Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V roku 2024 sa v oblasti digitálnej transformácie očakávajú významné zmeny. Hyper automatizácia, virtuálna realita, internet vecí, digitálne ekosystémy, ochrana osobných údajov, rozširovanie 5G siete, ale aj posun k špeciálnym cloud-native technológiám.

Toto všetko, spolu s udržateľnosťou, bude podľa spoločnosti Enehano hnacími silami transformačného úsilia organizácií, ktoré myslia na budúcnosť. Odborníci z Enehana však zdôrazňujú, že dôležité pre Slovensko bude predovšetkým pridať v oblastiach, v ktorých nestíha za priemerom EÚ – a to je zavádzanie samotného cloudu, a zintenzívnenie prác na rozširovaní 5G siete.

Cloud-native technológie ako nadstavba ku cloudu

V roku 2024 bude čoraz viac rezonovať téma cloud-native technológií. Týmto termínom sa označujú aplikácie, ktoré boli od začiatku navrhnuté na umiestnenie v cloude. Pre Slovensko však ešte stále ostáva výzvou aplikácia samotného cloudu, v ktorého využívaní naša krajina stále zaostáva za priemerom EÚ. Podľa posledných dostupných údajov z Eurostatu využívalo na Slovensku cloudové služby doteraz len 36 % podnikov, pričom európsky priemer bol na úrovni 41 %. „Cloud je obrovským akcelerátorom inovácií, nakoľko všetky nové a moderné technológie bývajú dnes dostupné predovšetkým v cloude. V konečnom dôsledku o tom svedčí už spomínané zavádzanie cloud-native technológií, teda inovácií, ktoré boli vyvinuté špeciálne pre cloud. O to viac úsilia by mali naše firmy vyvinúť pri zavádzaní cloudu, inak hrozí, že nám v porovnaní s Európou ,ujde vlak´ modernizácie, digitalizácie, ale aj konkurencieschopnosti,” konštatuje odborník na digitalizáciu Eduard Gers zo spoločnosti Enehano.

Umelá inteligencia a virtuálna realita

Ďalším dôležitým trendom v oblasti digitálnej transformácie bude aj rozširovanie umelej inteligencie a strojové učenie. Predikcie hovoria, žev budúcom roku v tejto súvislosti začne hrať prím aj hyper automatizácia. Ide o kombináciu robotickej automatizácie, umelej inteligencie a strojového učenia s cieľom zvýšiť  efektívnosť a presnosť procesov v podnikoch. Umelá inteligencia a strojové učenie zároveň pracujú s množstvom údajov,  čo otvára priestor pre prediktívnu analýzu, personalizovaný marketing a zlepšenie zákazníckej skúsenosti, ako aj efektívnosti v prevádzkach.  „Fokus na umelú inteligenciu však automaticky neznamená, že táto technológia nahradí ľudí. Umelá inteligencia by sa mala vnímať ako spôsob, ako zrýchliť procesy a uľahčiť človeku prácu. To, že sa niečo dá automatizovať, totiž neznamená, že by sa malo automatizovať úplne všetko.  V tejto oblasti zároveň bude potrebné stanoviť regulačné rámce, ale tiež do zautomatizovaných činností zapojiť ľudí, aby riadili presnosť výstupov, vylúčili zaujatosť a zabránili možným problémom,“ vysvetľuje odborník na digitalizáciu Eduard Gers zo spoločnosti Enehano.

Nové možnosti začne podnikom zároveň otvárať aj rozšírená realita (AR) a virtuálna realita (VR). Ide o technológie, ktoré spájajú digitálny a fyzický svet. Firmám môžu tieto technológie poslúžiť na zlepšenie interakcie so zákazníkmi a transformáciu marketingu. Prinášajú tiež revolúciu v odvetviach, ako sú hry, vzdelávanie, zdravotníctvo a maloobchod.

Internet vecí (IoT)

Jedným zo silnejúcich trendov v oblasti digitalizácie je taktiež aj využívanie tzv. internetu vecí (IoT). Internet vecí zahŕňa sieť vzájomne prepojených fyzických zariadení vybavených rôznymi snímačmi, softvérom a konektivitou. Umožňuje im zhromažďovať a vymieňať si údaje, čím sa zvyšuje automatizácia. Podnikom ponúka jedinečné príležitosti na zvýšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti. Internet vecí  totiž umožňuje monitorovanie v reálnom čase, prediktívnu údržbu a automatizáciu procesov. Podporuje rozhodovanie založené na údajoch, čo vedie k úsporám nákladov a zlepšeniu bezpečnosti. Internet vecí (IoT) dnes využíva na Slovensku 27 % firiem, európsky priemer je 29 %. „IoT taktiež pracuje na zbere a analýze údajov, umožňuje znižovať firemné náklady a pomáha zvyšovať zisk. Vďaka jeho využívaniu môžu napríklad priemyselné zariadenia meniť svoj výkon na základe aktuálnych podmienok, či nahlasovať zvýšenú pravdepodobnosť vzniku poruchy do servisného strediska.  V inom kontexte môže IoT poskytnúť firmám oveľa komplexnejší a integrovanejší pohľad na zákazníkov bez toho, aby si vyžadoval technické znalosti alebo služby dátového analytika,“ hovorí Eduard Gers.

Technológia 5G

Budúci rok bude naberať na obrátkach aj zavádzanie 5G sietí a snaha o rýchlejšie a spoľahlivejšie pripojenie. Nízka latencia a vysoká šírka pásma 5G umožnia spracovanie údajov v reálnom čase, čím zmenia pravidlá hry pre internet vecí a aplikácie vyžadujúce okamžitú odozvu. To v kombinácii s rastom edge computingu podporí aplikácie, ako sú autonómne vozidlá, inteligentné mestá a priemyselné odvetvia založené na IoT.  5G sieťou je dnes na Slovensku pokrytých približne 55 % domácností, pričom európsky priemer je na úrovni 81 %.  Nakoľko je technológia 5G tiež jedným z dôležitých aspektov digitálnej transformácie, aj v tejto oblasti bude musieť Slovensko pridať. „Robustná kapacita siete 5G sa stáva základným kameňom inovácií v rôznych odvetviach a podporuje pokrok v oblasti inteligentných miest, priemyslu, zdravotníctva a ďalších. Organizácie, ktoré využívajú potenciál 5G, získavajú konkurenčnú výhodu tým, že poskytujú lepšie používateľské skúsenosti a inovatívne služby,“ dodáva Eduard Gers.

Kybernetická bezpečnosť a udržateľnosť

V neposlednom rade budú v roku 2024 rezonovať aj ďalšie dve dôležité témy. Kybernetická bezpečnosť a udržateľnosť. S narastajúcou digitalizáciou exponenciálne stúpa aj riziko kybernetických útokov a únikov dát. Pre organizácie a firmy bude teda kľúčové dbať na kybernetickú bezpečnosť – tak kvôli ochrane ich dobrého mena, ako aj kvôli bezpečnosti a dôvere zákazníkov. Investície do opatrení v tejto oblasti tak sú a budú nevyhnutnosťou nielen z hľadiska ochrany údajov, ale aj z hľadiska prosperity firiem.  V roku 2024 budú podniky do svojich stratégií čoraz viac začleňovať  aj ekologické a udržateľné postupy. Trendom bude zavádzanie ekologických technológií, znižovanie spotreby energie či podpora sociálnej zodpovednosti podnikov. Udržateľná digitálna transformácia tak je a bude nielen zodpovednosťou, ale aj zdrojom konkurenčnej výhody vo svete, v ktorom je prvoradý záujem o životné prostredie.

Značky: