali. Zameranie a následné prekreslenie modelu do aplikácie je pomerne rýchly proces, pričom si za pomoci VR technológie viete celý objekt prejsť a vykonávať presné „offline“ merania v pohodlí kancelárie. Na mieste bola VR zostava od HTC – VIVE, pomocou ktorej sme sa preniesli do zoskenovanej haly, prechádzali jej jednotlivé sektory a za pomoci ovládačov vykonávali presné merania, napr. potrubí. Skutočne efektné riešenie.

Za pozvanie na konferenciu ďakujeme spoločnosti SOVA Digital

Zdroj: Vlastné / Tlačová správa

Prečítajte si aj:

Industry 4.0 – štvrtá priemyselná revolúcia

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE