Ruší sa zákon, ktorý ešte nestihol vstúpiť do platnosti a dane z kryptomien zostávajú aj naďalej v pôvodných hladinách.

O zmene nového zdanenia sme informovali v tomto článku. Nová vláda upravila v rámci konsolidácie zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Znamená to, že ročný test držania kryptomien a následné zdaňovanie sadzbou 7 % nevstúpi do platnosti. Vláda zákon upraví necelý mesiac pred jeho účinnosťou. Zisk z predaja a iných podliehajúcich činností bude potrebné zdaniť sadzbou 20 % (alebo 25 %) a započítať do toho aj 14 % odvody do zdravotnej poisťovne.

Kontaktovali sme aj Petra Cmoreja zo Sasky (SaS), ktorý stál za zmenami a priaznivejšími podmienkami zdanenia nielen v oblasti kryptomien ale aj podielových fondov. Pôvodné znenie zákona nájdete na stránka Slov-Lex. Ten potvrdil zrušenie jeho úprav, čím zostanú platné podmienky ako v tomto roku. Nový zákon z dielne SaS mal byť účinný od 1. 1. 2024. Nasledujúcim vyhlásením vlády sa dá považovať za zaniknutý, hoci v tejto chvíli to oficiálne nie je. Toto vyhlásenie bolo zverejnené aj na stránke Paralelná Polis.

Mení a dopĺňa sa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu zákona je vytvorenie predpokladov pre konsolidáciu verejných financií. Zákon o dani z príjmov sa v rámci konsolidačných opatrení zameral predovšetkým na zvýšenie sadzby dane na podiely na zisku (dividendy) vyplácané fyzickým osobám zo 7 na 10 %, zavedenie minimálnej dane pre právnické osoby, na odstránenie nesystémových opatrení zavedených pri zdaňovaní príjmov z kapitálového majetku a virtuálnej meny a na legislatívno-technické spresnenie v súvislosti s predchádzajúcimi novelami.

Mení sa zákon č. 315/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Úpravou návrhu zákona sa odstraňujú nesystémové opatrenia zavedené pri zdaňovaní príjmov z kapitálového majetku vrátane príjmov súvisiacich so zdanením virtuálnej meny, ktoré narúšali horizontálnu spravodlivosť medzi podobnými aktívami, keďže išlo o výnimku pre špecifický druh majetku.

Zdroj: Paralelná Polis, Peter Cmorej, Saska

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.