Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zatvorené reštaurácie a ďalšie proticovidové opatrenia ovplyvnili finančné výsledky Plzeňského Prazdroja Slovensko aj v roku 2021. Spoločnosti sa darilo lepšie než v roku 2020, celkový obrat ako aj zisk však ostali pod úrovňou pred pandémiou. Obrat Plzeňského Prazdroja Slovensko v roku 2021 dosiahol viac ako 126 miliónov eur. Spoločnosť za minulý rok vykázala čistý zisk v hodnote takmer 11 miliónov eur. Na daniach Plzeňský Prazdroj Slovensko zaplatil viac ako 48 miliónov eur.

„Som hrdý, že sa nám v roku 2021 darilo napredovať, a to aj napriek obmedzeniam prevádzok v súvislosti s pandémiou, ktoré pre nás znamenali medziročný pokles v predajoch v segmente čapovaného piva o 7 %. Avšak, vďaka úspechu a obľúbenosti našich značiek, kde najviac minulý rok rástol Pilsner Urquell a Radegast, sa nám podarilo rok 2020 prekonať,“ hovorí Dragoș Constantinescu, generálny riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko.

Obrat Plzeňského Prazdroja Slovensko v roku 2021 dosiahol 126,3 milióna eur a v porovnaní s rokom 2020 tržby spoločnosti medziročne vzrástli o 2 percentá. Na priamych aj nepriamych daniach spoločnosť v roku 2021 zaplatila 48,3 milióna eur, čo je v medziročnom porovnaní o 8 percent viac. Z celkových daňových platieb za rok 2021 spotrebná daň predstavuje sumu 22 miliónov eur.

Čistý zisk spoločnosti za rok 2021 bol v hodnote 10,9 milióna eur. Medziročne vzrástol o 26 percent, no úrovni pred covidom sa nevyrovnal, v porovnaní s  rokom 2019 bol nižší o takmer 5 percent. Medziročná miera inflácie na Slovensku kumulatívne za roky  2020 a 2021 presiahla 5 percent.

Plzeňský Prazdroj Slovensko vlani predal na Slovensku celkom 1,6 miliónov hektolitrov piva, čo je v porovnaní s rokom 2020 o 7 percent viac. Predaj čapovaného piva však medziročne klesol o 7 percent na 321 tisíc hektolitrov, predaj baleného piva zas vzrástol o 12 percent na úroveň 1,3 milióna hektolitrov. Najväčší celkový nárast patril značke Radegast a Pilsner Urquell, ktorá navyše získala aj ocenenie Najdôveryhodnejšia značka 2021 v kategórii pív v nezávislom spotrebiteľskom prieskume.

„Dva roky celosvetový predaj piva ovplyvňovala pandémia koronavírusu. V tomto roku čelíme ďalšej kríze v podobe vojny na Ukrajine. Samozrejme aj to bude mať dopad naše podnikanie, hoci teraz ho ešte nedokážeme presne vyčísliť. Základnou filozofiou pivovarníctva je ľudská spolupatričnosť a pospolitosť. To sú hodnoty, ktorým v Plzeňskom Prazdroji Slovensko hlboko veríme a vyjadrujeme v tejto situácii úplnú solidaritu so zasiahnutými oblasťami Ukrajiny. Aj preto sa od konca februára sústreďujeme na humanitárnu pomoc pre jej obyvateľov,“ dopĺňa Dragoș Constantinescu.

Aj napriek vlaňajším ťažkostiam spôsobenými trvajúcou pandémiou Plzeňský Prazdroj Slovensko neprestával investovať do pivnej kultúry, rozvoja prevádzok ako aj do napĺňania vlastnej stratégie udržateľnosti. Na slovenský trh firma uviedla unikátny koncept prevádzok, tzv. Heart Core puby, ktoré majú priniesť pivný zážitok do menších miest s cieľom prilákať do podnikov viac ľudí a na tento zámer nadviazala aj v roku 2022. V minulom roku tiež investovala do ďalšej obnovy sladovne v Pivovare Šariš a sumou 862 tisíc eur inovovala stroje a zariadenia, ktoré sa používajú pri klíčení a sušení jačmeňa. Za posledné dva roky tak do sladovne celkovo investovala takmer 2 milióny eur. Okrem toho v rámci cesty za plnou cirkularitou obalov spoločnosť v roku 2021 definitívne opustila pivné PET fľaše a zamerala sa na podporu piva vo vratných sklenených fľašiach, ktoré sa na Slovensku stali druhým najpredávanejším obalom pre balené pivo. S témou obalov úzko súviseli aj prípravy na úspešné spustenie nového zálohového systému, do ktorých bola zapojená prakticky celá spoločnosť.

Značky: