Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podpora osobnostného aj profesijného rozvoja ľudí so správnymi zručnosťami spolu s ich umiestnením na správnom pracovnom mieste ešte nikdy nebola tak potrebná, ako dnes.  Spoločnosť Adecco definuje talent ako kľúčovú komoditu na súčasnom trhu práce a upozorňuje na možnosti jeho rozvoja.

Pomer medzi stálymi a dočasnými pracovnými miestami sa výrazne mení. Zo zamestnancov sa stávajú dodávatelia a pracovná pozícia na celý život už neexistuje. Z demografického hľadiska nás čaká turbulentné obdobie, keďže na trhu práce budú súčasne pôsobiť viac ako tri generácie, s absolútne odlišnými zručnosťami a najmä očakávaniami. Kým generácie X a Y preferujú stabilnú pracovnú pozíciu počas celej kariéry, generácia Z vyžaduje sebarozvoj a zábavu. Mladí dospelí sú menej lojálni a chcú byť viac mobilní.  Sedem z desiatich mladých považuje kariéru v medzinárodnom priestore za prioritu profesijného rozvoja.

Nová generácia pracujúcich je flexibilnejšia a mobilnejšia. Namiesto bezpečného pracovného miesta inklinujú k bezpečnej kariére. Hodnota stabilnej práce je tak nahradená nevyhnutnosťou kontinuálneho vzdelávania a sebarozvoja v záujme zachovania konkurencieschopnosti zamestnanca.

„Talent je novou menou. Zručnosti uplatniteľné v praxi sú v čase ekonomických, demografických, technologických, či sociologických zmien kľúčovou komoditou. Vládny sektor však musí investovať do vzdelávania a rozvíjať spoluprácu so súkromným sektorom, napríklad formou duálneho vzdelávania a podpory odborného vzdelávania,“ upozorňuje Menno Bart z Adecco.

Globálny index konkurencieschopnosti talentov (GTCI) porovnáva 109 krajín, čo predstavuje až 83,8 percent svetovej populácie, na základe kvality ich talentov v šiestich oblastiach. Hodnotí ich schopnosť vyprodukovať, prilákať a najmä udržať si nadaných ľudí pre uplatnenie na pracovnom trhu.

Najúspešnejšie krajiny v rebríčku GTCI – Švajčiarsko, Singapur, Luxembursko, USA a Dánsko – majú niekoľko spoločných charakteristík. Dôležitý je jednoduchý, flexibilný trh práce a podpora podnikateľského prostredia. Nevyhnutné je fungujúce vzdelávanie, v ktorom sa plynulo prepája formálne vzdelávanie s odborným vzdelávaním. Väčšina krajín z top 10 má aj silnú tradíciu a otvorenosť voči imigrácii, ktorá hrá kľúčovú úlohu v budovaní kreatívneho a inovatívneho myslenia. Napríklad vo Švajčiarsku tvoria imigranti 45 percent zamestnancov chemického, farmaceutického a biotechnologického priemyslu. Slovensko sa umiestnilo na 27 pozícií, pričom dosahuje veľmi dobré výsledky práve v odbornej príprave.

V Európe a Spojených štátoch je osem miliónov voľných pracovných miest, napriek tomu je nezamestnaných tridsať miliónov mladých ľudí. 40 percent zamestnávateľov tvrdí, že nedokážu nájsť zamestnancov s potrebným vzdelaním a zručnosťami. „Globálna ekonomika je pod vplyvom sústavných a nepredvídateľných zmien. Konkurencieschopné štáty a spoločnosti musia byť flexibilné a vedieť rýchlo reagovať,“ uzatvára Menno Bart.

Celú prednášku pána Barta môžete vidieť na konferencii Talents 2016 v Bratislave 13.9.

Značky: