Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Goodyear spustila svoj každoročný Prieskum udržateľnej reality a vyzvala európskych dopravcov k účasti.

Prieskum pomáha spoločnosti Goodyear pochopiť širší prístup odvetvia k otázkam trvalo udržateľnej dopravy a dopravcom zase dáva príležitosť podeliť sa o svoje úspechy a problémy na ceste za dosahovaním tohto cieľa. Rovnako, ako v predchádzajúcich rokoch, nezisková organizácia TreeNation vysadí za každý vyplnený dotazník nový strom.

Minuloročný prieskum ukázal, že dopravcovia si potrebu udržateľnosti stále väčšmi uvedomujú a každý rok do tejto oblasti investujú viac. Považujú to už nielen za zmysluplný spoločenský cieľ, mnohé z nich aj vďaka tomu zaznamenávajú zlepšenie svojich hospodárskych výsledkov.

Prieskum, ktorý prebieha už tretí rok, sa stal spoľahlivým zdrojom informácií pre celý odbor logistiky, zhromažďujúci podstatné informácie týkajúce sa budúcnosti logistiky a dopravy.

Pneumatiky a riešenia mobility hrajú dôležitú úlohu

Prieskum sleduje prístup dopravcov k udržateľnosti v rôznych súvislostiach, od ich chápania najnovších ekologických predpisov, cez stanovenie konkrétnych cieľov a metód merania udržateľnosti, až po ich ochotu využívať nové riešenia a technológie, vrátane pneumatík a mobilných riešení. Mnoho európskych dopravcov, ktorí využívajú ponuku Goodyear Total Mobility, už zaznamenalo zvýšenie výkonnosti prevádzky a zjednodušenie svojej snahy o presadzovanie udržateľnosti. Napríklad používanie pneumatík Goodyear FUELMAX ENDURANCE dokáže priniesť obmedzenie emisií CO2 až o 2 %, čo predstavuje v prípade vozového parku so 100 vozidlami[1] ročnú úsporu 40 tisíc litrov pohonných hmôt. Riešenia mobility, ako sú Goodyear TPMS, Goodyear CheckPoint alebo Goodyear DrivePoint, navyše, prispievajú k rýchlejšej a jednoduchšej správe vozového parku, čo zvyšuje efektivitu a hospodárnosť a podporuje dopravcov pri napĺňaní ich cieľov trvalej udržateľnosti.

V minulom roku uviedlo 54 % opýtaných dopravcov, že súčasťou ich stratégie udržateľnosti sú pneumatiky s nižšou spotrebou paliva, čo predstavuje druhé najčastejšie opatrenie po nasadení účinnejších vozidiel. V minulosti boli prevádzkovatelia vozových parkov nútení voliť medzi odolnosťou, priľnavosťou, palivovou účinnosťou a počtom najazdených kilometrov, najnovšie produkty Goodyear a riešenie mobility v rámci programu Goodyear Total Mobility im však už samé pomáhajú dosiahnuť správnu rovnováhu a zlepšujú tak ich výsledky.

Maciej Szymanski, riaditeľ marketingu nákladných pneumatík spoločnosti Goodyear v Európe, k tomu uviedol: „Sme hrdí na to, že môžeme spolupracovať s dopravcami v celej Európe a prostredníctvom prieskumu Goodyear Prieskum udržateľnej reality získavať jedinečný náhľad do ich každodenných rozhodnutí. Spätná väzba od zákazníkov, ktorú získavame z tejto rozsiahlej štúdie odvetvia, má pre nás veľký význam. Vďaka poznatkom, ktoré sme získali od prvého ročníka prieskumu v roku 2021, môžeme lepšie reagovať na úlohy, ktoré stoja pred dopravcami a podporovať ich v ich úsilí.“

„Regulačný rámec odboru dopravy sa neustále mení a vyvíja. Opatrenia, ako je balík Fit for 55, Euro 7, nástroj na výpočet spotreby energie vozidiel (VECTO) alebo systém obchodovania s emisiami (ETS), vyžadujú, aby sa dopravné spoločnosti vážne zamysleli nad tým, ako sa novým skutočnostiam prispôsobovať a prijímať zodpovedajúce opatrenia, a to pokiaľ ide o ich zavádzanie do podnikovej stratégie, ako aj o aplikácii konkrétnych produktov alebo riešení do vozového parku. S požiadavkou na uplatňovanie udržateľnosti v praxi prichádzajú aj zákazníci, ktorí sú naklonení výberu dopravcov so zodpovednejšou prevádzkou a investori, pre ktorých začínajú byť výsledky v oblasti napĺňania cieľov konceptu ohľaduplného a udržateľného podnikania a investovania ESG (environmental, social and governance) rovnako dôležité ako finančné výsledky.“

„Od roku 2021 sú výsledky prieskumu Goodyear Prieskum udržateľnej reality veľmi dobrým barometrom toho, ako odbor dopravy v Európe pristupuje k týmto novým výzvam a ako utvára podniky v smere väčšej udržateľnosti,“ dodal Maciej Szymanski.

Dopravcovia sa do prieskumu môžu zapojiť tu: https://www.sustainablerealitysurvey.eu/sk

Goodyear Prieskum udržateľnej reality prebieha do 21. júla.


[1] Na základe výpočtu VECTO, rozdiel medzi pneumatikami palivovej účinnosti C-EU a B-EU pre. Prechod z pneumatík so štítkom C na pneumatiky so štítkom B s nízkou spotrebou paliva predstavuje zníženie emisií CO2 o 2 %. Podľa interného výpočtu to môže znamenať úsporu približne 1 tonu emisií CO2 a 400 litrov paliva na nákladné vozidlo za rok.

Značky: