Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prevádzkovateľ česko-slovenských satelitných platforiem Skylink a CS Link, spoločnosť M7 Group, oznamuje úpravu výšky Servisného poplatku, platnú od 1. 4. 2016.

Od 1. 4. 2016 dôjde k úprave výšky Servisného poplatku, ktorý súvisí s poskytovaním služieb satelitnej televízie. K tomuto dátumu bude taktiež aktualizovaný Cenník služieb Skylink.

Zákazníci môžu Servisný poplatok aj naďalej hradiť niektorým z nasledujúcich spôsobov – pravidelná mesačná platba prostredníctvom SIPO alebo Inkaso z účtu, jednorazová platba na 12 mesiacov, jednorazová platba na 24 mesiacov alebo poslaním SMS správy. Servisný poplatok nemusia hradiť predplatitelia platených balíčkov Skylink – je zahrnutý v ich cene.

Spôsob úhrady SP (od 1. 4. 2016)Česká republikaSlovenská republika
Pravidelná mesačná platba
(len SIPO alebo Inkaso z účtu)
        70 Kč  2,60
Jednorazová platba na 12 mesiacov   1 070 Kč39,70
Jednorazová platba na 24 mesiacov   1 680 Kč62,40
Jednorazová platba na 5 dní

zaslaním textovej SMS správy

na číslo 90211 v cene 25 Kč s textom: SP číslo  dekódovacej kartyna číslo 8877 v cene 1,00 s textom: SP číslo  dekódovacej karty
Platené programové balíčky SkylinkServisný poplatok zahrnutý v ceneServisný poplatok zahrnutý v cene

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

Pre dekódovacie karty, na ktorých je Servisný poplatok alebo niektorý z programových balíčkov Skylink uhradený na obdobie dlhšie ako do 1. 4. 2016, sa bude nová výška Servisného poplatku vzťahovať až po uplynutí už predplateného obdobia.

Pre dekódovacie karty, na ktorých je Servisný poplatok hradený prostredníctvom pravidelnej platby SIPO alebo Inkaso z účtu, sa Servisný poplatok splatný v mesiaci marec vzťahuje už na služby satelitnej televízie Skylink v mesiaci apríl.

Dátum splatnosti Servisného poplatku pre každú dekódovaciu kartu Skylink si môžete overiť na www.skylink.sk (Overenie služieb na karte).

Zákazníci, ktorí sa zmenou cenníka nesúhlasia, majú právo postupovať v súlade s čl. 8.4. Všeobecných obchodných podmienok Skylink a bez akýchkoľvek sankcií zmluvu písomne vypovedať.

Značky: