Keď tlak klesne, okamžite vodiča varuje. Vozidlá Lexus sú vybavené systémom monitorovania tlaku v pneumatikách  TMPS (Tyre Pressure Monitoring System), ktorý sa nazýva aj TPWS (Tyre Pressure Warning System). Ako funguje tento systém a čo si treba všímať?

Tlak v pneumatikách mnohí vodiči berú na ľahkú váhu a zriedkavo ho kontrolujú. A to aj napriek tomu, že ovplyvňuje stabilitu vozidla, bezpečnosť jazdy, spotrebu paliva a tiež životnosť pneumatík. Preto je systém, ktorý ich monitoruje a okamžite informuje o zmene, dôležitý.

Automobilky používajú dva typy systémov monitorovania tlaku – pasívne a aktívne. Pasívne systémy zisťujú nezrovnalosti na základe rozdielov v údajoch z existujúcich snímačov rýchlosti kolies ABS. Aktívne systémy používajú snímače, ktoré merajú skutočný tlak v pneumatikách vo vnútri kolies. Takýto systém využíva Lexus.

Digitálne a bezdrôtovo

Tlakové snímače na batérie sú inštalované na vnútornej strane ráfikov kolies, na ventiloch. Údaje sa prenášajú bezdrôtovo do palubného počítača. Každý senzor má svoje sériové číslo, vďaka čomu počítač rozpozná, z ktorého kolesa pochádzajú údaje a ignoruje dáta, ktoré môžu pochádzať z iných vozidiel v okolí.

Keď počítač zaznamená pokles tlaku v jednom alebo viacerých kolesách, prekračujúci určitú hodnotu (zvyčajne stratu 20-25 % optimálneho tlaku), informuje o tom vodiča žlté svetlo na prístrojovej doske. Pri rýchlych zmenách teploty môže systém niekedy generovať falošné varovanie, ktoré sa vypne, keď sa teplota stabilizuje.

Včasné varovanie

Bez ohľadu na okolnosti, ak sa rozsvieti kontrolka TMP, treba vozidlo zastaviť na bezpečnom mieste a vizuálne skontrolovať stav kolies. Môže sa stať, že postačí pneumatiku dohustiť – v takom prípade môžete po resetovaní systému TMPS pokračovať v ceste ďalej. Ak je poškodenie vážnejšie,  treba  vymeniť pneumatiku za rezervnú. Túto však systém TMPS nebude monitorovať.

Obnovenie funkcie varovania  TPMS závisí od modelu značky. Napríklad v prípade Lexus CT, IS alebo RC na resetovanie funkcie slúži špeciálne tlačidlo umiestnené pod prístrojovou doskou na strane vodiča. Po naštartovaní  ho treba stlačiť a podržať, kým sa kontrolka niekoľkokrát nerozsvieti a znova nezhasne. Pri iných modeloch, ako sú Lexus NX, GS, RX, LC a LS, sa upozornenie zruší pomocou príslušného menu zobrazeného na multifunkčnom displeji.

Údržba

Aj keď si TPMS systém nevyžaduje údržbu, pri každej výmene pneumatík by ho mal skontrolovať kvalifikovaný zamestnanec. Ten preverí stav zariadenia a fungovanie elektroniky pomocou špeciálneho testovacieho zariadenia. Batéria zabudovaná do snímača má životnosť približne 10 rokov a nedá sa vymeniť. Keď skúška ukáže že doslúžila, je potrebné vymeniť celý snímač. Častejšie výmeny si môžu vyžiadať súčasti ventilov, ktoré sú vystavené poveternostným podmienkam, nečistotám a soli.

Keďže TPMS rozpozná každé koleso podľa jedinečného sériového čísla, v prípade výmeny celých kolies je potrebné aktualizovať sériové číslo senzorov v pamäti ovládača. Robí to opäť kvalifikovaný zamestnanec pomocou počítača pripojeného k OBD portu vozidla.

Napriek tomu, že TPMS významne znižuje riziká spojené s podtlakom v pneumatikách, stojí zato občas skontrolovať pneumatiky pohľadom. Závisí od toho bezpečnosť aj komfort vašej jazdy.

Značky: