Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sociálna poisťovňa pripomína, že na valorizáciu (zvýšenie) dôchodku od 1. januára 2023 sa podľa zákona o sociálnom poistení neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku.

Zvyšuje sa suma pôvodne priznaného dôchodku bez tohto zvýšenia. Znamená to, že Sociálna poisťovňa dôchodcovi o 11,8% zvyšuje sumu pôvodne priznaného dôchodku a ak je tento dôchodok stále nižší, ako minimálny dôchodok, dôchodcovi naďalej vypláca minimálny dôchodok. Ten totiž pre neho naďalej zostáva finančne výhodnejší.

Sumy minimálneho dôchodku sa nemenia

Po valorizácii (zvýšení) dôchodku od 1. januára 2023 Sociálna poisťovňa prehodnotí nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku, pričom od 1. januára 2023 sa suma minimálneho dôchodku nemení. Minimálny dôchodok zostáva rovnaký ako v roku 2020, keďže právne predpisy sumu minimálneho dôchodku v roku 2023 nezmenili. Sumy minimálneho dôchodku nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Postup pri valorizácii minimálneho dôchodku

Ak bude po zvýšení pôvodne vyrátaného dôchodku tento dôchodok stále nižší ako suma minimálneho dôchodku, dôchodok sa bude naďalej vyplácať v sume minimálneho dôchodku – vyplácaná suma sa teda nezmení.

Ak po zvýšení pôvodne vyrátaného dôchodku bude dôchodok vyšší ako suma minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zanikne a dôchodok sa bude vyplácať vo vyššej sume.

Sociálna poisťovňa po valorizácii vypláca dôchodcovi vždy ten dôchodok, ktorý je pre neho finančne výhodnejší.

Sociálna poisťovňa na konci roka 2022 vyplácala viac ako 128 tisíc minimálnych dôchodkov.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.