Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

VMware chce přispívat k budování udržitelnějšího, spravedlivějšího a bezpečnějšího digitálního světa pro všechny

Společnost VMware vydala svoji výroční zprávu o vlivu na životní prostředí, společenské odpovědnosti a řídicí praxi za rok 2021 (ESG), která popisuje výsledky firmy v těchto oblastech za uplynulý účetní rok a seznamuje s programem Agenda 2030 – desetiletým závazkem přispívat k budování udržitelnějšího, spravedlivějšího a bezpečnějšího světa.

Zpráva odráží jedinečný přístup společnosti VMware k problematice ESG, který se zaměřuje nejen na interní fungování a dodavatelský řetězec, ale také na schopnost podporovat zákazníky v dosahování jejich vlastních cílů ESG pomocí technologických řešení VMware.

Hlavní dosažené úspěchy za uplynulý účetní rok:

  • Snížení emisí skleníkových plynů o 19 %.
  • Postupné plnění závazku přejít plně na energii z obnovitelných zdrojů.
  • Podpora 14 122 neziskových organizací z celého světa.
  • Zapojení 26 251 zaměstnanců do dobročinných aktivit.
  • Zavedení nové řídicí struktury pro efektivní kontrolu a zvýšenou odpovědnost za oblast ESG.
  • Spuštění programu odpovědného využití zdrojů pro dodavatele, kde dává VMware najevo svoji významnou globální kupní sílu.

„Společnost VMware usiluje o naplňování cílů ochrany životního prostředí prostřednictvím dekarbonizace digitální infrastruktury, rovnoprávnosti prostřednictvím technologií pro distribuovanou pracovní sílu a buduje důvěru u zákazníků a jejich vlastníků vylepšováním bezpečnosti a ochrany soukromí,” říká Joe Baguley, ředitel pro technologie společnosti VMware v regionu EMEA. „Začínáme pozorovat výsledky, ale uvědomujeme si, že bude zapotřebí užší spolupráce se všemi zainteresovanými stranami, abychom umožnili digitální inovace, které změní náš svět k lepšímu.“

Úspěchy zákazníků jsou jedním ze způsobů, jakým společnost VMware dokládá transparentní plnění stanovených cílů do roku 2030. Zpráva ESG popisuje, jak zákazníkům, jako je německá energetická společnost WVV, Fujitsu, Moderna nebo Zoom, posloužilo řešení VMware k omezení emisí uhlíku, umožnění efektivní práce na dálku a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Společnost WVV využívá technologie VMware a integrovanou platformu ke zvýšení efektivity a flexibility uspořádání práce zaměstnanců. Pomáhají jí také zajišťovat efektivní a spolehlivé zásobování města Wurzburg energií. Společnost Fujitsu zavedla řešení VMware na podporu svých prvoliniových pracovníků v Katalánsku. Společnosti Moderna pomohl software VMware urychlit výrobu život zachraňujících léčiv, udržet produktivitu práce a umožnit efektivní spolupráci i při práci na dálku. Společnost Zoom spoléhá na vysoce škálovatelnou a bezpečnou infrastrukturu VMware kvůli budování důvěry u uživatelů.

Zpráva odráží úsilí společnosti VMware o transparentnost a odpovědný přístup a ilustruje, jak firma využívá data ke zkvalitňování rozhodování a zlepšování schopnosti inovovat. Firma vykazuje své výsledky v oblasti ESG každoročně od první zprávy vydané v roce 2015 (dříve označované jako Zpráva o globálním vlivu).

„Začlenění aspektů ESG přímo do naší činnosti, produktů a služeb je ‚nový normální stav‘. Děláme to proto, že považujeme ESG za faktor zvyšující hodnotu firmy, a tím, že podporujeme zákazníky v dosahování jejich vlastních cílů ESG pomocí technických řešení VMware, se budeme moci odlišit od konkurence. Uvažujeme v širších souvislostech a stejným způsobem by měly uvažovat všechny firmy ve všech odvětvích,“ říká Nicola Acutt, viceprezidentka společnosti VMware pro ochranu životní prostředí, společenskou odpovědnost a řízení.

Společnost VMware také slaďuje své údaje s předními rámci ESG, včetně Global Reporting Initiative (GRI), Sustainable Accounting Standards Board (SASB), Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) a zásady OSN Global Compact (UNGC) a namapovala své cíle do roku 2030 na Cíle udržitelného rozvoje OSN (UNSDG).

Značky: