Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Avi Networks pomůže naplnit strategii společnosti VMware zaměřenou na přenesení principů veřejného cloudu do celého datového centra.

Společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW), koncem června oznámila úmysl převzít společnost Avi Networks, která je předním světovým poskytovatelem multicloudových aplikačních služeb. Řešení společnosti Avi Networks dnes využívají stovky globálních společností včetně největších světových finančních institucí, médií a technologických firem z žebříčku Fortune 500. Její technologie umožní společnosti VMware přenést principy veřejného cloudu do celého datového centra – automatizaci, podstatně lepší škálovatelnost, vyšší bezpečnost ze své podstaty a schopnost nasazovat aplikace na jedno kliknutí. S využitím jednotné základní architektury budou VMware a Avi Networks moci nabízet jedinou kompletní softwarově definovanou síťovou platformu na trhu pokrývající všechny vrstvy od L2 po L7 pro moderní multicloudová prostředí.

„Snahou společnosti VMware je maximálně zjednodušit fungování datových center ve stylu veřejného cloudu. Začlenění technologií Avi Networks do našeho rostoucího portfolia síťových a bezpečnostních řešení po dokončení akvizice nás tomuto cíli přiblíží,“ říká Tom Gillis, viceprezident a generální ředitel obchodní jednotky síťových a bezpečnostních technologií společnosti VMware. „Akvizice nám umožní postoupit dále při realizaci naší vize virtuální cloudové sítě, kde softwarově definovaná distribuovaná síťová architektura pokrývá celou infrastrukturu a propojuje všechny prvky s využitím automatizace a programovatelnosti, s jakou se setkáváme u veřejného cloudu. Spojení Avi Networks s VMware NSX zákazníkům umožní lépe reagovat na nové příležitosti a hrozby, vytvářet nové obchodní modely a poskytovat služby pro všechny aplikace a data bez ohledu na to, kde se nachází.“

„Na rozdíl od stávajících kontrolérů pro poskytování aplikací (ADC) je distribuovaný ADC Avi Networks koncipovaný pro moderní datová centra a implementace ve veřejném cloudu, přičemž využívá architekturu založenou na cloudových principech,“ říká generální ředitel Avi Networks Amit Pandey. „Zákazníci budou moci využívat kompletní soubor softwarově definovaných aplikačních a bezpečnostních služeb na vrstvách L2-L7 a získají elasticitu na vyžádání, přehled o celém prostředí v reálném čase, budou moci jednodušeji řešit problémy a poskytovat vývojářům samoobslužné prostředky.“

Aplikace jsou základem fungování moderního podniku. Podniky potřebují poskytovat a aktualizovat aplikace rychleji a konzistentněji v různých cloudových prostředích. Předpokladem úspěchu je automatizace veškerých síťových a aplikačních služeb v privátních a veřejných cloudech, která zajistí vývojářům samoobslužnost, aby mohli pracovat rychle a flexibilně, jak podnik potřebuje. Vedle automatizovaného poskytování zdrojů potřebuje podnikové IT kompletní přehled o zkušenosti uživatelů a výkonu aplikací.

Tradiční hardwarové kontroléry pro poskytování aplikací, včetně těch, které byly upraveny pro provoz jako software na VM, však postrádají potřebné schopnosti – škálovatelnost, bezpečnost, monitorování a výkon ve vysoce distribuovaném cloudovém prostředí. Hardwarové vyvažovače zátěže mohou zpomalovat zavádění aplikací, způsobovat naddimenzování poskytovaných prostředků a zvyšovat náklady. Tradičním ADC také chybí analytické schopnosti, což zpomaluje a komplikuje řešení problémů.

Po dokončení akvizice Avi Networks bude společnost VMware nabízet jak integrované funkce vyvažování zátěže v rámci řešení VMware NSX Data Center, tak pokročilé samostatné zařízení ADC. Platforma Avi umožňuje zákazníkům překonat komplexitu a rigiditu tradičních systémů a hardwarových ADC pomocí moderních, softwarově definovaných aplikačních služeb. Čím se Avi Networks především odlišuje od konkurence:

Automatizace na základě analýzy s uzavřenou smyčkou, konfigurace podle šablon a integrace s produkty pro řízení;

Pokročilá analýza a detailní přehled pro sledování výkonu a řešení problémů; Schopnost fungovat v lokálních a multicloudových prostředích;

Elasticita a škálovatelnost na vyžádání, inherentní bezpečnost.

Platforma Avi poskytuje nástroje jako softwarový vyvažovač zátěže, inteligentní firewall webových aplikací (iWAF), pokročilou analýzu a monitoring a univerzální síť typu mesh pro služby. Tyto nástroje přispívají k rychlosti, škálovatelnosti a vyšší bezpečnosti provozu aplikací. Hlavní řídicí rovina a distribuovaná datová rovina poskytují aplikační služby jako dynamické, multicloudové předivo, které inteligentně automatizuje rozhodování a umožňuje bezprecedentní aplikační analýzu a elasticitu na vyžádání. Zákazníci společnosti Avi mohou nasazovat služby jako vyvažování zátěže nebo firewall webových aplikací u jakékoli aplikace prostřednictvím centralizovaného ovládacího rozhraní. Technologie Avi funguje v privátních i veřejných cloudech a podporuje aplikace běžící na VM, v kontejnerech nebo na fyzickém hardwaru.

Uzavření transakce se očekává ve druhém čtvrtletí fiskálního roku 2020 společnosti VMware za předpokladu, že budou splněny dohodnuté podmínky a příslušné regulatorní orgány akvizicí schválí. Neočekává se že akvizice bude mít zásadní dopad na provozní výsledek roku 2020.

Značky: