Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dvakrát viac zákazníkov, dodanej energie aj nabíjačiek v priebehu jediného roka. K tomu najväčšia súkromná EV investícia v regióne v sume 85 miliónov eur, unikátny zákaznícky servis, rozšírená ponuka služieb, obľúbená mobilná aplikácia a ambiciózne plány do budúcnosti. Také sú v skratke výsledky GreenWay za rok 2022.

Rok 2022 bol pre GreenWay prelomový v počte novopripojených staníc, ale aj z pohľadu rozširovania ponuky zákazníckych služieb. Koncom roka bolo v sieti pripojených 1000 nabíjačiek. Znamená to zdvojnásobenie ich počtu v priebehu jediného roka. „Okrem nových lokácií sa zameriavame aj na zvýšenie kapacity na existujúcej infraštruktúre,“ hovorí CEO GreenWay Peter Badík a dodáva: „Sme pripravení ponúknuť naše skúsenosti pri napĺňaní cieľov Akčného plánu Ministerstva hospodárstva, ktorý má do leta 2025 priniesť na Slovensko 3000 nových nabíjačiek. V tejto súvislosti očakávame zvýšený záujem samospráv a firiem o budovanie verejnej infraštruktúry či budovanie elektrických flotíl. GreenWay je pripravený im s výzvami, ktorým budú čeliť, pomôcť.“

Počet zákazníkov sa zvýšil na 52 tisíc (z toho 8 tisíc Slovensko a 44 tisíc Poľsko). V priebehu roka sa ich počet zdvojnásobil. Počet GreenWay nabíjačiek na Slovensku narástol zo 124 na 260. V súlade s metrikou Slovenskej Asociácie pre Elektromobilitu (SEVA) bude ale spoločnosť do budúcnosti zverejňovať počet nabíjacích bodov (konektorov). Ten ku koncu roka dosiahol 425, rok predtým to bolo 248. V celej sieti GreenWay bolo zákazníkom ku koncu roka k dispozícii 2091 konektorov.

Počet konektorov202020212022
GreenWay PL4887021 666
GreenWay SK188248425
SPOLU6769502 091

Podobným tempom rástol aj objem dodanej energie. Kým v roku 2021 to bolo na Slovensku 461 a v celej skupine 3007 MWh, v priebehu roka 2022 dodala sieť GreenWay do batérií elektromobilov 8738 MWh, z toho na Slovensku 1120 MWh. V Poľsku sa za rok objem dodanej energie strojnásobil.

Objem dodanej energie (MWh)202020212022
GreenWay PL7012 5447 616
GreenWay SK1194611 120
SPOLU8223 0078 738

Expandujúca sieť a rastúci počet užívateľov je výsledkom kontinuálneho poskytovania vysokokvalitných služieb a užívateľsky orientovaných riešení. V roku 2022 priniesol IT tím spoločnosti GreenWay zákazníkom úplne novú mobilnú aplikáciu s pestrou funkcionalitou, ktorá zjednodušuje využívanie nabíjacích služieb. Aplikácia, ktorá pre GreenWay znamená zásadnú konkurenčnú výhodu, sa u zákazníkov teší veľkej obľube. Aktuálne informácie čerpá z diaľkového online dohľadu, ktorý GreenWay prevádzkuje nepretržite na všetkých svojich staniciach.

„Okrem rozvoja siete arozširovania ponuky služieb sme museli, žiaľ, reagovať aj na enormné výkyvy cien elektrickej energie,“ vysvetľuje Peter Badík. Od 1. novembra 2022 sa ceny nabíjania zvýšili v priemere o 30 %. „Dobrá správa je, že v najbližšom období už ďalšiu zmenu nepredpokladáme.“

Rok 2022 bol pre GreenWay dôležitý z hľadiska vytvárania podmienok pre ďalší rozvoj. Spoločnosť získala investičný kapitál vo výške 85 miliónov eur, čo je najväčšia známa súkromná investícia do sektora elektromobility v regióne strednej a východnej Európy. Spolufinancovanie výstavby ďalších 2000 nabíjacích bodov pre osobné, úžitkové a nákladné vozidlá zabezpečí v 22 členských štátoch Európska komisia v rámci projektu Expand-E. GreenWay je spolu s Ionity na čele konzorcia, ktoré bude túto infraštruktúru budovať v regióne strednej a východnej Európy. „Na Slovensku postavíme len v rámci tohto projektu 120 nabíjacích staníc s výkonom 150 kW pre osobné elektromobily a úžitkové vozidlá a tri nabíjacie stanice s výkonom 350 kW pre ťažké úžitkové vozidlá na 31 lokalitách,“ približuje Peter Badík a dodáva: „Okrem vlastných investičných projektov sa pripravujeme aj na vyhlásenie ďalších výziev, určených nielen jednotlivcom a podnikateľom, ale aj samosprávam. Mestá čaká už v najbližších mesiacoch neľahká úloha posunúť lokálnu nabíjaciu infraštruktúru s pomocou dotácií na vyššiu úroveň. GreenWay sa bude zameriavať najmä na väčšie a komplexnejšie inštalácie, pri ktorých môže uplatniť svoje dlhoročné a praktické skúsenosti z budovania, správy či energetického manažmentu vlastnej rozsiahlej siete.

Kým v počiatkoch rozvoja elektromobility na Slovensku boli lídrami individuálni nadšenci technológií a ľudia s pozitívnym vzťahom k ochrane životného prostredia, spoločnosť GreenWay odhaduje, že rozvoj infraštruktúry dostane v blízkej budúcnosti dva zásadné podnety: postupný prechod firiem na EV fleet a požiadavky vyplývajúce z európskej legislatívy. 

GreenWay stál pri zrode konzorcia firiem EES (E-MOBILITY EKOSYSTÉM), ktoré dokážu spoločnými silami zabezpečiť plynulý prechod biznis zákazníkov na elektrický (EV) fleet. „Elektrifikácia firemného vozového parku je náročná úloha, ktorej riešenie si vyžaduje spoluprácu viacerých partnerov – odborníkov na jednotlivé oblasti ekosystému ako napríklad financovanie, infraštruktúra, udržateľnosť, energetické zdroje či finančná efektívnosť celého procesu,“ vysvetľuje Peter Badík.

V Bruseli je pri formovaní európskych politík počuť hlas zo strednej a východnej Európy najmä vďaka aktívnemu členstvu spoločnosti GreenWay v iniciatíve ChargeUp Europe ako aj ďalších odborných a politických komisiách. „Snažíme sa zabrániť tomu, aby vznikla dvojrýchlostná Európa aaby sme mali férové podmienky pri podpore rozvoja infraštruktúry,“ uzatvára CEO GreenWay Peter Badík.

Značky: