Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Najväčší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny ukázal, že okrem konvenčných zbraní zohrávajú kľúčovú rolu aj komunikačné systémy, a to najmä pri obrane štátu. Podľa Pavla Gálika, odborníka na vojenské IKT systémy, môžu práve oni rozhodnúť o víťazstve jednej alebo druhej strany.

Viac ako stotridsať dní trvajúca vojna na Ukrajine výrazne zmenila bezpečnostné prostredie v Európe, ukázala tiež silné a slabé stránky útočiaceho Ruska a brániacej sa Ukrajiny. Podľa odborníka na vojenské informačno-komunikačné (IKT) systémy zohráva jednu z kľúčových rolí v konflikte práve komunikácia. ,,Je evidentné, že minimálne na strane ruských jednotiek boli na začiatku vojny vo veľkom používané aj bežné mobilné telefóny. Využívanie nešifrovanej komunikácie umožnilo ukrajinským silám odhaliť pozície a zámery ruských jednotiek, a efektívne sa tak brániť. Práve úroveň komunikačných systémov a automatizácia velenia a riadenia bojových jednotiek môže byť kritickým faktorom, ktorý zvýši efektivitu a účinnosť jednotiek a môže zásadným spôsobom nakloniť misku váh na stranu víťaza,” vysvetľuje Pavol Gálik, podpredseda predstavenstva spoločnosti Aliter Technologies. 

Dôležitosť komunikácie vyplýva z rýchlo meniacej sa situácie na bojisku a schopnosti prispôsobiť sa jej z úrovne velenia. ,,Je známe, že pripravený plán vojenskej operácie stráca svoju aktuálnosť prakticky hneď po spustení operácie. To znamená, že je dôležité mať schopnosti okamžitého prispôsobenia sa situácii na bojisku, a byť v operačnom velení dostatočne flexibilný, agilný a inovatívny, čo bez adekvátnej a najmä šifrovanej komunikácie nejde,” dodáva Pavol Gálik. 

Komunikačné systémy moderných ozbrojených síl dnes využívajú najmä digitálne technológie a informačné systémy, s odolným šifrovaním a maximálnou odolnosťou voči prostriedkom elektronického rušenia protivníka, tzv. rádio-elektronického boja. 

Podľa odborníka je dôležité, aby sa konflikt na Ukrajine čo najskôr skončil, zároveň aby sa z neho štáty NATO poučili pri zabezpečovaní svojej obrany, a to vrátane Slovenska. ,,Na obranu proti prípadnej agresii je treba sa pripravovať už v časoch mieru. Jednou z oblastí je aj budovanie komunikačných systémov, ktoré sú súčasťou tzv. systémov C4ISR, čo sú systémy velenia, riadenia, komunikačné systémy, systémy počítačového spracovania, spravodajstva, vyhľadávania a prieskumu. Takéto systémy sú životne dôležité aj pre Slovensko a jeho schopnosť obrany,“ uzatvára odborník na špeciálne IKT systémy spoločnosti Aliter Technologies.

Značky: