Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločný kontrolný systém má odstrániť chyby a zamedziť podvodom, k akým dochádzalo za bývalých vlád

Využívanie eurofondov bude transparentnejšie, jednoduchšie a efektívnejšie. Napomôže tomu tiež úzka spolupráca medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Najvyšším kontrolným úradom a Úradom pre verejné obstarávanie. Spoločnú dohodu dnes podpísali vicepremiérka Veronika Remišová, Ľubomír Andrassy a Miroslav Hlivák.

„Eurofondy tak, ako ich nastavili predošlé vlády, boli nastavené zle. Boli komplikované a slovenská byrokracia išla veľakrát nad rámec toho, čo naozaj vyžadovala európska legislatíva. Po nástupe do úradu som sľúbila, že eurofondy na Slovensku prestanú byť synonymom korupcie a byrokracie. Preto sme pre programové obdobie 2021 – 2027 nastavili úplne nový systém s jednotnými pravidlami a jedným operačným Programom Slovensko, na základe ktorého budeme môcť využívať až takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov. Vďaka novému systému bude čerpanie rýchlejšie,  profesionálnejšie a bude v ňom oveľa menej byrokracie. Súčasťou tejto veľkej reformy je tiež jednotný výkon kontroly verejného obstarávania. Som veľmi rada, že s našimi partnermi, s Najvyšším kontrolným úradom a Úradom pre verejné obstarávanie sme dnes podpísali dohodu o spolupráci, ktorá výrazne uľahčí čerpanie eurofondov,“ vyhlásila vicepremiérka Remišová po podpise memoranda s NKÚ a ÚVO.

„Najvyšší kontrolný úrad a Úrad pre verejné obstarávanie zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v procese kontroly využívania eurofondov a financií zo štátneho rozpočtu. Overujú efektívnosť a hospodárnosť a tiež pomáhajú odkrývať prípadné nezákonné praktiky. Len v eurofondovom programovom období 2007 – 2013  prišlo Slovensko pre podvody a chyby vo verejnom obstarávaní o viac ako 691 miliónov eur. V tomto prebiehajúcom programovom období sú korekcie za 250 miliónov eur. O veľkú časť z týchto peňazí, za ktoré mohli byť nové nemocnice, cesty či školy, bývalé vlády pripravili Slovensko,“ upozornila Remišová.

Na podnet vicepremiérky Remišovej NKÚ prešetroval tiež utajené kyberprojekty v hodnote takmer 53 miliónov eur z čias „digitálnych lídrov“ Smeru – Petra Pellegriniho a Richarda Rašiho. NKÚ identifikoval viacero nedostatkov – od priebehu verejného obstarávania, transparentnosti výberu dodávateľa, až po finančné riadenie projektu zo strany bývalého Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Kauzu vyšetruje polícia a prípadom sa tiež zaoberá Európska prokuratúra. „Úrad platil napríklad 84 eur za likvidáciu obalu z káblika, za likvidáciu obalu z monitora dávali až 420 eur za kus. To bola v tom čase mesačná čistá mzda opatrovateľky a oni také peniaze dávali za vyhodenie jednej kartónovej škatule. Už je jasné, prečo práve tieto projekty boli utajené,“ pripomenula ministerka informatizácie. 

Dohoda medzi MIRRI SR, NKÚ a ÚVO v novom programovom období má výrazne zlepšiť manažovanie eurofondov. Napríklad:

  • Vznikne nový ústredný odborný tím pre oblasť kontroly verejného obstarávania, ktorý bude citlivejšie a flexibilnejšie reagovať na zmeny v interpretácii smerníc.
  • Bude možné flexibilnejšie reagovať na auditné zistenia a prispôsobiť rozhodovaciu prax ÚVO.
  • Už nebude potrebná koordinácia všetkých riadiacich a sprostredkovateľských orgánov ako v súčasnosti.
  • Odstránia sa duplicitné kontroly.
  • Vzrastie kvalita kontrol verejného obstarávania.
  • Zjednotia sa rozhodovacie procesy – za rovnaké porušenie bude rovnaká sankcia.

ÚVO bude s ministerstvom investícií spolupracovať pri tvorbe riadiacej dokumentácie pre oblasť kontroly zákaziek vrátane overovania hospodárnosti výdavkov. NKÚ ako nezávislý orgán kontroly pomôže vybudovať efektívny systém overovania hospodárnosti. „Efektívnosť a účelnosť využitia neopakovateľnej európskej finančnej príležitosti musí byť pod odborným dohľadom od prípravy výzvy, cez hodnotenie, až po samotnú realizáciu projektu. V tejto veci robí MIRRI zásadný krok vpred a v spolupráci nielen s NKÚ, ale aj ÚVO bude proces využívania európskych zdrojov pod nezávislým dohľadom od svojho začiatku. Národní kontrolóri budú môcť prispievať do systému hlavne svojimi príkladmi dobrej či zlej praxe priamo z terénu,“ ozrejmil predseda NKÚ Andrassy. „Slovensko zaostáva v schopnosti čerpať eurofondy, preto bolo dôležité, aby sa zmenil systém kontroly. Teší ma, že sa nám po dlhej a odbornej práci podarilo pripraviť a presadiť zákon, na základe ktorého sa kontrola súťaží financovaných z eurofondov zásadne zrýchli a zefektívni. Nastavili sme jednoduchý, transparentný a prehľadný systém kontroly a dnešný podpis memoranda tento systém kontroly precizuje,“ uviedol predseda ÚVO Hlivák.

„Dohoda, ktorú sme dnes podpísali, výrazne uľahčí a sprehľadní čerpanie eurofondov. Eurofondy sú tu pre ľudí, nie pre oligarchov – a toto je ďalší dôležitý krok na ceste, ktorú sme začali v marci 2020,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Značky: