Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • V digitálnom veku vyžadujú zariadenia a aplikácie nielen rýchly a odolný, ale predovšetkým bezpečný prístup k bezdrôtovým sieťam, aby bolo zaručené právo jednotlivca na súkromie
  • Systém 5G stavia všetky tieto aspekty do popredia

Najnovšia Biela kniha spoločnosti Ericsson s názvom Zabezpečenie 5G – zaistenie dôveryhodného systému 5G, opisuje zabezpečenie štandardu 5G NR a hlavnej siete. Dokument prináša prehľad piatich hlavných vlastností – odolnosť siete, zabezpečenie komunikácie, správa identity, súkromie a zaistenie bezpečnosti, ktoré vytvárajú dôveryhodnosť systému 5G. Všetky tieto vlastnosti robia z 5G spoľahlivú platformu, ktorá umožňuje vytvárať širokú škálu nových služieb, vrátane rôznych spôsobov použitia Internetu vecí (IoT).

Podobne ako od jej predchodcov sa aj od siete 5G očakáva, že sa stane neoddeliteľnou súčasťou prepojenej spoločnosti. Zabezpečenie 5G poskytuje úroveň dôveryhodnosti, ktorú vyžadujú koncoví používatelia, poskytovateľ služieb aj regulačné pravidlá. Táto dôveryhodnosť nevychádza iba z bezpečnostných funkcií, ale aj zo samotnej štruktúry systému a implementačných postupov, aplikovaných s holistickým prístupom a s ohľadom na možné riziká. Stručne povedané, sieť 5G nie je doplnok (add-on), ale bola od základu nanovo vybudovaná.

Pri tvorbe bezpečného systému je dôležité zaujať ucelený pohľad a nezameriavať sa iba na izolované prvky. Preto rôzne organizácie, napríklad 3GPP, GSMA, ETSI, IETF a ONAP, vytvorili technológiu 5G spoločne, pričom každá pokrýva jej odlišné aspekty, alebo sa zameriava na špecifické časti systému. Zároveň je dôležité pochopiť súvisiace riziká a spôsob, ako si s nimi poradiť. Náklady na odhaľovanie hrozieb je potrebné zvážiť v porovnaní s nákladmi na protiopatrenia, čím sa zaoberá iniciatíva 3GPP pri vývoji špecifikácií, ktoré tvoria základ zabezpečenia systému 5G.

Významný míľnik: Štandardizácia zabezpečenia 5G

V marci 2018 dokončila skupina pre štandardizáciu zabezpečenia v rámci iniciatívy 3GPP (SA WG3) prvú verziu bezpečnostných štandardov pre 5G (3GPP TS 33.501). Spoločnosť Ericsson bola jedným z hlavných tvorcov a prispievateľov k 3GPP (SA WG3), pričom dosiahnutiu tohto štandardu predchádzali roky výskumu pred a takmer dva roky práce po samotnej štandardizácii. Spoločnosť Ericsson neskôr pôsobila aj ako spravodajca v rámci štúdie zabezpečenia 5G (3GPP TR 33.899), ktorá prebiehala od júna 2016 do augusta 2017.

Systém 5G sa bude vyvíjať aj nad rámec aktuálnej verzie (3GPP v. 15) v podobe nových a rozšírených funkcií pre rôzne spôsoby použitia, napríklad systém NR V2X (Vehicle-To-Everything), voice-over-NR (VoNR) a rozšírená koexistencia NR LTE.  Zabezpečenie 5G sa potom bude rozvíjať spoločne s novými funkciami systému 5G ako ich neoddeliteľná súčasť. Biela kniha bezpečnosti 5G prichádza krátko po správe spoločnosti Ericsson s názvom Dopad 5G na jednotlivé odvetvia, v ktorej 79 % respondentov z rôznych odborov identifikovalo ako prekážku prijatia technológie 5G „obavy o bezpečnosť údajov a súkromie.“ Potvrdzujú to aj zistenia Prieskumu pripravenosti 5G z roku 2017, v ktorom bola bezpečnosť siete uvedená ako tretia najzásadnejšia vlastnosť technológie 5G z pohľadu poskytovateľov služieb, ktorí sa pripravujú na nasadenie 5G.

Bezpečnosť je v 5G sieti na prvom mieste (Zdroj: Ericsson)

 

Značky: