Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pokud přemýšlíte stejně jako většina odborníků nad údržbou v oblasti průmyslové automatizace a snažíte se zlepšit využití zdrojů s cílem maximalizovat návratnost minulých investic nebo omezit rizika či náklady ve firmě, díváte se do blízké budoucnosti.

Jako většina profesionálů v oblasti údržby, pravděpodobně věnujete velkou část svého času řešení neplánovaných odstávek, přebytečných skladových zásob a plejádě urgentních každodenních problémů. Jak ale tuto situaci jednoduše změnit ve prospěch firmy?

Využijte možnosti provozu na maximum

Vytvoření strategie efektivního řízení zdrojů vám pomůže zlepšit dostupnost zdrojů, celkovou efektivitu zařízení a snížit náklady na údržbové, opravárenské a provozní operace. Pro to, aby taková strategie ale mohla fungovat, je zapotřebí posoudit tři klíčové oblasti (byť na základní úrovni) a získat tak možnost zbavit se problémů dříve, než se materializují.

  1. Vyhodnocení – sestavte si inventář zdrojů a lépe se seznamte s aktuálními potřebami s ohledem na stávající přebytky a nedostatky.
  2. Plánování – vyhodnoťte své nejdůležitější zdroje a největší rizika v oblasti zastaralosti a začněte pracovat na strategii modernizace.
  3. Správa – měřte výkonnost zdrojů a předcházejte riziku potenciálních neplánovaných odstávek.

Používání shromažďování a analýzy dat přináší zásadní informace o životním cyklu zdrojů, informace o skladových zásobách a celkovém provozu v továrně při přechodu z reaktivního přístupu na proaktivní. Jak takový přístup vypadá v praxi popisuje následující příklad.

Velká ropná a plynárenská společnost s několika ropnými plošinami k vytváření vrtů a průzkumu podloží potřebovala zajistit viditelnost a přehled o zastaralosti zařízení. Společnost provedla úvodní hodnocení Installed Base Evaluation™ (IBE®) s cílem důkladně analyzovat softwarové a hardwarové zdroje továrny i s jejich stavem aby tak lépe určila rizika životního cyklu podle oblasti, linky, stroje a panelu. S důrazem na využití výsledků založených na datech implementoval údržbový tým cenově výhodnou strategii pro údržbové, opravárenské a provozní operace a sestavil časovou osu pro výměnu náhradních dílů a upgrady. Tato strategie umožnila zajistit hladký chod systémů a současně zmírnit rizika selhání zařízení, které by mohlo vést k neplánovaným odstávkám nebo ještě horším dopadům.

Stanovení priority a plánování

Implementace těchto úvodních tří kroků vám pomůže také stanovit prioritu pro naléhavé, střednědobé a dlouhodobé potřeby z hlediska jedné či více továren, kde všechny oblasti sdílí stejné omezené zdroje. Díky tomu můžete snadněji identifikovat nejsnadnější způsoby zvýšení provozní efektivity, které nabízí nejvyšší hodnotu s nejnižší vynaloženou energií. Výsledkem je stav, ve kterém mohou týmy provozní údržby a inženýrů zachovat soulad s obhajitelnými strategiemi.

Bez absolvování kroku pro modernizaci zdrojů existuje riziko, že implementujete řešení dřív, než na něj budete skutečně připraveni, nebo když už je příliš pozdě. Podívejme se například na nedávný případ, kdy se manažeři provozu u amerického výrobce frézovacích strojů usilovně připravovali na digitální transformaci provozu s cílem získat přehledné poznatky založené na datech umožňující maximalizovat efektivitu provozu v továrně a informovanost při rozhodování na celopodnikové úrovni. Digitální transformace zajisté společnostem nabízí nebývalé výhody. Pokud by ale v tomto případě tým přeskočil fázi IBE, došlo by k pokusu o modernizaci se zastaralou síťovou základnou plnou nespravovaných spínačů, bez možnosti zajistit zásadní informace pro další práci.

Výsledkem bylo, že vedení provozu továrny změnilo přístup a začalo pracovat s finančním týmem na co nejrychlejším alokování zdrojů pro přechod na spravované spínače. Na základě takového rozhodnutí byl pak vypracován také plán ucelenější cesty digitální transformace, kde byly definované kroky nezbytné k dokončení.

Předvídejte a připravte se

Zavedení trvalé disciplíny při řízení výkonnosti zdrojů je klíčové, a to ať už se pro ně společnost rozhodne před, nebo po přepracování provozu s cílem podpořit digitální transformaci.

Správný postup by měl zahrnovat pravidelné sledování výkonu, plánovanou preventivní údržbu a kalendářní plány na výměnu nebo upgrade softwaru a hardwaru. Vzniká tak i jednotný „zdroj pravdy“ pro provoz a řízení zdrojů, v němž jsou všechny související informace sledovány a sdíleny v celé organizaci s cílem usnadnit mezioborový přístup.

Nad rámec současných nebo krátkodobých hardwarových a softwarových potřeb továrny vám implementace těchto hodnocení může usnadnit také předvídání a překlenování mezer v dovednostech. Patří sem naplnění potřeb u nově nasazených inovací a přiblížení se k ideálnímu budoucímu stavu řízení zdrojů, ve kterém jsou informace shromažďovány a doplněny o kontext v rámci celé organizace. Takto propojené prostředí doplněné o kontext pomáhá řídit širší digitální transformaci, protože týmy z výrobní haly i vedení mají přístup ke statistikám, které jim umožňují zavádět proaktivní změny. Nikdy není pozdě začít. Služby řízení průmyslových zařízení Rockwell Automation vám mohou pomoci vytěžit maximum z vašich operací, proaktivně řešit problémy s prostoji a pomáhat řídit rizika.

Značky: