Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť DATALAN prináša slovenským deťom už po piaty krát možnosť študovať online na Univerzite Komenského! Online štúdium je bezplatné, kapacitne neobmedzené a deti sa naň môžu prihlasovať do 5. júla.

Detskú Univerzitu organizuje Univerzita Komenského v Bratislave a Divadlo Aréna z iniciatívy jeho riaditeľa Juraja Kukuru. DATALAN ako IT partner projektu zabezpečuje prenos poznatkov k deťom digitálnou formou. Získať diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského tak môžu deti z ktoréhokoľvek kúta Slovenska. Stačí mať počítač a prístup na internet.

„Už 5. ročník DUK Online potvrdzuje, že deti majú záujem vzdelávať sa, ak je forma štúdia pre ne atraktívna. Vďaka počítačom, či tabletom majú dnes zaujímavé štúdium dostupné na pár klikov odkiaľkoľvek“ uviedol Marek Paščák, CEO spoločnosti DATALAN. „Rovnako jednoducho nám vedia poslať aj svoju spätnú väzbu, a tak vieme, že vďaka DUK Online sa dozvedajú nové fascinujúce veci a štúdium je vítaným spestrením ich prázdnin.“

Doteraz absolvovalo DUK Online viac než 400 študentov, pričom ich počet každoročne rastie. Najviac štúdiachtivých je okrem Bratislavy v mestách Zvolen, Košice, Banská Bystrica a Poprad. Rastie aj počet detí, ktoré v skúšobných kvízoch dosiahli 100% úspešnosť – v minulom ročníku získalo „červený diplom“ 18 študentov.

Prvá prednáška aktuálneho ročníka bude prostredníctvom videozáznamu zverejnená 7. júla. Spo­lu po­čas DUK Online 2015 od­znie de­väť pred­ná­šok, kto­ré bu­dú zve­rej­ne­né vždy v utorok. Ku každej prednáške bude pre deti pripravený on-li­ne skú­šob­ný test. Na ab­sol­vo­va­nie DUK online a získanie diplomu tre­ba úspešne prejsť aspoň 6 z 9 testov. Vý­sle­dok tes­tu sa štu­dent doz­vie pros­tred­níc­tvom e-mai­lu.

Medzi hlavné výhody online štúdia patrí jednoduchý prístup, vďaka spoločnosti DATALAN sa realizuje bezplatne a pre deti predstavuje jedinečnú príležitosť dozvedieť sa mnoho zaujímavých faktov z rôznych vedných disciplín a zoznámiť sa s najlepšími slovenskými profesormi jednoducho cez počítač. Na deti opäť čakajú zaujímavé témy, ako napr. Prečo oko vidí, Prečo je cukor jed alebo Prečo nám niekto lezie na nervy. Bonusom sú interaktívne zábavné testy, a nebudú chýbať ani súťaže o atraktívne ceny. Každoročne je vždy veľký záujem o workshopy a aj online študenti sa tak budú môcť stretnúť so svojimi spolužiakmi, napr. počas populárnej hodiny otázok v parlamente alebo na IT workshope. Ten bude tento rok naozaj špeciálny – DATALAN v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV pozve deti na Bratislavský hrad, kde im prezradí, ako archeológom pomáhajú moderné technológie v teréne a ktoré sú najväčšie záhady Veľkej Moravy.
Prihlášky na štúdium a prednášky nájdete na www.datalan.sk/dukonline

Značky: