Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

VMware, Inc. na konferenci VMworld 2020 představila projekt Monterey – technické preview zaměřené na vývoj architektury datových center, cloudu a okrajových prostředí s ohledem na požadavky nové generace aplikací včetně umělé inteligence, strojového učení a 5G. Společnost VMware také oznámila vývoj nových řešení založených na projektu Monterey ve spolupráci s partnery jako Intel, NVIDIA a Pensando Systems a dodavateli systémů včetně Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise (HPE) a Lenovo.

Rajiv Ramaswami - VMware

Rajiv Ramaswami – VMware

„Podniky zavádí stále sofistikovanější, distribuované a datově náročné aplikace, od nativně cloudových přes strojové učení po streamované,“ říká Rajiv Ramaswami, provozní ředitel pro produkty a cloudové služby společnosti VMware. „Představujeme projekt Monterey, který zákazníkům pomůže vyhovět novým nárokům aplikací příští generace. Na základě nového přístupu k architektuře datových center, cloudu a okrajových prostředí chceme zákazníkům umožnit, aby mohli svobodně zvolit nejlepší prostředí pro běh svých aplikací.“

Společnost VMware na konferenci VMworld 2020 představuje široké spektrum řešení a služeb, které zákazníkům pomohou přežít a prosperovat v nejturbulentnější situaci na trhu za mnoho desítek let. Platformy společnosti VMware pro cloud, modernizaci aplikací, sítě, bezpečnost a digitální pracovní prostředí tvoří flexibilní, konzistentní digitální základy, na nichž lze stavět, provozovat, spravovat, propojovat a chránit aplikace, a to kdekoli.

Projekt Monterey řeší nároky aplikací příští generace

Při modernizaci stávajících podnikových aplikací a zavádění nových naráží kvůli novým požadavkům tradiční IT architektury na hranice svých možností. Aplikace příští generace zahrnující transformaci na 5G, strojové učení, nativně cloudové, datově orientované, multicloudové a hybridní aplikace distribuované v různých prostředích kladou nové nároky na podnikové IT, včetně neustále rostoucích zátěží serverů, které ovlivňují výkon.

Podniky se s touto situací začaly vypořádávat zaváděním specializovaných systémů s hardwarovými akcelerátory, jako jsou grafické jednotky (GPU), programovatelná hradlová pole (FPGA) a síťové karty (NIC) s předáváním zátěže, aby zajistily výkon a bezpečnost, jakou nové aplikace vyžadují. Tyto akcelerátory sice zvýšily výkon, ale vedly zároveň ke vzniku oddělených týmů, specializaci dovedností, růstu celkových nákladů na vlastnictví, větší složitosti a novým nárokům na zabezpečení.

Pat Gelsinger na VMworld 2020

Pat Gelsinger na VMworld 2020

VMware představuje projekt Monterey, jehož cílem je pomoci podnikům vyhovět nárokům stále složitějšího aplikačního prostředí. Iniciativa zahrnuje následující:

  • Podpora síťových technologií SmartNIC: VMware do VMware Cloud Foundation (VMware vSphere, VMware vSAN a VMware NSX) zavádí podporu technologie SmartNIC (též nazývané „datové procesory“, DPU) jako nový architektonický prvek, který přebírá výpočetní úlohy, které by normálně zajišťoval serverový procesor (CPU). Díky podpoře SmartNIC bude platforma VMware Cloud Foundation schopná zachovávat virtualizaci výpočetních prostředků na serverovém CPU, zatímco síťové funkce a vstupně-výstupní operace s datovým úložištěm bude obstarávat procesor síťové karty SmartNIC. To aplikacím umožní do maximální míry využít dostupnou přenosovou kapacitu sítě a zároveň ušetřit cykly serverového CPU pro špičkový výkon. Společnost VMware podnikla první krok v tomto směru tím, že umožnila běh VMware ESXi na kartách SmartNIC.
  • Nová architektura platformy: VMware inovuje architekturu platformy VMware Cloud Foundation tak, že umožnila desagregaci serveru včetně rozšíření podpory holého hardwaru. To umožní aplikacím běžícím na jednom fyzickém serveru využívat prostředky hardwarového akcelerátoru, např. FPGS, na jiných fyzických serverech. To rovněž umožní dynamický přístup k fyzickým prostředkům na základě pravidel nebo prostřednictvím softwarového API přizpůsobeného potřebám dané aplikace. Navíc díky tomu, že ESXi běží na SmartNIC, může podnik využít jeden rámec pro správu veškeré výpočetní infrastruktury – virtualizované i fyzické. Oddělení síťových, úložných a bezpečnostních funkcí od hlavního serveru umožňuje tyto funkce nezávisle opravovat a aktualizovat.
  • Bezpečnost: Projek Monterey umožňuje společnosti VMware pokračovat v naplňování vize inherentní bezpečnosti. Na každé kartě SmartNIC může běžet plnohodnotný stavový firewall a sada pokročilých bezpečnostních nástrojů. Vzhledem k tomu, že běží na NIC a nikoli na serveru, je možné nasadit až tisíce miniaturních firewallů a automaticky je přizpůsobovat pro ochranu konkrétních aplikačních služeb, které společně tvoří aplikaci – každá služba bude vybavená vlastní inteligentní ochranou, která odstíní její případné zranitelnosti. To umožní vytvářet specifickou obranu, kterou bude možné automaticky ladit a nasazovat pro tisíce aplikačních služeb. Projekt Monterey dále umožní podnikům nebo poskytovatelům multitenantních služeb izolovat nájemníky od základní infrastruktury.

Project Monterey podnikům umožní přizpůsobovat datacentrová, cloudová a okrajová prostředí z hlediska výkonu, dostupnosti a bezpečnosti podle specifických potřeb aplikací. Iniciativa navíc rozšíří infrastrukturu a provoz VMware na všechny aplikace, čímž odstraní potřebu specializovaných systémů, týmů a nástrojů pro správu. Výsledkem bude celkové zjednodušení a pokles nákladů na vlastnictví.

Telekomunikační společnosti na celém světě stále častěji využívají platformu VMware Telco Cloud k virtualizaci a kontejnerizaci svých implementací sítí 5G. Projekt Monterey jim umožní urychlit budování vysoce efektivní, plně virtualizované infrastruktury 5G, která bude nezbytná pro poskytování pokročilých inovativních služeb, jaké se od sítí 5G očekávají.

Přední výrobci podporují projekt Monterey

Projekt Monterey získal širokou podporu v ekosystému dodavatelů pro vývoj flexibilních, integrovaných řešení. VMware spolupracuje se společnostmi Intel, NVIDIA a Pensando na využití jejich technologií SmartNIC v rámci projektu Monterey. Dell Technologies, HPE a Lenovo poskytnou integrované systémy založené na projektu Monterey.

Značky: