Schneider Electric získal ocenenie DatacenterDynamics Leaders EMEA Award za špecializované micro dátové centrum umiestnené v barcelonskej Sagrada Família.

Zaručiť bezpečnosť a kontrolu miliónov návštevníkov masívnej barcelonskej baziliky Sagrada Família, zaradenej do svetového dedičstva UNESCO, si žiada špeciálny prístup a riešenia. Ocenené dátové centrá od Schneider Electric sú navrhnuté a vyrobené presne na mieru týmto priestorom a kladú dôraz na mobilitu, minimálnu konštrukciu, vysokú odolnosť a bezpečnosť. To umožňuje premiestnenie modulov, keď je treba, bez potrebnej inštalácie na mieste, aby sa zachoval turistický zážitok a samotná konštrukcia baziliky.

DátoveCentrum3_nowat

„Bezpečnosť IT operácií je u nás prvoradá. Pre zabezpečenie adaptovateľnosti infraštruktúry v čase rekonštrukcií sme využili služby micro dátových centier od Schneider Electric, ktoré nebudú mať žiaden vplyv na priebeh stavby a ani nebudú zasahovať do turistickej expozície a funkcie baziliky ako svätostánku,“ hovorí CIO Sagrada Família, Fernando Villa pri prevzatí ceny.

DátoveCentrum2_nowat

Samotný dátový modul bol už pri príchode do baziliky predinštalovaný a pripravený na použitie. Toto riešenie bolo vybrané za účelom minimalizácie konštrukcie a pre zvýšenie odolnosti a bezpečnosti. Použité komponenty je možné odpojiť a premiestniť podľa špecifických potrieb stavieb na chráme.