Portál OverSi.gov.sk boduje na plnej čiare, po dvoch mesiacoch od jeho spustenia je zo strany verejnosti hodnotený pozitívne. Pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu portál vytvorila DXC Technology a získal cenu najlepší Projekt digitalizácie spoločnosti ITAPA 2018.

Cieľom portálu OverSi.gov.sk je pomoc úradom pri získavaní výpisov, ktoré podľa zákona proti byrokracii už nemôžu pýtať od občanov. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII) zveril jeho realizáciu spoločnosti DXC Technology. Zákon proti byrokracii vstúpil do platnosti 1. septembra a portál začal od tohto dňa  šetriť čas a peniaze občanom aj podnikateľom, ktorí už nemusia prácne zháňať a dokladovať potvrdenia a výpisy, ale priamo na jednom mieste vybavia, čo potrebujú. Za september a október úrady získali cez portál OverSi.gov.sk viac ako dvadsaťtritisíc výpisov z obchodného registra a listov vlastníctva v hodnote 139 281 eur.

A ako by to malo fungovať povedzme v roku 2020? Ak si budete chcieť prepísať auto z fyzickej osoby na právnickú, systém si sám vyhľadá k danému úkonu príslušné potvrdenia uložené v zabezpečenom štátnom cloude.  Preverí, či splňujú všetky podmienky a úradníkovi oznámi, že tento úkon je možné realizovať. Prípadne nie je, lebo toto je konkrétna prekážka. A takto by to malo fungovať kompletne pri štátnej správe, nemali by ste vôbec mať dôvod chodiť na nejaký úrad.

Súčasný stav si pozriete na stránke www.stopbyrokracii.sk , ktorá popisuje aktuálny stav a pokiaľ niektorý úradník bude od vás žiadať potvrdenie na daný, už modernou cestou podporovaný úkon,  tu máte pre neho odpoveď. Tiež treba povedať, že úradníci v tomto prípade so žiadnymi papierovými potvrdeniami nepracujú, všetko si vyhľadajú v elektronickej podobe. Ak to neurobia, reálne im hrozí pokuta.

V prvej etape portál zabezpečil hlavne podporu zamestnancom ministerstva vnútra

Realizácia prenesenia zodpovednosti a povinnosti s dokladovaním výpisov pri vybavovaní s úradmi z občana na zamestnancov verejnej správy nebola jednoduchá. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako gestor zákona proti byrokracii hľadal technické riešenie, ktoré by úradom pomohlo pripraviť sa na túto komplexnú zmenu. ,,Pristúpili sme k návrhu riešenia, ktoré bude dostupné pre každého, používateľsky príjemné a nenáročné na technické požiadavky zariadení jednotlivých konzumentov. Táto požiadavka bola dodávateľom výborne spracovaná a preklopená do portálového riešenia nad informačným systémom IS CSRÚ. Riešenie, ktoré sme vybrali, odráža potreby a hlavne systematickosť v mozaike prepájania informačných systémov verejnej správy SR,“ hodnotí Ján Bačko, riaditeľ odboru riadenia UPPVII.

 

Od začiatku septembra už nemusia občania ani podnikatelia na úrady nosiť výpisy z obchodného a živnostenského registra, ani listy vlastníctva vrátane poskytnutia kópie z katastrálnej mapy k žiadostiam v rôznych konaniach na úradoch. ,,Začali sme tým, že portál OverSi zabezpečil podporu viac ako 5 000 pracovníkom v rámci Ministerstva vnútra SR. Od 1. januára 2019 sa občania odbremenia od povinnosti dokladovať výpis a odpis z registra trestov a následne v ďalších etapách bude portál OverSi sprístupnený ďalším útvarom, ktoré sú súčasťou MV SR a slúžia občanom,“ dopĺňa Adrián Jenčo, generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR.

Na ďalšom rozvoji a možnostiach využitia portálu sa ešte stále pracuje

Dodávateľom portálu OverSi.gov.sk je spoločnosť DXC Technology, ktorá zvládla náročný rollout približne pre 20 000 používateľov v štátnej správe a zostavený 20 členný odborný tím sa postaral o 40 najväčších konzumentov a 1000 garantov v týchto inštitúciách. ,,Som rád, že sme súčasťou novej éry komunikácie občanov a podnikateľov s úradmi a že sme dokázali ponúknuť v pomerne krátkej dobe kvalitné technologické riešenia, ktoré si tento portál vyžiadal. Na dennej báze vykonávame dôležité aktualizácie a monitoring a aj preto táto služba funguje plynule,“ hovorí Zdenko Böhmer, generálny riaditeľ DXC Technology.

Projekt vytvára podmienky na zapojenie všetkých organizácií verejnej správy cez rôzne typy sietí. ,,Prístup je možný pomocou bežného webového prehliadača cez zabezpečenú sieť Govnet alebo cez internetový uzol do siete Govnet. Týmto spôsobom je možné pripojiť ľubovoľnú organizáciu štátnej a verejnej správy. Využíva sa cloudové riešenie, je nasadené v rámci vládneho cloudu Ministerstva vnútra SR,“ opisuje Michal Ševčík z DXC Technology. ,,Aktuálne sa sústreďujeme na implementáciu Chatbot-a, nástroja na báze umelej inteligencie, ktorý bude schopný zodpovedať používateľom na webovej stránke Stopbyrokracii.sk na rôzne otázky, ktoré sa týkajú projektu OverSi a jednania na úradoch,“ dodáva Michal Ševčík. Plánuje sa tiež, že portál OverSi.gov.sk by mal umožniť aj získavanie potvrdenia o návšteve školy či výpisov z pohľadávok voči štátu (sociálnej poisťovne, daňového úradu, zdravotných poisťovní). Projekt by mal priniesť aj výrazné zníženie objemu tlače papierových výpisov. Úradníci totiž cez portál nahliadnu do výpisu a tak si overia vizuálne potrebné údaje a môžu si ich aj skonvertovať do elektronickej podoby. Ak sa takýto postup podarí presadiť v praxi, bude mať priaznivý ekologický a environmentálny prínos v podobe úspory 1 milióna papierových výpisov/odpisov ročne.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.