Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK) vyhlásila 9. novembra 2017 na výstave Bibliotéka/Pedagogika 100 škôl, ktoré pre svojich žiakov získali interaktívny vzdelávací kiosk plný zaujímavých vedomostí a veselých testov s bezplatným pripojením na internet na dva roky.

„Vedomostné ostrovy sú unikátny projekt s cieľom podporiť inovatívne formy vzdelávania na základných školách. Sme veľmi radi, že až na 100 školách z celého Slovenska budú mať žiaci možnosť získavať poznatky pútavým spôsobom, ktorý sa zakladá na prepájaní teórie s praxou. Zároveň im budú pomáhať aj pri výbere strednej školy,“ uviedla Katarína Mariňáková z Nadácie VW SK.

Do projektu sa mohli prihlasovať základné školy z celého Slovenska bez ohľadu na veľkosť alebo počet žiakov. Nakoniec sa prihlásilo 234 škôl zo všetkých krajov, najviac z banskobystrického kraja – celkovo 36 škôl. Z prihlásených bolo žrebovaním vybraných 100 škôl, ktoré získavajú Vedomostné ostrovy – z väčšiny krajov po 10 škôl. Výnimkou je trnavský kraj s 12 školami, bratislavský s 11 a Bratislava – mesto so 17 podporenými školami. Inštalácia prebehne od januára do februára 2018. Žiaci sa budú môcť v riešení úloh a vedomostných kvízov do konca školského roka otestovať a súťažiť jednotlivo alebo za školu o hodnotné ceny.

Časť obsahu Vedomostných ostrovov so špeciálnou aplikáciou bude dostupná online na stránke www.vedomostne-ostrovy.sk. Ide o animovaný ostrov s  interaktívnymi prierezovými úlohami z oblastí techniky, nemeckého jazyka, ekológie a fyziky, ktoré sa ukrývajú pod lokalitami označenými na mape. To platí aj pre kariérne poradenstvo  vo forme testu „Viem, čím chcem byť“. Test si budú môcť žiaci vypracovať online v domácom prostredí, pričom z neho získajú výstup s odporúčaním, akým smerom sa orientovať pri výbere strednej školy. Digitálne učebnice (nemecký jazyk, dopravná výchova a fyzika)  budú dostupné len v  kiosku.

Okrem vedomostí budú môcť žiaci z Vedomostných ostrovov čerpať aj zaujímavé nápady ako poznatky využiť v praxi, nájdu v nich návody na domáce pokusy, videá či rôzne tipy ako sa lepšie starať o životné prostredie. Veríme, že stovky nápadov z Vedomostných ostrovov poslúžia na inšpiráciu aj pre učiteľov, ktorí chcú vyučovanie spestriť zaujímavými interaktívnymi úlohami.

Viac informácií o projekte a zoznam podporených škôl

Značky: