Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Z dôvodu starnúcej populácie budú na Slovensku technologické inovácie ako aj využitie umelej inteligencie nevyhnutné pre ďalší ekonomický rast.

Jednou z oblastí, v ktorej je ukrytý veľký potenciál na nasadenie umelej inteligencie, sú malé a stredné podniky, ktoré sú pilierom slovenského hospodárstva. Avšak pri využívaní umelej inteligencie na optimalizáciu svojho podnikania výrazne zaostávajú za veľkými spoločnosťami. Google sa preto rozhodol sektor MSP podporiť prostredníctvom bezplatného nástroja, ktorý má firmám pomôcť identifikovať oblasti v ich podnikaní vhodné na aplikáciu umelej inteligencie a zároveň predstavil aj ďalšie nástroje dostupné pre širokú verejnosť.

Podľa minuloročných dát poradenskej spoločnosti McKinsey, ktorá sa zaoberala potenciálom umelej inteligencie v Európe, môže do roku 2030 pokrok v oblasti umelej inteligencie a automatizácie tvoriť až 13,5 % rastu HDP Európskej únie a byť tak jedným z jej hlavných hnacích motorov. Vzhľadom na silnú orientáciu na priemysel ako aj na mnoho pracovných miest, ktoré budú ovplyvnené automatizáciou, je teda na Slovensku potenciál umelej inteligencie vyšší, v porovnaní s väčšinou európskych krajín. Rast HDP založený na inováciách v oblasti umelej inteligencie však nemusí byť tak výrazný, ak sa tejto príležitosti dostatočne nechopia aj menšie podniky.

„Tak, ako sme v minulosti potrebovali pre pokrok spoločnosti vedieť čítať a písať, tak v dnešnej dobe digitálnej transformácie potrebujeme vedieť efektívne komunikovať so strojmi, ktoré sú všade okolo nás, pričom mnohé z nich zahŕňajú aj prvky umelej inteligencie. Každý z nás je konzumentom technológií. Čo najširšia znalosť princípov fungovania týchto technológií, ako aj znalosť príležitostí a rizík, ktoré prinášajú, umožní tým, ktorí sa zaoberajú výskumom a inováciami, prinášať lepšie produkty pre všetkých,“ uviedla Mária Bieliková, riaditeľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, ktorý je zároveň partnerom iniciatívy spoločnosti Google pri zvyšovaní povedomia o umelej inteligencii medzi firmami aj jednotlivcami.

Nový nástroj poskytne firmám personalizované odporúčania

Google v snahe pomôcť firmám porozumieť umelej inteligencii ako aj jej možnostiam využitia v podnikaní spúšťa špeciálnu platformu určenú firmám, ktoré sa chcú o umelej inteligencii dozvedieť viac. Nájdu tu mnoho informačných materiálov v slovenskom jazyku, počnúc Abecedou pre oblasť umelej inteligencie, ktorá vysvetľuje od A po Z mnohé zo základných pojmov AI a ktorá je akousi vstupnou bránou do sveta umelej inteligencie. Na platforme nájdu firmy aj prístup k bezplatným kurzom. Napríklad vzdelávací program Digitálna garáž bol rozšírený o nový modul špeciálne zameraný na umelú inteligenciu – kurz má pomôcť pochopiť základy strojového učenia.

Na platforme je zároveň firmám a živnostníkom k dispozícii aj nástroj Umelá inteligencia pre firmy. Ide o bezplatný nástroj, ktorý firmám pomôže len v niekoľkých krokoch objaviť potenciál v oblasti umelej inteligencie v rámci ich podnikania a poskytne tiež personalizované odporúčania špecificky pre danú oblasť podnikania aj s konkrétnymi tipmi ako začať.

Google sa tak snaží aj firmám v menej digitalizovaných odvetviach ukázať, že z umelej inteligencie netreba mať strach, skôr naopak, dokáže priniesť veľkú úsporu času ako aj ľudských a prípadne aj finančných zdrojov.

„Umelú inteligenciu už dávno všetci používame bez toho, aby sme si toho vôbec boli vedomí. Dobrým príkladom sú Google služby ako Prekladač alebo Fotky. Zároveň si však často neuvedomujeme, kde všade ju vieme a môžeme využiť. Dovolím si tvrdiť, že v najbližších dekádach bude prosperita a konkurencieschopnosť našich krajín závisieť do značnej miery na tom, ako efektívne vieme využívať dostupné technológie. Chceme preto pomôcť šíriť osvetu v oblasti umelej inteligencie a hovoriť o tom, ako ju môžu slovenské firmy využiť v ich každodennom podnikaní,“ hovorí Rasťo Kulich, šéf slovenskej pobočky Google.

prieskumu AIslovakIA (predtým slovak.AI) o nasadení umelej inteligencie vo firmách vyplýva, že k najväčšej implementácii AI riešení dochádza vo finančnom a IT sektore, nasledovaných dopravou a logistikou, obchodom a marketingom a sektorom energetiky. Respondenti sa tiež v prieskume vyjadrili, že najväčší potenciál jej využitia vidia v oblasti zdravotníctva, dopravy a výrobného priemyslu, vo finančných inštitúciách či v marketingu a predaji.

Kurz Elements of AI

Medzinárodný kurz Elements of AI (dostupný v slovenčine), ktorý nedávno spustilo slovenské Centrum pre umelú inteligenciu, je prístupný aj cez vzdelávacie platformy spoločnosti Google – „Digitálnu Garáž“ a AI Hub na stránke Grow with Google. Predstavuje akúsi vstupnú bránu do sveta umelej inteligencie. Tento bezplatný kurz absolvovalo už vyše 620-tisíc používateľov z vyše 170 krajín sveta. Na absolvovanie kurzu nie sú potrebné žiadne znalosti matematiky. Používatelia sa prostredníctvom kurzu naučia napríklad to, čo sú to neurónové siete, či ako fungujú základné algoritmy umelej inteligencie.

O iniciatíve Grow with Google – Pomáhame Slovensku rásť

Nová platforma je súčasťou dlhodobej iniciatívy Grow with Google – Pomáhame Slovensku rásť zameranej na podporu slovenskej ekonomiky aj v čase pandémie. V minulom roku sa tiež slovenský Google v spolupráci s partnermi zaviazal pomôcť 50-tisíc slovenským podnikateľom a jednotlivcom lepšie využívať internet na rast podnikania, nájdenie práce či pre rozvoj kariéry. Od roku 2016 pomohla spoločnosť Google v spolupráci s partnermi viac ako 110-tisíc ľuďom a firmám v zlepšovaní ich digitálnych zručností.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.