Podľa vicepremiérky Veroniky Remišovej sa štátne IT mení k lepšiemu. Rok po parlamentných voľbách zhrnula kľúčové kroky, ktoré sa jej podľa jej slov podarilo spraviť na čele MIRRI.

Medzi najdôležitejšie úspechy pri reforme štátneho IT považuje spretrhanie nefunkčných schém, zrušenie nevýhodných zmlúv a projektov, transparentné obsadzovanie vedúcich funkcií ako aj boj proti byrokracii.

Za jeden z hlavných úspechov z dielne svojho rezortu označila novelu zákona proti byrokracii.  „Ľudom zásadným spôsobom uľahčíme vybavovačky na úradoch. Rušíme výpisy a potvrdenia v 19 oblastiach, čo ročne predstavuje 4 milióny papierových dokumentov a občania a podnikatelia vďaka tomu ušetria až 40 miliónov eur,“ uviedla podpredsedníčka vlády. Treba pripomenúť, že tento proces začal už predchádzajúci vicepremiér Richard Raši pod heslom Jeden krát a dosť.

Za najväčšiu výzvu, ktorá pred ňou po nástupe do úradu stála, považuje Remišová upratovanie v štátnom IT. „Bývalá vláda investovala do informatizácie štátu miliardu eur a ročne sa na štátne IT systémy vynakladalo 500 až 700 miliónov eur. Lenže služby, ktoré za to štát a občania dostávali, tomu ani zďaleka nezodpovedali. Vieme v akom  stave je napríklad ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk a ďalšie systémy. V programovom vyhlásení vlády sme sa zaviazali, že štátne IT systémy budeme tvoriť s dôrazom na hodnotu za peniaze,“ povedala. Jedným z prvých krokov po jej nástupe do funkcie bol preto veľký audit štátnych IT projektov.

„58 veľkých národných IT projektov sme podrobili detailnému hodnoteniu, viaceré z nich sme úplne zrušili, iné okresali či pozmenili a výsledkom  sú desiatky miliónov ušetrených eur. Ďalej pokračujeme v pretrhávaní starých nefunkčných väzieb a nevýhodných schém s niektorými externými firmami a robíme všetko preto, aby štát mal kľúčovú IT infraštruktúru a systémy plne v rukách. Rozpletáme klbko vzťahov a postupne preberáme kontrolu nad tým, za čo platíme,“ zdôraznila.

Ministerstvo informatizácie má ambíciu napĺňať úlohu garanta štátneho IT a v tomto smere pomáhať ostatným rezortom. Dobrým príkladom je spolupráca MIRRI a ministerstva zdravotníctva na novom systéme registrácie pre očkovanie – Čakáreň, alebo digitálny Covid automat, ktorý pripravila štátna akciová spoločnosť Slovensko IT.

Aktuálne sa do čakárne môžu zapojiť ľudia nad 55 rokov

Aktuálne sa do čakárne môžu zapojiť ľudia nad 55 rokov

Úspechy sa podarilo dosiahnuť tiež v oblasti digitálnej agendy. „Založili sme superpočítačové centrum, podporili sme vznik inovačných centier, ktoré budú pomáhať malým a stredným podnikom v oblasti inovácií a digitalizácie, založili sme Stálu komisiu pre etiku a reguláciu umelej inteligencie,“ vymenovala ministerka Remišová.

Dôležitou súčasťou príprav na zmeny, ktoré prináša digitalizácia spoločnosti, je Národný plán širokopásmového pripojenia, ktorý schválila vláda.  Do roku 2030 majú mať podľa tohto plánu všetky domácnosti na Slovensku prístup k ultra rýchlemu internetu.

O stanovisko k tomuto hodnoteniu prvého roku od volieb sme požiadali aj Richarda Rašiho. Na jeho vyjadrenie čakáme.

Aktivity MIRRI SR v oblasti informatizácie a digitalizácie za uplynulý rok:

Boj proti byrokracii – novela zákona prináša najväčšiu vlnu rušenia nepotrených výpisov a potvrdení  v histórii

Zrušenie niektorých IT projektov – štát ušetril desiatky miliónov eur

Zlacnenie prevádzky portálu Slovensko.sk – o 100-tisíc eur mesačne plus prísnejšie podmienky

Riešenie alarmujúceho a dlhodobo zanedbávaného stavu bezpečnosti štátnych IT systémov a Slovensko.sk – bývalá vláda roky ignorovala zistenia NBÚ

Koordinácia boja proti kyberhrozbám  – spoločný tím NASES a vládnej jednotky CSIRT

MIRRI SR v úlohe strážcu štátnej IT kasy –  dôslednou kontrolou IT rozpočtov ministerstiev sa ušetrili milióny eur

Príspevok v boji proti COVID-19 – systém registrácie na očkovanie Čakáreň, digitálny Covid automat

Národný plán širokopásmového pripojenia – do roku 2030 majú mať všetky domácnosti prístup k ultra rýchlemu internetu

Zavedenie 5 princípov pre dobré spravovanie IT v štáte – už žiadne nevýhodné zmluvy v neprospech štátu, nové pravidlá pre transparentné IT nákupy, posilnená rola štátu

Vznik superpočítačového centra – podpora projektov a investícií v oblasti vysokovýkonných výpočtov, rozvoj praktických skúseností výskumníkov aj malých a stredných podnikov v oblasti superpočítačov

Budovanie Európskych centier digitálnych inovácií – pomoc malým a stredným podnikom pri využívaní digitálnych technológií

Založenie Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie – skúma  riziká spojené s vývojom a využívaním technológií umelej inteligencie

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.