Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Chorvátsko sa 1. januára 2023 stalo 27. štátom schengenského priestoru, v rámci ktorého je možný voľný pohyb osôb a tovarov bez kontrol na vnútorných hraniciach.

Rozšírenie schengenu prináša výhody aj pre občanov Slovenska, pre ktorých je Chorvátsko obľúbená dovolenková destinácia. Kontroly na hraničných priechodoch Chorvátska s Maďarskom a Slovinskom sú od januára zrušené. Cestovanie turistov do tejto prímorskej krajiny sa tak stáva výrazne jednoduchšie a bez zdržania na hranici.

„Vstup Chorvátska do schengenského priestoru znamená pre občanov Slovenska, že už sa nebudú musieť podrobiť hraničným kontrolám a kontrole cestovných dokladov, ak budú prekračovať chorvátsko-maďarskú a chorvátsko-slovinskú hranicu, čiže prejazd cez hranice bude voľný,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Vnútorné hranice schengenského priestoru sa môžu prekračovať v ktoromkoľvek mieste (okrem cestných, železničných a iných priechodov aj cez tzv. „zelenú vnútornú hranicu“). V leteckej doprave sa vstup Chorvátska do schengenského priestoru prejaví až od 26. marca 2023, čo súvisí so zmenou zimného leteckého poriadku na letný letecký poriadok.

Ministerstvo vnútra zároveň upozorňuje občanov, že pri vycestovaní do zahraničia je potrebné mať so sebou cestovný doklad. To platí naďalej aj v prípade Chorvátska. Hoci v rámci štátov schengenu sa kontroly na vnútorných hraniciach nevykonávajú, povinnosťou občanov Európskej únie je, aby sa na území iných členských štátov EÚ dokázali preukázať cestovným pasom alebo občianskym preukazom s fotografiou tváre. Vlastný doklad musia mať aj deti.

Voľný pohyb v spoločnom európskom priestore je jeden z najväčších benefitov Európskej únie, ktorý každodenne pociťujú milióny ľudí. Členstvo v schengene je založené na dôvere, je výsledkom splnenia náročných kritérií, prináša výhody, ale aj záväzok rešpektovania pravidiel vrátane prísnej ochrany vonkajších hraníc schengenského priestoru a spolupráce policajných zložiek. Chorvátsko po vstupe do schengenu tak musí dôsledne vykonávať kontroly na svojich vonkajších hraniciach so Srbskom, Bosnou a Hercegovinou a Čiernou Horou na základe schengenských pravidiel, aby sa zaistila bezpečnosť tých, ktorí žijú alebo cestujú v rámci schengenského priestoru.

Od vstupu Chorvátska do schengenského priestoru ostatné členské štáty tohto spoločného priestoru uznávajú jej víza a povolenia na pobyt, ktoré vydalo štátnym príslušníkom tretích krajín. V praxi to znamená, že štátny príslušník tretej krajiny, ktorý bude mať vydané chorvátske vízum alebo povolenie na pobyt, sa môže podľa podmienok stanovených v schengenskom acquis voľne pohybovať aj na území iných štátov spoločného schengenského priestoru.

Ďalšie uľahčenie cestovania prináša pre dovolenkárov vstup Chorvátska do eurozóny od 1. januára 2023, odpadá tým nutnosť zamieňať si peniaze pri návšteve tejto krajiny.

Značky: