Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Umelá inteligencia (UI) má potenciál priniesť revolúciu v priemysle a v poskytovaní služieb v krajinách, ktoré jej „otvoria dvere“.

Kľúčová je pritom úprava legislatívy, rast investícií do tejto oblasti a nastavenie rámca a možností využitia novej technológie. S cieľom koordinovať potreby firiem aj verejného sektora funguje pri Americkej obchodnej komore v SR platforma umelej inteligencie. Hosťom jej aktuálneho stretnutia bol Radoslav Danilák, hardvérový architekt a autor prototypu prevratného čipu Tachyum Prodigy, ktorému bolo udelené štátne vyznamenanie Prezidenta SR.

“Americká obchodná komora v SR začala intenzívnejšie diskutovať na tému UI a dát začiatkom roka 2018, čo vyústilo do vytvorenia AI-SK platformy, ktorej cieľom je zjednotiť akadémiu, podnikateľský a verejný sektor a maximálne využiť potenciál UI pre podporu hospodárskeho rastu. Platforma diskutuje o ekonomických, etických a sociálnych otázkach a zmenách, ktoré UI prináša, ako aj o spôsobe budovania dôvery spoločnosti v nové technológie”, hovorí Petra Zappe, koordinátorka platformy.

Firmy aj vláda si uvedomujú obrovský potenciál umelej inteligencie a jej vplyv na hospodárstvo a verejné služby. Skúsenosti z podnikateľskej praxe ukazujú, že už dnes sa firmy zaoberajú reálnym využitím UI a komercionalizácie jej potenciálu. Darí sa im to aj na Slovensku. „Systém IBM Watson for Oncology využívajú onkológovia zo siete nemocníc už viac ako rok. Doteraz mali možnosť overiť si správnosť navrhovanej liečby pomocou umelej inteligencie a na základe medzinárodne overených postupov pri viac ako 500 pacientoch,“ uvádza Fridrich Matejik, obchodný riaditeľ IBM Slovensko.

Úspešný hardvérový architekt a vynálezca Radoslav Danilák môže výrazne pomôcť rozvoju slovenského ekosystému okolo vývoja a použitia umelej inteligencie. Jeho spoločnosť Tachyum nedávno dosiahla zásadný míľnik vo vývoji prevratného čipu pre datacentrá, ktorý ma nízku spotrebu energie a vysokú kapacitu. Slovensko má predpoklady ako aj ekonomický potenciál na to, aby dokázalo do výskumno-vývojového centra Tachyum pritiahnuť talentovaných IT a AI profesionálov, ktorí svojou prácou a vývojom prispejú aj k rozvoju slovenskej ekonomiky,” uvádza Radoslav Danilák, CEO, Tachyum. Zo štatistík vyspelých krajín vyplýva, že za každé euro investované do výskumu a vývoja čipu Tachyum v budúcom bratislavskom vývojovom centre vygeneruje tri eurá pre slovenskú ekonomiku.

Podľa Márie Bielikovej, dekanky Fakulty informácií a informačných technológií STU v Bratislave, pracuje dnes veľa talentovaných Slovákov z oblasti technológií v zahraničí. Príchod výskumno-vývojového centra Tachyum na Slovensko by mohol vyvolať opačný efekt – návrat talentov domov a prilákať špičkových expertov z celého sveta. „Výskumné centrum tohto typu by nám pomohlo vytvoriť Centrum excelentnosti, okolo ktorého by vznikol silný ekosystém riešení, založených na umelej inteligencii. To by zásadne posunulo akademický sektor, zintenzívnilo technologický výskum a vývoj a prinieslo príležitosť pre šikovných ľudí.“