Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

85 % ľudí pracujúcich v odbore vzdelávania hovorí, že je zásadné, aby učitelia mali prístup k tlačiarni. 95 % opýtaných pritom pripúšťa, že na svoje pracovné potreby používa svoju domácu tlačiareň.

Nový prieskum spoločnosti Epson ukázal, že takmer deväť z desiatich (85 %) pracovníkov v školstve hovorí, že je zásadné, aby učitelia mali prístup k tlačiarni. Väčšina (75 %) učiteľov používa tlačiarne v učebniach ako pomoc pri vzdelávaní študentov, ale mnoho z nich je nútených používať svoje vlastné zariadenia. Väčšina ale tiež uviedla (95 %), že na svoje pracovné potreby používajú svoju domácu tlačiareň. 

Tento prieskum medzi 3 460 ľuďmi pracujúcimi vo vzdelávacom sektore v Európe, na Blízkom východe a v Afrike ukazuje, že sa zvyšuje tlak na poskytovanie lepších technológií v školách. Väčšina výsledkov v tlačovej správe sa týka Slovenska.

Viac ako polovica respondentov (55 %) uviedla, že študenti dnes očakávajú vyššiu úroveň používania technológií ako predtým. Väčšina (65 %) hľadá lepšie spôsoby spolupráce a zapojenia študentov.

So zlepšovaním riešení sa však spájajú náklady a viac ako tretina pracovníkov v tomto sektore (36 %) uviedla, že získanie financií na potrebné technológie je kľúčovou výzvou. Viac ako polovica (55 %) uviedla, že nedostatok financií obmedzuje schopnosť zvyšovať zapojenie študentov a efektivitu učenia.

Z tých, ktorí majú možnosť investovať, 60 % uviedlo, že učitelia nie sú dostatočne školení technológie účinne využívať. Polovica (52 %) sa obáva, že sa pred nákupom nedostatočne uvažuje o tom, ako daná technológia zlepší učenie/školenie. Toto môže viesť k zlým rozhodnutiam ohľadom investícií.

Nakoľko respondenti hovoria, že viac ako dve pätiny (46 %) priemerného školského dňa sú strávené používaním digitálnych technológií, je znepokojujúce, že  existujú takéto problémy.

Vzdelávací sektor musí vyhodnotiť, ako najlepšie podporovať študentov a učiteľov v ére hybridného a digitálneho učenia.

Na základnej úrovni by mal poskytovať jednoduchý a oficiálny prístup k nástrojom, ako sú tlačiarne. To najmä s ohľadom na to, že 46 % všetkých respondentov počas nasledujúcich 12 mesiacov očakáva zvýšenie objemu tlače.

Marcel Divín, Branch Office Manager spoločnosti Epson CZ&SK, tieto zistenia okomentoval nasledovne: „Zdá sa, že učiteľom chýbajú základné potrebné technológie, ako sú tlačiarne v učebniach. Hoci používanie ich vlastných technológií na zabezpečenie učebných materiálov predstavuje provizórne riešenie, je nespravodlivé od nich očakávať, že ponesú s tým súvisiace náklady. To vedie k otázkam týkajúcich sa rovnosti vzdelávania, pretože mnoho študentov bude mať učiteľov, ktorí nemôžu alebo nechcú tento postup podporovať.

To je veľký problém a výrobcovia technológií, ako sme my, musia robiť všetko, čo je v ich silách, aby vyriešili problémy, ktorým tento sektor čelí. Energeticky účinné, nákladovo efektívne a jednoducho aplikovateľné riešenia sú k dispozícii nielen v rámci klasických produktov, ako sú tlačiarne, ale aj pri novších digitálnych technológiách na spoluprácu, ako sú projektory. Vyriešenie tohto problému je zásadné preto, aby študenti a učitelia mohli maximalizovať výhody, ktoré im technológia môže ponúknuť, no zároveň zlepšiť spôsob, akým sa študenti učia.“

Všetky zistenia tohto prieskumu sú k dispozícii na stiahnutie v správe IT periférne zariadenia už nie sú periférne:

Značky: