Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ohrozia podnik v budúcnosti častejšie záplavy alebo jeho podnikanie naruší skôr sucho?

Firmy a organizácie na celom svete teraz môžu získať lepšiu predstavu, ako ich podnikanie ovplyvnia klimatické zmeny. Pomôže im s tým platforma EcoAct Climate Risk Platform, ktorú predstavila konzultačná spoločnosť EcoAct, ktorá je súčasťou spoločnosti Atos. Platforma pomáha zhodnotiť a vizualizovať klimatické riziká a vyhodnotiť zraniteľnosť fyzických lokalít organizácií. Do úvahy pritom berie 28 rizík, ktoré súvisia s klimatickými zmenami. Nástroj zároveň podporuje identifikáciu a stanovenie priorít pri opatreniach na zmiernenie následkov a adaptáciu.

Podľa najnovšej správy UNEP Emissions Gap Report už neexistuje spoľahlivý spôsob, ako globálne otepľovanie udržať pod hranicou 1,5 °C. Znamená to, že pre podniky je o to dôležitejšie identifikovať zraniteľné miesta, ktoré vznikajú v súvislosti s klimatickými zmenami, zmierňovať súvisiace riziká a prispôsobiť sa im.

Pred klimatickými zmenami dnes už nie je v bezpečí žiadna časť sveta – mení sa len druh rizika, ktorému je vystavená. Týka sa to aj Slovenska a celkovo strednej Európy, ktorá bola doteraz možno uchránená pred extrémami počasia. Ostatné roky však ukazujú, že zmena prichádza aj k nám,“ hovorí Andrej Hrazdil, odborník spoločnosti Atos v oblasti dekarbonizácie. „Poznať tieto riziká a pripraviť sa na ne by preto malo byť súčasťou rozhodovania v každej organizácii,“ dodáva expert.

Platforma EcoAct Climate Risk Platform poskytuje prehľad o tom, ako veľmi sú fyzické lokality organizácií vystavené všetkým 28 klimatickým rizikám, ktoré sú zahrnuté v taxonómii Európskej únie[1]. Používateľom umožňuje preskúmať rôzne kritické situácie, klimatické scenáre a časové horizonty. Platforma modeluje klasické klimatické riziká, ako sú povodne a vlny horúčav, no i menej bežné nebezpečenstvá, ako sú záplavy z ľadovcových jazier, salinizácia pobrežných vôd a dôsledky okysľovania oceánov.

Jedinečná informácia o klíme zasadená do referenčného rámca

Platforma je v súlade s poprednými rámcami informovania o klíme, vrátane TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) a globálnym systémom zverejňovania informácií CDP. Jej cieľom je podporiť organizácie, aby prijali proaktívnu stratégiu na zmierňovanie následkov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám, a prípadne zvážili celkovú zmenu obchodného modelu.

Náš najnovší výskum Climate Reporting Performance odhalil, že hoci väčšina podnikov považuje klimatické zmeny za významné riziko, mnohé z nich stále nemajú dostatočne robustné dlhodobé plány na zmiernenie následkov či prispôsobenie svojho podnikania klimatickým zmenám.

Novú platformu vyvinuli naši klimatickí experti. Je založená na dátach z viac ako šesťdesiatich projektov na analýzu klimatických rizík. Možno ju prispôsobiť ktorémukoľvek sektoru, aby pomohla podporiť transformáciu. Všetkým organizáciám poskytuje prostriedky na analýzu klimatických scenárov a prístup k presným kvantifikáciám, založeným na najmodernejších vedeckých dátach. V konečnom dôsledku im tak uľahčí informované rozhodovanie s úplnou autonómiou,“ hovorí Véronique Mariotti, ktorá vedie oddelenie klimatických rizík v spoločnosti Atosu EcoAct.

Presná a všestranná vizualizácia klimatických indikátorov, prispôsobená na mieru

Na základe najnovších vedeckých údajov od Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) a zvlášť jeho Šiestej správy o hodnotení zmeny klímy, publikovanej v rokoch 2021 a 2022, ponúka platforma EcoAct Climate Risk Platform presné a vedecky podložené vyčíslenie fyzických rizík zmeny klímy. Aby platforma dosiahla čo najväčšiu presnosť, zahŕňa regionálne klimatické modely CORDEX[2] s rozlíšením až 12 kilometrov, ktoré vychádzajú zo scenárov IPCC, ako aj doplnkové datasety s rozlíšením až 30 metrov od celosvetovo uznávaných organizácií ako sú WRI[3] a NOAA[4]. Vďaka použitiu zmenšených regionálnych klimatických dát patrí platforma medzi najkomplexnejšie a najpresnejšie momentálne komerčne dostupné nástroje.

EcoAct Climate Risk Platform je súčasťou jedinečného net-zero portfólia Atosu. To obsahuje obchodné poradenské služby, digitálne služby a nástroje, či prírodné riešenia. Poskytuje tak organizáciám prostriedky a viditeľnosť potrebnú na to, aby už dnes prijali opatrenia v oblasti klimatických zmien.


[1] Taxonómia EÚ je klasifikačný systém, ktorý vytvára zoznam environmentálne udržateľných ekonomických aktivít. Mala by pomáhať EÚ zvyšovať udržateľné investície a implementovať európsku Zelenú dohodu. Cieľom taxonómie EÚ je poskytovať spoločnostiam, investorom a tvorcom politík vhodné definície, pre ktoré možno ekonomické aktivity považovať za environmentálne udržateľné. Týmto spôsobom by mala vytvoriť bezpečnosť pre investorov, ochrániť súkromných investorov pred greenwashingom, pomôcť spoločnostiam stať sa šetrnejšími voči klíme, zmierniť fragmentáciu trhu a pomôcť presunúť investície tam, kde sú najviac potrebné.

[2] Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment, https://cordex.org. CORDEX je rámec Svetového programu pre výskum klímy (WCRP) na vyhodnotenie výkonnosti regionálneho klimatického modelu prostredníctvom súboru experimentov zameraných na vytváranie regionálnych klimatických projekcií

[3] World Resource Institute, https://www.wri.org. Globálna výskumná nezisková organizácia so zameraním na potraviny, lesy, vodu, energiu, mestá, klímu a oceány.

[4] Národný úrad pre oceán a atmosféru, https://www.noaa.gov. Americká vedecká a regulačná agentúra v rámci Ministerstva obchodu USA pracuje na pochopení a predpovedaní zmien klímy, počasia, oceánov a pobreží.

Značky: