V časoch , kedy sa štatisticky stanete obeťou internetových podvodníkov ako dopravnej nehody, je tu Poistenie kybernetických rizík.

VIDEO

prieskum_uniqa_nowat

Kybernetické riziká sa dajú v UNIQA poisťovni pripoistiť k poisteniu domácnosti a poskytujú širokú ochranu pred útokmi v rámci elektronických platieb, krádežou virtuálnej identity, poškodením online povesti a rizikom nákupu cez internet.
uniqa_eset_kyberochrana4_nowat
Top riziká: platby a nákupy cez internet, kyberšikana a odcudzenie identity

Prieskum UNIQA poisťovne ukázal, že ľudia sa stávajú v tomto smere obeťou najčastejšie pri nákupoch a platbách cez internet. „Až 62% prípadov spotrebiteľských sporov, ktoré riešia poisťovne, sa  týka nákupov cez internet a až 65% ľudí sa pri použití platobnej karty na internete obáva, že sa stane obeťou podvodu.“

uniqa_eset_kyberochrana1_nowat

Prieskum tiež ukázal, že veľkou hrozbou je tzv. odcudzenie identity, keď bez vášho vedomia cudzia osoba komunikuje na internete pod vašim menom. „Ukázalo sa, že 45% prípadov odcudzenia identity sa týka získavania pôžičky či hotovosti a až 90% ľudí nevie, ako sa môžu v prípade takéhoto útoku brániť,“  hovorí R. Koch z UNIQA poisťovne.

uniqa_eset_kyberochrana5_nowat

Silnejúci fenomén sociálnych sietí a diskusných fór zároveň spôsobil nárast tzv. kyberšikany. Môže ísť o zasielanie urážajúcich či útočných mailov a SMS, vytváranie dehonestujúcich stránok a blogov či zverejňovanie fotiek a videí s cieľom poškodiť inej osobe. Prieskum poisťovne ukázal, že až 60% ľudí sa bojí, aby o nich na internete nekolovali nepravdivé informácie.

Najčastejšie riziká na internete

  1. Útoky v rámci elektronických platieb

Používatelia sú povedzme obozretní v prípade bežných spamových emailov. Avšak čoraz častejšie sa stáva, že emaily sú lokalizované do nášho jazyka a nesú hlavičku oficiálnej inštitúcie alebo firmy. Je tak bežné, že používateľ dostane nejakú faktúru na zaplatenie. A hoci žiadnu neočakáva, bez rozmyslu ju otvorí. Vtedy je riziko zavírenia systému škodlivým kódom.

uniqa_eset_kyberochrana3_nowat

V prípade, že k takémuto útoku dôjde, je potrebné kontaktovať asistenčnú službu poisťovne.

  1. Krádež virtuálnej identity

Bežne sa stáva, že sa pod vaším meno vydáva niekto iný. Ideálne prostredie je na tento účel sociálna sieť, kde si cudzia osoba vytvorí falošné konto vydávajúce sa za to vaše. Stáva sa, že daná osoba potom pýta nejaké peniaze od známych skutočnej osoby. Spozorniete vtedy, ak treba peniaze posielať na účet nejakej zahraničnej banky, alebo dotyčná osoba nechce v konverzácii pokračovať a poskytovať o sebe príliš veľa detailov. Tie pochopiteľne nemá odkiaľ vedieť. Preto aj tu treba byť opatrný a zvážiť, čo všetko pridávame verejne na sociálne siete.

  1. Poškodenie on-line povesti

Nárast kyberšikany  je fenomén, ktorý naberá na sile a šíri sa najmä sociálnymi sieťami a diskusnými fórami. Nemusí ísť priamo o útok cez chat, ale napríklad aj vytvorenie falošných blogových stránok, zverejňovanie citlivých údajov o vašej osobe alebo fotografií.

  1. Riziko nákupu cez internet

Riziko nie je len vo forme odcudzenia údajov o platobnej karte ale aj pri nedodaní tovaru. PoisťovŇa zastupuje klienta aj v takýchto prípadoch a podstatné nie je kde je e-shop zaregistrovaný, ale odkiaľ bol tovar odoslaný. Stačí teda, aby bo lv krajinách EÚ, Švajčiarsku a Nórsku. V prípade, že sa nepodarí poisťovni spor vyriešiť do 3 mesiacov, poistený dostáva automaticky poistne plnenie podľa dohody v zmluve.

uniqa_eset_kyberochrana2_nowat

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.