Nadácia automobilky ocenila študentov stredných a vysokých škôl.

Projekt Inovatívne technické vzdelávanie robotiky praktickou formou presvedčil komisiu, zloženú z odborníkov z viacerých útvarov, svojou komplexnosťou. Do tvorby autonómneho mobilného robotického systému zapojil študentov z Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

Všimnite si loptičku v robotickej ruke, kameru Kinect a HW výbavu robota

Všimnite si loptičku v robotickej ruke, kameru Kinect a HW výbavu robota

Víťazný robot zaujme kolesami, ktoré umožňujú pohyb vpred, vzad a do strán. Vo výbave má množstvo senzorov a upravenú kameru Kinect. Vďaka tejto výbave sa dokáže samovoľne pohybovať a riešiť jednoduché úlohy, ako je vyhľadanie loptičky a jej položenie na zadané miesto. K tomu využije aj špeciálnu robotickú ruku. Práca s takýmto pokročilým robotom má zlepšiť proces vzdelávania, ktorý často prebieha iba v teoretickej rovine.

Okrem víťazného robota sa do grantového programu Rozvíjať technik(o)u zapojili aj študenti z univerzít zo Žiliny, Košíc, Bratislavy aj Trnavy.  Portfólio projektov bolo rôznorodé, cieľ mali spoločný. Snahu začleniť inovatívnym spôsobom do výučby najmodernejšie technológie s dôrazom na aktívnu účasť študentov.

V prípade stredoškolských projektov bola zadaná téma „Solárne poháňaná autodráha“. Svoje projekty prezentovalo 10 tímov stredných odborných škôl z celého Slovenska. Titul najlepšieho získal projekt „Inteligentne riadené naklápanie solárnej elektrárne pre autodráhu“ Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline. Tamojší žiaci hľadali a posudzovali alternatívne riešenia náročného zadania. Nové poznatky prepájali s predchádzajúcimi a učili sa vzájomne spolupracovať i rozhodovať.

Grantový program Stredné školy a technika, určený výlučne pre stredné odborné školy, spustila Nadácia po prvý raz v roku 2012. Odvtedy podporila už 33 projektov sumou v celkovej výške viac ako 56 000 eur. Grantový program Rozvíjať technik(o)u je zas určený na podporu ambicióznych a motivovaných vysokoškolských pedagógov a študentov v rámci technického vzdelávania. 30 projektov bolo doteraz podporených celkovou sumou viac ako 219 000 eur.

Stredné školy tvorili projekty na tému „Solárne poháňaná autodráha“

Stredné školy tvorili projekty na tému „Solárne poháňaná autodráha“

Značky: