Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pánovi Emilovi seká a „štvorčekuje“ televízny obraz. Pani Helene, ktorá je zástupkyňou vlastníkov bytov, zvoní pri dverách dnes už tretí sused. Všetci majú rovnaký problém. Od večera nemajú televízny príjem. V podobnej situácii sa ocitlo množstvo obyvateľov Slovenska. Situácia je o to horšia, že sa tak deje aj počas zimných olympijských hier v Pekingu.

Tieto situácie spôsobilo počasie. Vo vyšších polohách sneh zavial televízne antény a mimoriadne silný vietor ich poškodil, čo mnohým divákom spôsobilo problém s televíznym príjmom. Telekomunikačného operátora RadioLAN, spol. s r.o. kontaktovalo v súvislosti so zhoršením, alebo stratou televízneho príjmu viacero občanov, ale len malá časť z nich boli jeho klienti. Pánovi Emilovi stačilo poometať anténu od snehu a všetko bolo opäť v poriadku. Pani Helena počkala na príchod technikov RadioLANu, ktorí prišli urobiť údržbu vysielača na streche ich bytového domu. Na streche ich čakalo nemilé prekvapenie. Silná víchrica zlomila stožiar so spoločnou televíznou anténou (STA), ako zápalku a obyvatelia domu stratili televízny príjem. Technici po údržbe vysielača zreparovali aj starý stožiar so spoločnou anténou a záujemcom, ktorým nestačila malá ponuka televíznych staníc zo STA zriadili hybridnú televíznu službu s viac ako 210 televíznymi stanicami.

V prípade, že sa občanom náhle zhorší, alebo stratí príjem TV, tak RadioLAN odporúča:

  1. Skontrolovať v byte kontakty, ktoré sa mohli uvoľniť, napr. pri utieraní prachu, alebo pri vysávaní,
  2. v zimnom období môže sneh a ľad obaliť anténu a zhoršiť jej vlastnosti. Ak sa tak stalo, treba zbaviť anténu snehu a ľadu a príjem bude opäť v poriadku,
  3. opticky skontrolovať, či nie je poškodená anténa, alebo zvod antény,
  4. ak je anténa alebo zvod antény poškodený, obrátiť sa na poskytovateľa služby. Ak využívate STA, tak odporúčame obrátiť sa na správcu domu, ktorý zabezpečí nápravu,
  5. v prípade, že je všetko v poriadku, ale príjem je prerušovaný alebo nefunkčný, tak je to pravdepodobne spôsobené rušením. Rušenie môžete nahlásiť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý vyhľadá zdroj rušenia a tomu, kto ho spôsobuje uloží vykonať nápravu.

Značky: