Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Až 69% Slovákov triedi nápojové kartóny, no aj napriek tomu sa následne ich väčšina nerecykluje, ale končí na skládkach alebo v spaľovniach. Zároveň až deväť z desiatich Slovákov si myslí, že by sa mali nápojové kartóny triediť a recyklovať. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Tetra Pak[1].

Recyklácia nám pomáha chrániť životné prostredie, no aj napriek tomu sme v recyklovaní nápojových kartónov na chvoste Európy. Totiž až 85% nápojových kartónov končí na skládkach alebo v spaľovniach. Slováci chcú, aby sa vytriedené nápojové kartóny recyklovali a tak opätovne uviedli do obehu.

Slováci nápojové kartóny triedia

Nápojové kartóny majú po recyklácii mnoho spôsobov využitia a sú šetrnejšie k životnému prostrediu ako plastové obaly. Až 69% Slovákov triedi nápojové kartóny a to dokonca aj v tom prípade, keď nemajú špecializovaný kontajner alebo zberné vrece v blízkosti bydliska. Pri triedení nápojových kartónov aj ďalších recyklovateľných materiálov sa 37,4% Slovákov riadi inštrukciami na kontajneroch a tretina opýtaných uviedla, že presne vie, čo patrí do jednotlivých kontajnerov. Slováci teda vedia ako triediť a dokonca 81% z nich si uvedomuje, že nápojové kartóny sú plne recyklovateľné a opätovne využiteľné.

Nápojové kartóny končia na skládkach alebo v spaľovniach

Až 85% nápojových kartónov končí na skládkach alebo sa spaľujú. Viac ako polovica Slovákov si myslí, že sa vytriedené kartónové obaly od nápojov naozaj recyklujú a sú opätovne využívané, avšak ich snaha prichádza nazmar.

Recykláciu nápojových kartónov by mali zabezpečiť povinné poplatky, ktoré znášajú nielen výrobcovia nápojov, ale aj zákazníci, ktorí si ich kupujú. Napriek tomu sa väčšina nápojových kartónov nerecykluje, ale skládkuje či spaľuje, čo radí Slovensko na posledné miesta v recyklácii nápojových kartónov v rámci Európy.

Deväť z desiatich Slovákov chce zmenu

O tom, že Slovákov trápi aktuálne spracovanie nápojových kartónov svedčí aj to, že až 74% s ním nesúhlasí a deväť z desiatich opýtaných respondentov chce, aby sa vytriedené nápojové kartóny recyklovali.

Teraz majú možnosť podporiť túto zmenu – zavedenie povinných recyklačných cieľov pre nápojové kartóny. Na podporu totiž vznikla kampaň, ktorej prioritou je zavedenie týchto recyklačných cieľov a každý ju môže podporiť na stránke spolocnezareciele.sk jediným klikom.

Na tejto stránke nie je možné len podporiť túto zmenu, ale každý sa tu tiež môže dozvedieť viac informácií o aktuálnej situácii s recyklovaním vytriedených nápojových kartónov, či o tom, ako sa ďalej tieto recyklované nápojové kartóny dajú využiť.

V Európe sa recykluje viac

V recyklácii nápojových kartónov patríme medzi najhorších v Európe, keďže recyklujeme len 15% nápojových kartónov. Každoročne vyprodukujeme až 9 000 ton nápojových kartónov. Trend v recyklácii obalov od nápojov je v iných štátoch Európy oveľa odlišný – napríklad v štátoch ako Nemecko, Belgicko alebo Rakúsko dosahuje miera recyklácie nápojových obalov až 70%. Tieto krajiny zaviedli recyklačné ciele, ktoré zabezpečujú zvýšenú mieru recyklácie nápojových kartónov, čím sa výrazne znižuje odpad a skládkovanie obalov.


[1] Prieskum zrealizovala prieskumná agentúra Datank online dopytovaním metódou CASI na vzorke 1000 respondentov na Slovensku.

Značky: