Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Od objavu röntgenových lúčov uplynulo už vyše 125 rokov, táto snímkovacia technika sa však neustále zdokonaľuje. V novom technologickom laboratóriu v Košiciach nainštalovali najnovší röntgenový prístroj, ktorý pomôže pri testoch hardvéru v reálnych podmienkach. Za vývojom špičkového prístroja, s ktorým budú môcť v laboratóriu pracovať vybraní lekári, stojí aj slovenský tím programátorov zo Siemens Healthineers, ktorý na ňom pracoval päť rokov.

Prístroj YSIO X.pree od spoločnosti Siemens Healthineers je postavený na platforme UIS – Unified Imaging System, na ktorej pracovali aj slovenskí programátori z tímu X-ray Products (XP) v Košiciach. Ďalšie developerské tímy, ktoré naďalej spolupracujú na tomto projekte sú v Nemecku, Maďarsku a Indii. YSIO X.pree je nainštalovaný zatiaľ len na 35 miestach na celom svete.

„Sme hrdí na to, že nový prístroj nesie aj slovenskú programátorskú stopu, keďže na vývoji jeho softvéru pracoval slovenský tím špičkových developerov Siemens Healthineers počas uplynulých piatich rokov. Vidíme, že história predurčila vývoj moderných technológií aj na Slovensku. Vďaka tomu sa nám darí napĺňať našu víziu, ktorou je precízna medicína a väčší komfort pacienta s využitím najmodernejšej medicínskej technológie,“ uviedol Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers na Slovensku.

Technológia pre budúcnosť

Prístroj YSIO X.pree už stihol získať medzinárodné ocenenie Red Dot Design Award. Jeho hlavnou prednosťou je využitie umelej inteligencie novej generácie, ktorá  nanovo definuje spôsob riadenia  pracovných postupov pre medicínskych špecialistov. Prístroj ponúka unikátnu funkciu MyExam Companion, ktorá premieňa dáta  na odborné znalosti a využíva celý potenciál technológie aj jej operátorov.

Mimoriadne intuitívny systém obsluhy umožňuje vykonať aj bez predchádzajúceho zaškolenia rádiologických laborantov väčšinu úkonov štandardného röntgenového vyšetrenia hrudníka. YSIO X.pree využíva aj jedinečnú 3D kameru.  Vďaka nej je pacient pod dohľadom a navyše ponúka rádiologickým špecialistom ďalšie moderné funkcionality akými sú virtuálna kolimácia, auto thorax kolimácia a smart virtual ortho. Výhodou pre pacientov je najmä skrátená doba vyšetrenia.

Nové laboratórium v Košiciach

Nové testovacie laboratórium bolo vybudované v priestoroch spoločnosti Siemens Healthineers v Košiciach na prelome rokov a je jediné svojho druhu na Slovensku. „Novovybudovaný Test Lab je aj akýmsi showroomom, ktorý umožní ešte pružnejšie reagovať na zmeny vo vývoji. Budeme schopní prakticky okamžite integrovať a testovať vyvíjanú funkcionalitu na reálnom hardvéri. Aj pri tomto projekte je pre nás veľkým prínosom spolupráca a konzultácie s lekármi, ktorí s röntgenmi reálne pracujú. Chceme nielen zlepšovať komfort pacienta počas vyšetrení, ale aj uľahčovať prácu odborníkom, čo sa v konečnom dôsledku odrazí v celkovej starostlivosti o pacienta,“ vysvetľuje Ján Majoroš, vedúci XP tímu Siemens Healthineers.

Cieľom nového laboratória je skvalitnenie a urýchlenie vývoja röntgenových prístrojov. To samozrejme vyžaduje okrem technických zručností aj doménové know-how, na ktorom Siemens Healthineers Slovensko pracuje aj v spolupráci s medicínskymi špecialistami z Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a z Východoslovenského onkologického ústavu. Na Slovensku sa vďaka tejto spolupráci darí tvoriť softvér pre globálne využitie v zdravotníctve a nadviazať na úspechy priekopníkov v rádiológii z minulosti.

História predurčila vývoj aj na Slovensku

Slovenským priekopníkom špecializujúcim sa na röntgenológiu bol MUDr. Vojtech Alexander z Kežmarku. Stal sa prednostom centrálneho röntgenologického laboratória na lekárskej fakulte v Budapešti, ktoré bolo zriadené v roku 1907.

Zaujímavosťou je, že na jeho podnet už v roku 1897 spolok spišských lekárov a lekárnikov uvoľnil sumu 827 ríšskych mariek na zakúpenie prvého röntgenového prístroja, ktorý bol dodaný do Kežmarku.

Prvý röntgenový prístroj na Slovensku sa skladal z kovového stolíka, na ktorého spodnej polici sa nachádzal akumulátor  a na vrchu induktor. Súčasťou prístroja bol aj masívny statív pre umiestnenie guľatej sklenenej vákuovej röntgenovej trubice a držiaka na sklenené fotografické dosky. Prvá plastická röntgenová snímka ruky vznikla už v roku 1906. Prvé röntgenové snímky boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku a sú uchované v Múzeu v Kežmarku a v archíve v Levoči.