Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dnešným dňom štartuje európsky projekt „SIMBA“ (Sodium-Ion and sodium Metal BAtteries for efficient and sustainable next-generation energy storage), ktorého súčasťou sú aj vedci z Ústavu anorganickej chémie SAV.

Svojím výskumom podstatnou mierou prispejú k vývoju novej generácie vysokovýkonných, bezpečných, udržateľných a cenovo dostupných batérií pre stacionárne uskladnenie energie. Projekt SIMBA je zároveň významným príspevkom k vytvoreniu Národného batériového centra na Slovensku.

Systémy skladovania energie, najmä batérie, sú kľúčovými technológiami pri prechode                 na uhlíkovo neutrálnu spoločnosť. Z dôvodu rastúceho trhu s elektromobilmi sa lítium-iónové batérie vyrábajú v čoraz väčšom rozsahu. To vedie k obavám o budúcnosť a dlhodobú dostupnosť kritických surovín používaných v týchto batériách (napr. lítium, kobalt). Cieľom medzinárodného projektu „SIMBA“ je vývoj nových batérií na báze sodíka pre udržateľné skladovanie elektrickej energie produkovanej solárnymi alebo veternými elektrárňami.

„Projekt SIMBA je silným podporným projektom Národného batériového centra. Reagujeme       v ňom aj na jednu z podmienok výzvy, ktorou bolo vyvinutie batérie s využitím zdrojov dostupných v Európe a práve sodík je tým prvkom, v ktorom vidíme budúcnosť,“ povedal predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Partnerom medzinárodného konzorcia je aj Ústav anorganickej chémie SAV. Úlohou vedcov je vývoj nových anód. „Spolu s kolegami z Nemecka a zo Švédska vyvíjame anódy na báze keramických materiálov a tvrdého uhlíka. Zároveň budeme skúmať a charakterizovať vznikajúce fázy, ktoré znižujú účinnosť a degradujú životnosť batérií, aby sme ju predĺžili a tiež navýšili počet nabíjacích cyklov,“ spresnil Zoltán Lenčéš z oddelenia keramiky                  na Ústave anorganickej chémie SAV.

Projekt „SIMBA“ združuje vedecké inštitúcie a firmy z Nemecka, Spojeného Kráľovstva, Švédska, Nórska, Francúzska, Holandska, Ukrajiny a Slovenska. Bol podporený sumou 7 300 000 € z grantového programu HORIZONT 2020 a bude trvať do roku 2024.

Obr.1: ÚACH SAV – Príprava granulátu vymrazovaním vodnej suspenzie zmesi keramických práškov. Takýto granulát je vhodným prekurzorom na prípravu keramických súčastí batérie s vhodnou štruktúrou a elektrochemickými vlastnosťami. Foto: SAV/Katarína Gáliková

Obr.2.: ÚACH SAV – Granulát zo zmesi keramických práškov vo svojej finálnej podobe. Okrem homogenity je jeho výhodou aj to, že omnoho lepšie “tečie“. Pôvodne neforemné tvary častíc prášku (ich veľkosť je mnohokrát blízko 1 mikrometra) túto vlastnosť nemajú, naopak majú tendenciu sa k sebe lepiť, čo komplikuje prácu s nimi. Foto: SAV/Katarína Gáliková

Značky: