Ministerstvo zdravotníctva prichádza so zmenou v očkovaní. Od dnes sa môžu zaregistrovať a následne očkovať vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna. Hlavným dôvodom je objem dodaných vakcín a tiež navýšenie očkovacích kapacít.  Od dnes je možná registrácia sprievodu osoby nad 70 rokov cez upravený registračný formulár.

Do konca mája je na Slovensko plánovaná dodávka vakcín v celkovom objeme 1 534 150. Najviac by malo byť od konzorcia Pfizer/BioNTech. Od tohto výrobcu by malo byť dodaných 1 047 150 vakcín. Ministerstvo zdravotníctva, po dôkladnej analýze, umožňuje registráciu na mRNA vakcíny (Pfizer a Moderna) ľuďom nad 50 rokov. Doteraz sa vakcínami Pfizer a Moderna očkovala veková skupiny od 60 rokov a chronicky chorí pacienti. Mladší ako 50 rokov sa môžu registrovať na očkovanie vakcínou AstraZeneca. Aktuálne nie je možný výber vakcíny.

Registračný systém už umožní aj prihlásenie sprievodu osoby od 70 rokov. Nový formulár  umožňuje zadať pri registrácii seniora aj rodné číslo sprievodu. Platí, že sprievodca sa môže zaregistrovať v prípade, že sa senior očkuje prvou dávkou. Sprevádzajúca osoba musí byť vo veku od 18 rokov a dostane rovnakú vakcínu ako senior, ktorého na očkovanie sprevádza. Očkovaní budú v rovnakom centre a v  rovnakom čase (automaticky im systém pridelí po sebe nasledujúce termíny). Termín na očkovanie druhou dávkou dostanú automaticky v rovnakom režime (totožné miesto a po sebe nasledujúce termíny). O dátume, čase  a mieste očkovania budú obaja (senior aj sprievod) informovaní štandardným spôsobom. Teda dostanú informačnú SMS a mail.

Očkovanie sprevádzajúcej osoby

Poznáte seniora staršieho ako 70 rokov, ktorý sa chce dať zaočkovať, no nemôže sa dostať do vakcinačného centra? Pomôžte mu a vakcínu dostanete spolu s ním. Podmienkou je, že sa musíte obaja zaregistrovať na stránke www.korona.gov.sk a senior nad 70 rokov musí pri registrácii uviesť, že príde so sprievodom a vyplniť aj vaše rodné číslo.  Ak je senior nad 70 rokov už zaregistrovaný, môže upraviť svoju registráciu a pridať si sprievod.

Registrácia seniora nad 70 rokov spolu so sprievodcom sa bude realizovať cez formulár na stránke https://korona.gov.sk/. Systém umožní zadať pri otvorení registračného formulára u skupiny 70+ aj možnosť “ísť so sprievodom“. Senior sa zaregistruje a len pridá rodné číslo sprievodcu. Následne sa musí do 24 h klasickou formou zaregistrovať aj sprievodca. Ak je osoba, ktorá bude seniora sprevádzať už zaregistrovaná a ešte nemá pridelený termín očkovania, systém automaticky obe registrácie spáruje.

Po otvorení očkovacích kapacít obom zadá po sebe nasledujúci čas očkovanie v rovnakom očkovacom centre. Obaja pôjdu do očkovacieho centra podľa výberu seniora. Obe osoby budú informované štandardnou formou, teda cez SMS a email. Platí, že sprievodca musí mať minimálne 18 rokov a dostane rovnakú vakcínu ako senior.

Základné podmienky

 • Vek sprevádzajúcej osoby musí byť minimálne 18 rokov
 • Sprevádzajú osoba musí fyzicky sprevádzať seniora nad 70 rokov do očkovacieho centra.
 • Senior môže mať len jedného sprievodcu s nárokom na očkovanie.
 • Možnosť zaočkovať sprievod platí len od prvej dávky vakcíny.
 • Sprevádzajúca osoba dostane rovnakú vakcínu ako senior.
 • Senior nad 70 rokov a jeho sprievod nemusia byť príbuzní.

Postup registrácie seniora so sprievodom

 • Otvoriť registračný formulár pre osobu 70+.
 • Vybrať si možnosť ísť so sprievodcom, zobrazí sa samostatná obrazovka.
 • Vyplniť registračné údaje seniora (ako pri klasickej registrácii) + pridá sa rodné číslo sprevádzajúcej osoby (musí sa zaregistrovať najneskôr do 24 hodín od registrácie seniora).
 • Sprievod sa registruje cez štandardný formulár korona.gov.sk.
 • Pri registrácii seniora nad 70 rokov hľadá systém 2 voľné miesta za sebou v okrese, ktorý si zvolil senior.
 • Pridelenie očkovacieho termínu je závislé od veku seniora a kapacít vakcinačných centier v okrese alebo okresoch, ktoré si zvolil.
 • Každý z dvojice dostane SMS a email o termíne a mieste očkovania.
 • Rovnaký termín aj miesto očkovania dostane senior so sprievodcom aj pri druhej dávke. 

Čo sa môže stať

 • Ak zruší registráciu senior nad 70 rokov, jeho sprievod automaticky preplánuje do čakárne, kde bude čakať na pridelenie termínu očkovania vakcínou, ktorá je priradená k jeho veku.
 • Zrušenie registrácie sprievodu neovplyvní registráciu seniora, ten ide na očkovanie podľa toho, ako je ďalej naplánovaný.
 • Ak si odloží pridelený senior, znamená to odloženie termínu aj pre jeho sprievod.
 • Ak má sprievod v registrácii vybrané iné okresy ako senior, miesto očkovania sa bude vyberať len podľa preferencie seniora.
 • Ak má už osoba zadaná ako sprievod pridelený termín očkovania na vakcínu podľa svojho veku, systém neumožní sprevádzať seniora na očkovanie. Senior si bude môcť vybrať nový sprievod.
 • Ak systém nenájde podľa rodného čísla registráciu sprievodu, počká 24 hodín a pokus zopakuje. Ak ani po tomto termíne nenájde rodné číslo sprievodcu medzi zaregistrovanými osobami, seniora nad 70 rokov bude plánovať samostatne.

Neregistrovaný sprievod nebude zaočkovaný s platnosťou od soboty 8.5.2021.

Značky: