Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Až 25 % cestovných dokladov sa v ZSSK kupuje cez internet. Najväčší online záujem je o trasy Bratislava – Košice – Bratislava a Bratislava – Žilina – Bratislava

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zaznamenala počas mesiaca december 2018 výrazný nárast predaja cestovných dokladov prostredníctvom internetu a historicky najvyšší podiel tržieb a predaných cestovných dokladov prostredníctvom online kanálov.

„Podiel tržieb za lístky predané prostredníctvom niektorej z verzií internetového obchodu ZSSK alebo mobilnej aplikácie Ideme vlakom za posledný mesiac roku 2018 atakoval hranicu 25 %. Znamená to, že takmer štvrtinu všetkých platieb za cestovné doklady naši zákazníci zrealizovali samoobslužne prostredníctvom moderných foriem online predaja. Prozákaznícke zmeny našich predajných kanálov sú integrálnou a dôležitou súčasťou transformácie tejto spoločnosti,“ uviedol Patrik Horný, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky a informačného manažmentu ZSSK.

Pri porovnaní podielu z celkových tržieb za prvý a posledný mesiac roka 2018 to znamená nárast z 15,67 % za mesiac január až na rekordných 24,53 % za mesiac december. „December býva všeobecne najsilnejším mesiacom, no výrazný nárast sme zaznamenali už začiatkom novembra, keď sme spustili inovovaný responzívny e-shop a rovnako aj mobilnú aplikáciu, čo len potvrdilo, že naše prozákaznícke smerovanie je správne,“ doplnil Milan Hric, riaditeľ sekcie digitalizácie a rozvoja systémov

Ešte markantnejšie stúpajúcu tendenciu je možné sledovať z porovnania mesačného podielu tržieb za mesiac december v jednotlivých rokoch obdobia 2013 – 2018. Za uplynulých 5 rokov eviduje ZSSK takmer štvornásobný nárast podielu tržieb z internetového predaja cestovných dokladov.

K tomuto pozitívnemu výsledku nemalou mierou prispela skutočnosť, že v poslednom kvartáli minulého roka ZSSK spustila do produkcie I. etapu mobilnej aplikácie Ideme vlakom a taktiež duálnu prevádzku nového responzívneho e-shopu, ktorá ponúka plnú funkčnosť nákupu aj pri prístupe z mobilného zariadenia.

Trend postupného nárastu podielu samoobslužného predaja ilustruje skutočnosť, že zákazníci ZSSK si rýchlo osvojili nový moderný spôsob zaobstarania si cestovných lístkov na vlak. Okrem rýchleho vyhľadania spojenia a intuitívneho nákupu lístka už poskytujú nové platformy aj informácie o prípadnom meškaní vlaku.

„Na úspešný štart moderných foriem predaja cestovných dokladov nadviažeme aj v roku 2019 a funkcionality online predajných systémov budeme kontinuálne rozvíjať a zdokonaľovať.

V ďalších fázach rozvoja mobilnej aplikácie Ideme vlakom sa však naši zákazníci môžu tešiť na očakávanú verziu pre iOS. Taktiež bude dopracovaná do aplikácie možnosť výhodného nákupu prostredníctvom kreditného konta ZSSK, ako aj nákup traťových predplatných lístkov a rôznych zvýhodnených ponúk,“ povedal Milan Hric.

Komfort online nákupu prostredníctvom responzívneho e-shopu chce ZSSK zvýšiť aj minimalizovaním počtu krokov od vyhľadania spojenia po vygenerovanie cestovného dokladu. Zákazníci sa môžu tešiť aj na zakúpenia prevozného lístka na batožinu či bicykel a postupné rozširovanie predaja medzinárodných cestovných dokladov. Okrem predaja online cestovných dokladov ZSSK v súčasnosti intenzívne pracuje aj na rozšírení možností nákupu lístkov prostredníctvom samoobslužných multifunkčných automatov na železničných staniciach. Pôjde o moderné zariadenia, ktoré zabezpečia dostupnosť predaja lístkov vrátane poskytovania informácií v režime 24/7 s využitím bezhotovostných platobných metód.

Hlavným cieľom ZSSK aj pre nasledujúce roky je neustále sledovať inovatívne trendy v oblasti moderných foriem predaja, aplikovať ich na podmienky spoločnosti a v konečnom dôsledku tak priniesť zákazníkom ZSSK čo najkomfortnejšie možnosti nákupu lístkov, doplnkových služieb a komplexného informačného servisu, ktorý sa spája s cestovaním vlakom.

Značky: