Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V grantovej výzve Google.org Impact Challenge pre región strednej a východnej Európy bola úspešná ako jediná zo Slovenska nezisková organizácia Touch&Speech, ktorá vyvíja riešenie, aby nevidiaci mohli využívať funkcionalitu a výhody moderných smartfónov. V rámci výzvy bolo pridelených 13 grantov neziskovým organizáciám z 11 krajín regiónu strednej a východnej Európy. Celkovo si rozdelia sumu 2 milióny eur. Cieľom výzvy bolo podporiť organizácie, ktoré svoju činnosť zameriavajú na znižovanie rozdielov v oblasti digitálnych zručností a podporu ekonomického rastu v regióne s ohľadom na inklúziu menšinových komunít.

Touch&Speech vyvíja celosvetovo unikátnu technológiu pod názvom Corvus, ktorá umožňuje nevidiacim ľuďom efektívne využívať akýkoľvek telefón s Androidom i napriek tomu, že moderné smartfóny sa dnes ovládajú takmer výhradne prostredníctvom hladkej dotykovej obrazovky bez hmatateľných tlačidiel. Táto ambiciózna technológia je vyvíjaná výlučne ľuďmi s ťažkým zrakovým postihnutím pre iných nevidiacich a slabozrakých, pričom sa snaží zvýšiť ich dôveru v používanie zdanlivo ťažko prístupných smartfónov.

Nezisková organizácia využije získaný grant na ďalší rozvoj tejto technológie. Jej snahou bude prepojiť nevidiacich s nevidiacimi aj vidiacimi v rámci špeciálnej siete, zapracovať do svojho prostredia ešte pokročilejšie technológie založené aj na prvkoch umelej inteligencie, či rozšírenej realite a prostredníctvom smartfónov pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím nielen v každodennom živote, ale aj pri osvojovaní si pre nich tak náročných, no veľmi dôležitých kompetencií, ako je predstavivosť, orientácia v priestore či matematické predstavy.

„Pre ľudí so zdravotným postihnutím je efektívne riešenie problémov spojených s prístupnosťou prostredia, technológií a informácií kľúčom k ich samostatnosti. Napríklad pre nás, ľudí so zrakovým postihnutím, sa zdalo byť neprekonateľnou bariérou príchod telefónov s hladkou dotykovou obrazovkou,“ konštatuje Roman Martinovič, riaditeľ neziskovej organizácie Touch&Speech a ďalej vysvetľuje: „V našej organizácii sme sa však nechceli zmieriť s faktom, že dotykové telefóny nie sú pre nás. V technológiách, ktoré tieto zariadenia sprístupňujú, totiž vidíme obrovskú príležitosť aj pre ľudí s postihnutím. Moderné senzory, výpočtová kapacita, stupeň umelej inteligencie, nám otvárajú neuveriteľné možnosti, pričom smartfón v tomto kontexte vidíme a snažíme sa pretvárať na multifunkčnú kompenzačnú pomôcku, ktorá pomôže nevidiacim v ich každodennom živote.“

Momentálne pozostáva riešenie Corvus zo súboru vyše 40 aplikácií, ktoré sú zasadené do jednotného používateľského prostredia špeciálne vyvinutého pre ľudí so zrakovým postihnutím. Ďalšie tisíce aplikácií, ktoré bežne využívajú aj ľudia bez postihnutia, Corvus nevidiacim sprístupňuje prostredníctvom vlastného čítača obrazovky. Vďaka tomu je možné smartfón s operačným systémom Android premeniť na všestranného pomocníka. Ľudia so zrakovým postihnutím tak v rámci jedného prostredia prispôsobeného ich potrebám majú k dispozícii mnoho užitočných funkcií a aplikácií, ktoré môžu používať vďaka hlasovej odozve a systému jednoduchých gest, pri ktorých nezáleží na tom, kde sa dotykovej obrazovky telefónu dotýkajú, ale len na tom, aké gesto urobia.

„Technológie pomohli preklenúť obdobie pandémie mnohým firmám a organizáciám, ako aj lokálnym komunitám. Zároveň však išlo o výzvu vytvoriť rovnaké príležitosti pre všetkých, najmä v oblasti digitalizácie, kde je nesmierne dôležité budovať a neustále rozvíjať digitálne zručnosti,“ hovorí Rasťo Kulich, šéf slovenského Googlu a dodáva: „Som rád, že v rámci výzvy Google.org Impact Challenge uspel unikátny slovenský projekt, ktorý sa snaží o pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím, rozvíja ich digitálne zručnosti a umožňuje im premeniť smartfón z len veľmi ťažko ovládateľného zariadenia na niečo, s čím vedia zaobchádzať a plnohodnotne využívať.“

„Vďaka získanému grantu budeme môcť ešte výraznejšie napredovať v našom projekte. V nastupujúcej generácii Corvusu sa chceme viac sústrediť na prepájanie našich používateľov do svojpomocných skupín – aby nám pomáhal nielen smartfón, ale aby sme si vďaka smartfónu mohli účinnejšie pomôcť aj navzájom. Úspech nášho projektu vo výzve Google.org Impact Challenge je pre nás obrovskou výzvou a záväzkom premeniť dôveru, ktorú sme takto dostali, na ďalšie zvýšenie kvality života našich nevidiacich a slabozrakých používateľov,“ dodáva o využití podpory od spoločnosti Google Roman Martinovič.

Nezisková organizácia Touch&Speech plánuje pri rozširovaní technológie Corvus v rámci strednej a východnej Európy spolupracovať najmä s poradenskými organizáciami, ktoré združujú ľudí so zrakovým postihnutím. Výnimočnosť technológie Corvus je aj v jej blízkosti k používateľom a vďaka ich spätnej väzbe je možné ďalej a veľmi cielene rozvíjať túto technológiu na základe ich potrieb.

Súbor aplikácii v rámci riešenia Corvus je k dispozícii pre smartfóny s operačným systémom Android. Využívať ho môžu používatelia zo Slovenska a Českej republiky. Dostupné je však aj rozhranie v anglickom jazyku.

Projekty vyberal expertný panel zložený z významných regionálnych akademikov, lídrov a občianskych aktivistov, ako aj predstavitelia Googlu spolu s partnerskou organizáciou INCO. Zoznam organizácií, ktorým bol udelený grant je dostupný na stránke Google.org Impact Challenge.

Grantový program Google.org Impact Challenge pre región strednej a východnej Európy je súčasťou dlhodobej iniciatívy Grow with Google – Pomáhame Slovensku rásť zameranej na podporu slovenskej ekonomiky aj v čase pandémie. Slovenský Google sa v minulom roku v spolupráci s partnermi zaviazal pomôcť 50-tisíc slovenským podnikateľom a jednotlivcom lepšie využívať internet na rast podnikania, nájdenie práce či pre rozvoj kariéry. Len v roku 2020 pomohol viac ako 22 000 ľuďom v zlepšovaní ich digitálnych zručností.

Značky: