Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Decembrový nákupný ošiaľ máme definitívne za sebou a e-shopy postupne vyhodnocujú koncoročný nápor. Po dvoch rokoch pandémie a intenzívneho rastu e-commerce sa s uvoľnením opatrení očakával aj pokles celého odvetvia. Podľa dát spoločnosti Upgates, ktorá vytvára platformu pre prevádzkovanie e-shopov, sa očakávaný trend naplnil v Českej republike, zatiaľ čo na Slovensku odvetvie naďalej rástlo.

Podľa analýzy spoločnosti Upgates klesli českým e-shopom v roku 2022 predvianočné tržby o 4,9% v porovnaní s predvianočným obdobím v roku 2021. „Aj keď nejde o výrazné skoky, môžeme pozorovať určitý trend. Česká e-commerce dopláca na skokový rast počas dvoch pandemických rokov a v súčasnej, zložitejšej, ekonomickej situácii a všadeprítomnej inflácii si tak nie je schopná naďalej udržať rastúce čísla. Vzhľadom k okolnostiam a globálnej situácii však môžeme aj napriek miernemu poklesu hovoriť a pomerne slušnom výsledku a predpokladať, že segment sa rýchlo vráti na svoje pôvodné čísla,“ vysvetľuje Martin Pech, obchodný riaditeľ spoločnosti Upgates.

Očakávaný pokles tržieb sa na Slovensku nenaplnil a slovenské e-shopy zaznamenali nárast tržieb o 7,7%. „Keď zoberieme do úvahy vojnu v susednej krajine, zložitú vnútropolitickú situáciu a rastúcu infláciu, môžeme hovoriť o pozitívnom prekvapení. Nárast tržieb však zároveň naznačuje, že sa odvetvie e-commerce na Slovensku nepriblížilo v období rastu k naplneniu potenciálu tak, ako to bolo v Českej republike,“ komentuje výsledky Martin Pech.  

Z pohľadu kategórií zaznamenali podľa dát Upgates pokles e-shopy zamerané na predaj doplnkov do domácnosti, potravín a, čo je pre toto obdobie najzaujímavejšie, aj hračiek. Darilo sa, naopak, e-shopom predávajúcim kozmetiku, šperky a športové potreby.

Obsah nákupných košíkov sa zmenšil

Menšie rozdiely medzi českými a slovenskými spotrebiteľmi môžeme vidieť aj v priemernej hodnote objednávky. Kým, podľa dát spoločnosti Upgates, klesla na Slovensku priemerná hodnota objednávky o pol percenta, v susednom Česku narástla o 3%. „V oboch prípadoch ide o prakticky zanedbateľný rozdiel, ktorý môže byť spôsobený aj štatistickou odchýlkou. Môžeme však usudzovať, že sa obsahy košíkov na Slovensku zmenšili, pričom ani v Českej republike nedokázal drobný nárast prekonať infláciu. Obsahy nákupných košíkov boli teda určite menšie, ako minulý rok,“ hodnotí obchodný riaditeľ spoločnosti Upgates.

Značky: