Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Správa Budúcnosť práce – „Future of Work”  Ricoh Europe zdôrazňuje, že napriek optimizmu ohľadom technológií v práci zamestnanci očakávajú, že im zamestnávatelia pomôžu napredovať v kariére.

Zamestnanci sú presvedčení, že majú schopnosti prosperovať vo svojej kariére. Podľa prieskumu spoločnosti Ricoh Europe však od zamestnávateľov očakávajú, že im pomôžu prispôsobiť sa meniacim sa pracovným postupom. Výskum podporuje novú správu Future of WorkBudúcnosť práce, ktorú vypracovala spoločnosť Arup a ktorá skúma, ako by technológie, spolupráca a udržateľnosť mali byť v prvotnom zreteli tých podnikov, ktoré sa snažia posilniť zamestnancov.

Napriek skutočnosti, že automatizácia a technológie v budúcnosti pravdepodobne nahradia určité pracovné miesta, štúdia spoločnosti Ricoh Europe s 3 000 európskymi zamestnancami zistila, že zamestnanci sú otvorení potenciálnym výhodám, ktoré tieto zmeny prinesú. Väčšina (61%) je optimistická ohľadom príležitostí, ktoré technológie prinesú na pracovisko, čo im umožní pracovať flexibilnejšie a kolaboratívnejšie. Viac ako tri štvrtiny (77%) sú taktiež presvedčené, že majú potrebné schopnosti na to, aby si v nasledujúcich desiatich rokoch nie len udržali svoje súčasné zamestnanie, ale napredovali.

Keď organizácie implementujú na svoje pracovisko viac technologických riešení, ako sú robotika a umelá inteligencia, bude na zamestnávateľoch, aby zabezpečili, že zamestnanci budú mať tie správne zručnosti na formovanie a rozvíjanie svojej kariéry. Štyria z piatich (81%) zamestnancov očakávajú, že im zamestnávateľ poskytne nástroje a školenia, aby sa prispôsobili novým úlohám v dôsledku technologických zmien.

David Mills, CEO, Ricoh Europe poznamenáva: „Rýchlosť nových technológií ovplyvňujúcich trh je rýchlejšia ako kedykoľvek predtým. Tento trend nevykazuje žiadne známky poklesu. Bude sa naďalej meniť a zvyšovať výkon zamestnanca tým, že sa nahrádzajú namáhavé úlohy a umožňujú ľuďom, aby vykonávali hodnotnejšiu a zmysluplnejšiu prácu. Pri tom, ako staršie generácie rozširujú svoju kariéru a k pracovnej sile pribúdajú mladšie generácie, je len prirodzené, že zamestnanci všetkých vekových skupín očakávajú od zamestnávateľa, že využije pozitívne vplyvy technológií na zvyšovanie ich kvalifikácie a posilnenie postavenia.“

Kým spolupráca a flexibilita budú kľúčovými prvkami pracoviska budúcnosti, správa rozptyľuje mýtus, že fyzická kancelária bude vecou minulosti. Iba 28% pracovníkov uviedlo, že v najbližších 10 rokoch nebudú existovať kancelárie a že všetci budú pracovať na diaľku. Avšak, takmer tri štvrtiny (74%) pracovníkov sa domnievajú, že flexibilná práca sa v budúcnosti zapíše do zmlúv, a tretina (32%) by prijala o 10% nižšiu mzdu u zamestnávateľa, ktorý túto aktivitu podporuje.

Mills uzatvára: „V srdci podnikania najlepších pracovísk je ľudská spolupráca a flexibilita. Odtrhnutie sa od tradičných spôsobov práce by pre organizácie mohlo byť neoceniteľné – pomáhať posilňovať, motivovať a hlavne udržať si talent. Napríklad v globálnej centrále spoločnosti Ricoh umožňujeme zamestnancom tráviť čas vykonávaním inej úlohy v rámci firmy. Ukazuje sa to ako vynikajúci spôsob, ako pomôcť rozvíjať zručnosti, zdieľať odborné znalosti a využívať otvorenú a inkluzívnu kultúru.“

V správe Future of Work sa analyzuje viac ako 100 zdrojov, aby sa spojili najlepšie myslenia v triede a použili sa prípady, ako bude práca formovať zamestnanie. Zisťuje, ako tieto technológie podporia nové možnosti spolupráce medzi ľuďmi, ľuďmi a strojmi a strojmi s inými strojmi (automatizácia).

Bližší pohľad v rámci Európy:

 Zamestnanci sú presvedčení, že majú potrebné zručnosti na to, aby si mohli udržať prácu v nasledujúcich 10 rokochZamestnávatelia by mali poskytovať nástroje a školenia, ktoré zamestnancom pomôžu prispôsobiť sa novým technológiámZamestnanci sú ochotní znížiť svoj plat až o 10%, aby pracovali pre zamestnávateľa, ktorý podporuje flexibilnú prácuZamestnanci sú optimistickí ohľadom technologických možností na pracovisku
Veľká Británia67%75%28%53%
Francúzsko77%79%34%56%
Nemecko76%74%30%57%
Taliansko82%82%38%73%
Španielsko84%78%42%73%
Holandsko80%83%17%54%


Získajte viac informácií o dôležitosti kladenia ľudí do popredia v budúcnosti a stiahnite si celú správu na adrese www.ricoh-europe.com/insights.

Informácie o výskume: Medzi 30. augustom a 5. septembrom 2019 bolo Opinium Research LLC prizvaných 3 000 administratívnych pracovníkov. Po 500 respondentov pochádzalo z Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka, Španielska, Talianska a Holandska.

Značky: