Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Společnost VMware, Inc. oznámila, že počet zákazníků využívajících virtuální cloudovou síť přesáhl 15 000. Patří mezi ně i 89 firem z žebříčku Fortune 100 a osm z deseti největších telekomunikačních společností. Od května 2018 počet zákazníků každým rokem stoupá v průměru o 50 %. Řešení Virtual Cloud Network je nedílnou součástí platformy VMware Cloud Foundation, která je k dispozici u všech významných poskytovatelů cloudových služeb velkého rozsahu – AWS, Azure, Alibaba Cloud, Google Cloud, IBM Cloud a Oracle Cloud – a umožňuje VMware zajistit u privátních cloudů stejnou efektivitu a agilitu jako u veřejných cloudů a podporovat kontinuitu provozu.

Společnost VMware také oznámila další inovace v oblasti sítí a zabezpečení, které výrazně zlepší schopnost jakéhokoli podniku poskytovat zkušenost srovnatelnou s veřejným cloudem i v lokálním prostředí. Řešení VMware NSX-T 3.0 a VMware vRealize Network Insight 5.2 umožňují podnikům dosáhnout ještě vyšší míry automatizace a přehledu o síťových funkcích od služeb na vrstvě L2 po aplikační firewall na vrstvě L7, vyvažování zátěže a filtrování IDS/IPS.

Před sedmi lety se společnost VMware stala průkopníkem softwarově definovaných sítí, kde jsou síťové funkce oddělené od fyzických zařízení, podobně jako jsou oddělené virtuální servery od fyzického hardwaru. To vedlo ke zkrácení doby potřebné k zavedení aplikací z měsíců na minuty a k ekonomické a provozní proveditelnosti mikrosegmentace jako obrany proti internímu, horizontálnímu šíření škodlivého softwaru. Před dvěma lety společnost VMware představila řešení pro virtuální cloudovou síť (Virtual Cloud Network), které rozšířilo virtuální a síťové schopnosti z edge přes datové centrum po cloud pro provoz libovolné pracovní zátěže běžící na virtuálním stroji, v kontejneru nebo přímo na hardwaru. Dnes je VMware Virtual Cloud Network na trhu jediným kompletním virtuálním síťovým řešením pro vrstvy L2-7. Poskytuje vysoce inovativní, plně softwarové schopnosti pro přepínání, směrování, funkce firewallu a SD-WAN pro podniková a telekomunikační/5G prostředí.

„Datová centra a bezpečnost pro nás představují strategické oblasti, v kterých přinášíme hodnotu a užitek našim zákazníkům. Produkty VMware nám dlouhodobě pomáhají naplňovat naši misi Truly Integrated Datacenter by Anect v oblasti softwarově definovaných datových center, zejména v oblasti jejich bezpečnosti a automatizace. Pojetí NSX-T 3.0 přináší technologické inovace v obou uvedených směrech, navíc s akcentem na prostředí pro cloud-native aplikace,” komentuje Jan Zinek, výkonný ředitel, ANECT a.s.

„Naše řešení virtuální cloudové sítě přináší zákazníkům komfort veřejného cloudu v lokálním prostředí. Odstraňuje neefektivní řešení požadavků na IT podporu a dlouhé čekání na provedení změn v síti a zabezpečení,“ říká Tom Gillis, viceprezident společnosti VMware a generální ředitel divize sítí a bezpečnosti. „V privátních, veřejných a telekomunikačních cloudech a od datového centra po odloučená pracoviště Virtual Cloud Network zjednodušuje sítě a šetří zákazníkům čas a peníze. Naše data ukazují, že zákazníci využívající virtuální cloudové sítě VMware zaznamenávají v průměru 59% snížení kapitálových výdajů a 55% pokles provozních výdajů oproti tradičním síťovým řešením(1).“

Nejnovější inovace virtuální cloudové sítě

Automatizace a modernizace tradiční síťové a bezpečnostní infrastruktury zůstávají hlavním motivem zavádění virtuální cloudové sítě. VMware představuje další inovace konceptu virtuální cloudové sítě jako cesty ke způsobu práce ve stylu veřejného cloudu i v lokálním prostředí:

Cloudový způsob práce: Přechod na cloud computing a podpora digitálních obchodních iniciativ vyžaduje od sítí datových center větší akceschopnost a zajištění kontinuity provozu. NSX-T 3.0 přináší řešení NSX Federation, které umožňuje užívat cloudový provozní model s izolací oblastí selhání a globálními pravidly synchronizovanými do všech lokalit. Izolace oblastí selhání umožňuje zajistit, aby byla síť odolnější proti výpadkům. Případné problémy lze izolovat ve vymezené zóně, což minimalizuje jejich dopad na celou síť. VMware vRealize Network Insight 5.2 přináší zjišťování aplikací z toků dat na různých platformách VMware s využitím strojového učení, které pomáhá lépe rozpoznat kategorizované aplikace podle vrstvy.

Aby byla bezpečnost nedílnou součástí sítě: VMware přináší novou úroveň interního zabezpečení v podobě prvního službami definovaného firewallu na trhu a analytického nástroje NSX Intelligence. Funkce detekce a prevence průniku (IDS/IPS) pro službami definovaný firewall jsou již všeobecně k dispozici. Distribuovaná detekce a prevence průniku VMware NSX Distributed IDS/IPS využívá jedinečnou inherentní znalost služeb tvořících aplikace a přiřazuje signatury IDS/IPS ke konkrétním částem aplikace. Signatury NSX Distributed IDS/IPS jsou specifické pro konkrétní aplikace a uplatňují se pouze na příslušných serverech. Výsledkem je menší počet falešně pozitivních nálezů a výrazně vyšší výkon. Tyto schopnosti umožňují dosáhnout efektivity a flexibility, jaká není u tradičních a proprietárních hardwarových systémů možná a představují významnou odlišující charakteristiku softwarového přístupu VMware NSX.

Kompletní síťové a bezpečnostní řešení pro moderní aplikace: Aplikace a mikroslužby běží na různých typech koncových bodů, včetně virtuálních serverů (VM), kontejnerů a fyzického hardwaru, což komplikuje jejich konzistentní připojení a zabezpečení. NSX-T podporuje platformy Kubernetes již více než dva roky a s kontejnery a VM zachází jako s objekty první kategorie (FCO). Nové vydání NSX-T 3.0 umožňuje rozšířit úplný soubor kontejnerových síťových služeb včetně přepínání, směrování, distribuovaného firewallu, mikrosegmentace a vyvažování zátěže na nově vydané platformy VMware vSphere s Kubernetes a VMware Cloud Foundation 4, portfolio řešení VMware Tanzu a platformy Kubernetes jiných poskytovatelů.

Ucelený přehled a analýza: Nástroj VMware vRealize Network Insight, k dispozici jako lokální software nebo ve formě služby (SaaS), poskytuje ucelený přehled o síti a její analýzu za účelem optimalizace výkonu a řešení problémů v celé virtuální cloudové síti, včetně virtuální i fyzické vrstvy, a pokrývá datová centra, multicloudová prostředí a pobočky. Nové detekování aplikací založené na tocích využívá nedozorované učení, statistické techniky, obohacené síťové toky a pokročilé algoritmy označování aplikací ke zjišťování aplikací a hranic vrstev. Poskytuje přehled o komunikační hustotě v síti a vzorcích chování aplikací a rozšířená bezpečnostní doporučení. Mezi další vylepšení patří podpora AWS Direct Connect, statistika aplikací a obchodních pravidel u VMware SD-WAN, lepší viditelnost Kubernetes a podpora VMware NSX-T 3.0.

Sítě pro telekomunikační cloudy nové generace a 5G: Telekomunikační operátoři mohou s pomocí řešení Virtual Cloud Network budovat škálovatelné sítě pro své strategie využití 5G a edge. VMware NSX hraje klíčovou roli z hlediska zvýšení výkonu sítě a efektivity síťového provozu v jádru sítě, kde slouží jako SDN vrstva pro virtuální síťové funkce. NSX-T 3.0 přináší schopnosti jako L3 EVPN pro mobilitu VM, multicastové směrování pro škálovatelné sítě a vyšší výkon na datové vrstvě. Mimoto VMware SD-WAN funguje jako inteligentní překryvná síť ve spolupráci s podkladovými částmi sítě 5G a poskytuje ekonomicky výhodnější a výkonnější služby v edge, které zohledňují aplikace.

Virtuální cloudová síť pro edge zóny Azure: VMware spolupracuje se společností Microsoft na nabídce řešení SD-WAN pro edge zóny cloudu Azure (Azure Edge Zones), které bude poskytovat služby Azure a umožňovat zákazníkům jednoduše zavádět a provozovat virtuální síťové funkce (VNF) včetně VMware SD-WAN by VeloCloud. Řešení VMware SD-WAN je plně integrované s portálem Azure. Umožní automatizované poskytování prostředků v edge zónách Azure a odstíní zákazníky od řízení provozu a životního cyklu VNF. VMware SD-WAN se inteligentně rozhoduje podle stavu sítě a směruje provoz optimální trasou, která splňuje podmínky SLA, a pomáhá optimalizovat uživatelskou zkušenost u aplikací jako Office 365 nebo Microsoft Teams.

Virtual Cloud Network usnadňuje práci na dálku

S pomocí VMware NSX a SD-WAN mohou podniky posílit obchodní kontinuitu díky bezpečnějšímu a spolehlivějšímu přístupu pro tradiční i SaaS aplikace, včetně VoIP, UCaaS, nástrojů pro spolupráci a VDI od poskytovatelů jako Microsoft, Zoom, Vonage, Ring Central nebo Windstream. S pomocí VMware NSX mohou zákazníci chránit své vzdálené pracovníky, kteří užívají virtuální desktopy k přístupu k podnikovým aplikacím. NSX umožňuje jednoduše mikrosegmentovat a celkově zvýšit bezpečnost VDI prostředí beze změn ve stávající síťové infrastruktuře. VMware SD-WAN poskytuje optimální kvalitu připojení při práci z domova. Řešení VMware SD-WAN nedávno přineslo výrazná vylepšení v oblasti směrování, zabezpečení, analýzy a řízení a specifická vylepšení pro zajištění kontinuity provozu a pro práci z domova. Podnikům, které potřebují rychle vybavit pracovníky potřebnými digitálními prostředky pro práci na dálku, nabízí VMware komplexní řešení v podobě Secure VDI s NSX a možnosti bezplatně vyzkoušet VMware SD-WAN Work @Home až na 90 dnů ve dvou balících Work @Home celkem pro 100 zaměstnanců včetně uživatelského hardwaru a hostovaných služeb.

Dostupnost

VMware NSX-T 3.0 je již všeobecně k dispozici. Podle předpokladů bude VMware vRealize Network Insight 5.2 k dispozici v 1. čtvrtletí účetního roku 2021 společnosti VMware, které končí 1. květnem 2020.

Značky: