Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V rýchlom digitálnom veku technológie prenikli doslova do všetkých aspektov nášho života, vrátane spôsobu, akým riešime havarijné situácie v oblasti inštalatérstva. S príchodom inovatívnych riešení by si aj havarijné služby mali osvojiť technológiu, aby poskytli účinnú a včasnú pomoc.

Inteligentné systémy a únik vody

V minulosti sa únik vody zistil jedine pri manuálnej kontrole alebo až keď boli vidieť následky. Nástup inteligentných systémov na detekciu únikov však zmenil situáciu. Tieto systémy využívajú snímače a technológiu internetu vecí (IoT) na monitorovanie spotreby vody a zisťovanie únikov v reálnom čase. Vďaka okamžitej identifikácii únikov môžu majitelia domov prijať okamžité opatrenia na minimalizáciu potenciálnych škôd spôsobených vodou.

Mobilné aplikácie pre rýchle riešenie

Mobilné aplikácie sa tiež stali cenným zdrojom informácií pre majiteľov domov, ktorí potrebujú pohotovostné inštalatérske služby. Tieto aplikácie spájajú používateľov s odborníkmi, umožňujú jednoduché plánovanie a poskytujú platformu pre živý chat. Okrem toho sú tieto aplikácie často vybavené geolokačnými službami, ktoré umožňujú rýchle vyslanie služby na miesto poruchy.

Smart aplikácie v mobileZdroj: elements.envato.com
Smart aplikácie v mobile

Majitelia domov môžu dokonca nahrať obrázky alebo videá inštalatérskeho problému, čím poskytnú prvotné informácie odborníkom ešte pred ich príchodom, čím sa proces ešte viac urýchli.

Zoom, Teams a Skype nemusia slúžiť len na prácu a štúdium

Video konzultácie by sa mohli stať nápomocným nástrojom v oblasti inštalatérstva. Prostredníctvom virtuálnych video konzultácií môžu majitelia domov vizuálne prezentovať svoje problémy profesionálom, ktorí im ponúknu prvotné kroky na odstránenie problému. Havarijná služba môže popredu diagnostikovať problém a prísť „na hotovú vec“.

V dnešnej dobe by sa žiadne odvetvie nemalo vyhýbať novým technológiám. Zákazníci očakávajú, že každá spoločnosť ide s dobou, a ak sa tomu prispôsobíte, odídu ku konkurencii.